BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3237 | Date: 08-Jun-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

આવે છે જગમાં, લઈ કર્મો તો સાથે, જગ છોડવાનો કોઈનો ઇરાદો નથી

  No Audio

Aave Che Jagama, Lai Karmo To Saathe, Jag Chodavano Koino Irado Nathi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1991-06-08 1991-06-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14226 આવે છે જગમાં, લઈ કર્મો તો સાથે, જગ છોડવાનો કોઈનો ઇરાદો નથી આવે છે જગમાં, લઈ કર્મો તો સાથે, જગ છોડવાનો કોઈનો ઇરાદો નથી
જાણે છે, સમજે છે, પડશે જાવું જગમાંથી, કોઈની એની તો તૈયારી નથી
નથી કાયમનો તો કોઈનો નિવાસ આ જગમાં, કાયમનો નિવાસ, સમજ્યા વિના રહ્યા નથી
જગ તો છે ચાર દિવસની ચાંદની, આખર સુધી મોહ એનો તો છૂટતો નથી
તોડવાં છે જ્યાં બંધન એણે, બંધનમાં બંધાયા વિના તો રહ્યા નથી
રહે મળતાં જ્યાં ફળ કર્મોનાં પોતાનાં, ફરિયાદ એની તો અટકતી નથી
પ્રેમ તો વહેંચાવા છે વેરઝેર તોડવા, બંધન પ્રેમનાં ભી છૂટતા નથી
ડૂબે કર્મોમાં એટલાં, કરે તોફાનો ઊભાં હૈયાનાં, જલદી એ શમતા નથી
Gujarati Bhajan no. 3237 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
આવે છે જગમાં, લઈ કર્મો તો સાથે, જગ છોડવાનો કોઈનો ઇરાદો નથી
જાણે છે, સમજે છે, પડશે જાવું જગમાંથી, કોઈની એની તો તૈયારી નથી
નથી કાયમનો તો કોઈનો નિવાસ આ જગમાં, કાયમનો નિવાસ, સમજ્યા વિના રહ્યા નથી
જગ તો છે ચાર દિવસની ચાંદની, આખર સુધી મોહ એનો તો છૂટતો નથી
તોડવાં છે જ્યાં બંધન એણે, બંધનમાં બંધાયા વિના તો રહ્યા નથી
રહે મળતાં જ્યાં ફળ કર્મોનાં પોતાનાં, ફરિયાદ એની તો અટકતી નથી
પ્રેમ તો વહેંચાવા છે વેરઝેર તોડવા, બંધન પ્રેમનાં ભી છૂટતા નથી
ડૂબે કર્મોમાં એટલાં, કરે તોફાનો ઊભાં હૈયાનાં, જલદી એ શમતા નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
āvē chē jagamāṁ, laī karmō tō sāthē, jaga chōḍavānō kōīnō irādō nathī
jāṇē chē, samajē chē, paḍaśē jāvuṁ jagamāṁthī, kōīnī ēnī tō taiyārī nathī
nathī kāyamanō tō kōīnō nivāsa ā jagamāṁ, kāyamanō nivāsa, samajyā vinā rahyā nathī
jaga tō chē cāra divasanī cāṁdanī, ākhara sudhī mōha ēnō tō chūṭatō nathī
tōḍavāṁ chē jyāṁ baṁdhana ēṇē, baṁdhanamāṁ baṁdhāyā vinā tō rahyā nathī
rahē malatāṁ jyāṁ phala karmōnāṁ pōtānāṁ, phariyāda ēnī tō aṭakatī nathī
prēma tō vahēṁcāvā chē vērajhēra tōḍavā, baṁdhana prēmanāṁ bhī chūṭatā nathī
ḍūbē karmōmāṁ ēṭalāṁ, karē tōphānō ūbhāṁ haiyānāṁ, jaladī ē śamatā nathī
First...32363237323832393240...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall