BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3215 | Date: 27-May-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

જાણવા તો સહુ ઉત્સુક તો જીવનમાં, કે પ્રભુ કોણ છે ને ક્યાં છે

  No Audio

Jaanva To Sahu Utsuk To Jeevanma, Ke Prabhu Kon Che Ne Kyaa Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1991-05-27 1991-05-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14204 જાણવા તો સહુ ઉત્સુક તો જીવનમાં, કે પ્રભુ કોણ છે ને ક્યાં છે જાણવા તો સહુ ઉત્સુક તો જીવનમાં, કે પ્રભુ કોણ છે ને ક્યાં છે
કરવા ઓળખાણ પ્રભુની, ઉત્સુક તો છે સહુ કોઈ તો જગમાં
કરવા વાતો તો પ્રભુ સાથે, ઉત્સુક તો છે સહુ કોઈ તો જગમાં
સહુ કોઈ તો છે ઉત્સુક તો જીવનમાં, દુઃખ પ્રભુ પાસે રડવા તો જગમાં
સહુ કોઈ તો છે ઉત્સુક તો જીવનમાં, પામવા પ્રભુનો પ્રેમ તો જગમાં
સહુ કોઈ તો તલસી રહ્યા છે જીવનમાં, મેળવવા સાથ પ્રભુનો તો જગમાં
સહુ કોઈ તો ચાહે છે જીવનમાં, મેળવવા શક્તિ પ્રભુની તો જગમાં
મળે એંધાણ પ્રભુ કોઈને મળ્યાના, ચાહે એને મળવા સહુ તો જગમાં
જાણે ના ભલે થાશે હાલ મળતા, એના કેવા તો આ જગમાં
કોઈ એક કારણે, કોઈ બીજા કારણે, ચાહે છે મળવા પ્રભુને તો જગમાં
Gujarati Bhajan no. 3215 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જાણવા તો સહુ ઉત્સુક તો જીવનમાં, કે પ્રભુ કોણ છે ને ક્યાં છે
કરવા ઓળખાણ પ્રભુની, ઉત્સુક તો છે સહુ કોઈ તો જગમાં
કરવા વાતો તો પ્રભુ સાથે, ઉત્સુક તો છે સહુ કોઈ તો જગમાં
સહુ કોઈ તો છે ઉત્સુક તો જીવનમાં, દુઃખ પ્રભુ પાસે રડવા તો જગમાં
સહુ કોઈ તો છે ઉત્સુક તો જીવનમાં, પામવા પ્રભુનો પ્રેમ તો જગમાં
સહુ કોઈ તો તલસી રહ્યા છે જીવનમાં, મેળવવા સાથ પ્રભુનો તો જગમાં
સહુ કોઈ તો ચાહે છે જીવનમાં, મેળવવા શક્તિ પ્રભુની તો જગમાં
મળે એંધાણ પ્રભુ કોઈને મળ્યાના, ચાહે એને મળવા સહુ તો જગમાં
જાણે ના ભલે થાશે હાલ મળતા, એના કેવા તો આ જગમાં
કોઈ એક કારણે, કોઈ બીજા કારણે, ચાહે છે મળવા પ્રભુને તો જગમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jāṇavā tō sahu utsuka tō jīvanamāṁ, kē prabhu kōṇa chē nē kyāṁ chē
karavā ōlakhāṇa prabhunī, utsuka tō chē sahu kōī tō jagamāṁ
karavā vātō tō prabhu sāthē, utsuka tō chē sahu kōī tō jagamāṁ
sahu kōī tō chē utsuka tō jīvanamāṁ, duḥkha prabhu pāsē raḍavā tō jagamāṁ
sahu kōī tō chē utsuka tō jīvanamāṁ, pāmavā prabhunō prēma tō jagamāṁ
sahu kōī tō talasī rahyā chē jīvanamāṁ, mēlavavā sātha prabhunō tō jagamāṁ
sahu kōī tō cāhē chē jīvanamāṁ, mēlavavā śakti prabhunī tō jagamāṁ
malē ēṁdhāṇa prabhu kōīnē malyānā, cāhē ēnē malavā sahu tō jagamāṁ
jāṇē nā bhalē thāśē hāla malatā, ēnā kēvā tō ā jagamāṁ
kōī ēka kāraṇē, kōī bījā kāraṇē, cāhē chē malavā prabhunē tō jagamāṁ
First...32113212321332143215...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall