BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3268 | Date: 04-Jul-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

રહેવું છે જગમાં, કહ્યામાં કોણે તો કોના રે, સહુ ચાહે, રહે સહુ કહ્યામાં પોતાના રે

  No Audio

Raheyu Che Jagama , Kahyama Kone To Kona Re, Sahu Chahe, Rahe Sahu Kahyama Potana Re

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1991-07-04 1991-07-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14257 રહેવું છે જગમાં, કહ્યામાં કોણે તો કોના રે, સહુ ચાહે, રહે સહુ કહ્યામાં પોતાના રે રહેવું છે જગમાં, કહ્યામાં કોણે તો કોના રે, સહુ ચાહે, રહે સહુ કહ્યામાં પોતાના રે
રાખવા છે દાબમાં તો બીજાને રે, રહેવું નથી કોઈએ કોઈના તો દાબમાં રે
ચાહે સહુ મળે બધું, વગર મહેનતે, થાય ના તૈયાર, ચૂકવવા તો કિંમત રે
પડે નજર અવગુણો પર તો બીજાની, જુએ ના અવગુણ તો પોતાના રે
જોઈ હાલત બૂરી હસે મનમાં રે, ચાહે હસે ના હાલત જોઈ બૂરી પોતાની રે
લેવા છે અન્યને તો સહુએ દાવમાં રે, નથી આવવું કોઈએ કોઈના દાવમાં રે
કરવું છે સહુએ પોતાનું ધાર્યું, કોઈનું ધાર્યું તો જગમાં કરવું નથી રે
રાખવા છે સહુએ નજરમાં બીજાને, કોઈની નજરમાં કોઈએ રહેવું નથી રે
જોઈએ છે જગમાં સહુને પોતાને, કોઈને તો કાંઈ જગમાં દેવું નથી રે
ચાહે છે સહુ, રહે માન પોતાનું, દેવા માન અન્યને, તૈયાર નથી રે
Gujarati Bhajan no. 3268 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રહેવું છે જગમાં, કહ્યામાં કોણે તો કોના રે, સહુ ચાહે, રહે સહુ કહ્યામાં પોતાના રે
રાખવા છે દાબમાં તો બીજાને રે, રહેવું નથી કોઈએ કોઈના તો દાબમાં રે
ચાહે સહુ મળે બધું, વગર મહેનતે, થાય ના તૈયાર, ચૂકવવા તો કિંમત રે
પડે નજર અવગુણો પર તો બીજાની, જુએ ના અવગુણ તો પોતાના રે
જોઈ હાલત બૂરી હસે મનમાં રે, ચાહે હસે ના હાલત જોઈ બૂરી પોતાની રે
લેવા છે અન્યને તો સહુએ દાવમાં રે, નથી આવવું કોઈએ કોઈના દાવમાં રે
કરવું છે સહુએ પોતાનું ધાર્યું, કોઈનું ધાર્યું તો જગમાં કરવું નથી રે
રાખવા છે સહુએ નજરમાં બીજાને, કોઈની નજરમાં કોઈએ રહેવું નથી રે
જોઈએ છે જગમાં સહુને પોતાને, કોઈને તો કાંઈ જગમાં દેવું નથી રે
ચાહે છે સહુ, રહે માન પોતાનું, દેવા માન અન્યને, તૈયાર નથી રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rahēvuṁ chē jagamāṁ, kahyāmāṁ kōṇē tō kōnā rē, sahu cāhē, rahē sahu kahyāmāṁ pōtānā rē
rākhavā chē dābamāṁ tō bījānē rē, rahēvuṁ nathī kōīē kōīnā tō dābamāṁ rē
cāhē sahu malē badhuṁ, vagara mahēnatē, thāya nā taiyāra, cūkavavā tō kiṁmata rē
paḍē najara avaguṇō para tō bījānī, juē nā avaguṇa tō pōtānā rē
jōī hālata būrī hasē manamāṁ rē, cāhē hasē nā hālata jōī būrī pōtānī rē
lēvā chē anyanē tō sahuē dāvamāṁ rē, nathī āvavuṁ kōīē kōīnā dāvamāṁ rē
karavuṁ chē sahuē pōtānuṁ dhāryuṁ, kōīnuṁ dhāryuṁ tō jagamāṁ karavuṁ nathī rē
rākhavā chē sahuē najaramāṁ bījānē, kōīnī najaramāṁ kōīē rahēvuṁ nathī rē
jōīē chē jagamāṁ sahunē pōtānē, kōīnē tō kāṁī jagamāṁ dēvuṁ nathī rē
cāhē chē sahu, rahē māna pōtānuṁ, dēvā māna anyanē, taiyāra nathī rē
First...32663267326832693270...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall