BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3272 | Date: 06-Jul-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

હજી તો એમ છે, હજી તો એમ છે, પ્રભુ હજી તો એમ છે

  No Audio

Haji To Em Che, Haji To Em Che, Prabhu Haji To Em Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1991-07-06 1991-07-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14261 હજી તો એમ છે, હજી તો એમ છે, પ્રભુ હજી તો એમ છે હજી તો એમ છે, હજી તો એમ છે, પ્રભુ હજી તો એમ છે
રચી છે સૃષ્ટિ જ્યારથી તો તેં, સૂર્ય, ચંદ્ર તો ઊગે ને આથમે છે - હજી...
જીવ તો જગતમાં આવે ને જાય છે, ના હજી એ તો અટક્યા છે - હજી...
સાગરમાં ભરતી ને ઓટ આવે છે, હજી એ તો ચાલુ ને ચાલુ છે - હજી...
હરેક હૈયું જીવનમાં, કોઈને કોઈનો પ્યાર તો ઝંખતું રહ્યું છે - હજી...
જગતમાં માનવ તો, પાપ ને પુણ્ય હજી તો કરતો રહ્યો છે - હજી...
આજ ભી માનવ માનવને, જગતમાં તો રહેંસતો રહ્યો છે - હજી...
વિકારો ને વિકારોમાં માનવ આજ ભી, જગતમાં ડૂબતો રહ્યો છે - હજી...
સુખદુઃખની છાયામાંથી માનવ આજ ભી, પસાર થાતો રહ્યો છે - હજી...
Gujarati Bhajan no. 3272 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હજી તો એમ છે, હજી તો એમ છે, પ્રભુ હજી તો એમ છે
રચી છે સૃષ્ટિ જ્યારથી તો તેં, સૂર્ય, ચંદ્ર તો ઊગે ને આથમે છે - હજી...
જીવ તો જગતમાં આવે ને જાય છે, ના હજી એ તો અટક્યા છે - હજી...
સાગરમાં ભરતી ને ઓટ આવે છે, હજી એ તો ચાલુ ને ચાલુ છે - હજી...
હરેક હૈયું જીવનમાં, કોઈને કોઈનો પ્યાર તો ઝંખતું રહ્યું છે - હજી...
જગતમાં માનવ તો, પાપ ને પુણ્ય હજી તો કરતો રહ્યો છે - હજી...
આજ ભી માનવ માનવને, જગતમાં તો રહેંસતો રહ્યો છે - હજી...
વિકારો ને વિકારોમાં માનવ આજ ભી, જગતમાં ડૂબતો રહ્યો છે - હજી...
સુખદુઃખની છાયામાંથી માનવ આજ ભી, પસાર થાતો રહ્યો છે - હજી...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
hajī tō ēma chē, hajī tō ēma chē, prabhu hajī tō ēma chē
racī chē sr̥ṣṭi jyārathī tō tēṁ, sūrya, caṁdra tō ūgē nē āthamē chē - hajī...
jīva tō jagatamāṁ āvē nē jāya chē, nā hajī ē tō aṭakyā chē - hajī...
sāgaramāṁ bharatī nē ōṭa āvē chē, hajī ē tō cālu nē cālu chē - hajī...
harēka haiyuṁ jīvanamāṁ, kōīnē kōīnō pyāra tō jhaṁkhatuṁ rahyuṁ chē - hajī...
jagatamāṁ mānava tō, pāpa nē puṇya hajī tō karatō rahyō chē - hajī...
āja bhī mānava mānavanē, jagatamāṁ tō rahēṁsatō rahyō chē - hajī...
vikārō nē vikārōmāṁ mānava āja bhī, jagatamāṁ ḍūbatō rahyō chē - hajī...
sukhaduḥkhanī chāyāmāṁthī mānava āja bhī, pasāra thātō rahyō chē - hajī...
First...32713272327332743275...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall