Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3289 | Date: 19-Jul-1991
છે જીવન તો સંજોગોનો શંભુમેળો
Chē jīvana tō saṁjōgōnō śaṁbhumēlō

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 3289 | Date: 19-Jul-1991

છે જીવન તો સંજોગોનો શંભુમેળો

  No Audio

chē jīvana tō saṁjōgōnō śaṁbhumēlō

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1991-07-19 1991-07-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14278 છે જીવન તો સંજોગોનો શંભુમેળો છે જીવન તો સંજોગોનો શંભુમેળો

અનુકૂળ પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં, જોજે દે ના મન તને તો અવળો સાથ

કર મનને તું તૈયાર, કર મનને તું તૈયાર

અવળા અર્થો એ તો ગોતતો રહેશે, ભાગવા સદા એ તો તૈયાર

રહેજે તું તેમાં હોંશિયાર, કર મનને તું તૈયાર, કર મનને તું તૈયાર

જ્યાં ત્યાં જાશે એ તો ભાગી, જોતો ના રહેતો એને તું આંખ ફાડી

બાંધજે પાણી પહેલાં તું પાળ, કર મનને તું તૈયાર, કર મનને તું તૈયાર

તેજ ગતિથી એ તો દોડશે, ક્યાં ને ક્યાં એ તો છટકી જાશે

રહેજે એમાં સદા તું સજાગ, કર મનને તું તૈયાર, કર મનને તું તૈયાર

લાગશે દેવા તને એ સાથ, બનશે ખુલ્લાં ત્યાં તો પ્રભુનાં દ્વાર

મનને કર તું તૈયાર, મનને કર તું તૈયાર

સંયમને સંકલ્પની દોરીથી દેજે બાંધી, બનશે ત્યાં એ સાથીદાર

કર મનને તું તૈયાર, કર મનને તું તૈયાર
View Original Increase Font Decrease Font


છે જીવન તો સંજોગોનો શંભુમેળો

અનુકૂળ પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં, જોજે દે ના મન તને તો અવળો સાથ

કર મનને તું તૈયાર, કર મનને તું તૈયાર

અવળા અર્થો એ તો ગોતતો રહેશે, ભાગવા સદા એ તો તૈયાર

રહેજે તું તેમાં હોંશિયાર, કર મનને તું તૈયાર, કર મનને તું તૈયાર

જ્યાં ત્યાં જાશે એ તો ભાગી, જોતો ના રહેતો એને તું આંખ ફાડી

બાંધજે પાણી પહેલાં તું પાળ, કર મનને તું તૈયાર, કર મનને તું તૈયાર

તેજ ગતિથી એ તો દોડશે, ક્યાં ને ક્યાં એ તો છટકી જાશે

રહેજે એમાં સદા તું સજાગ, કર મનને તું તૈયાર, કર મનને તું તૈયાર

લાગશે દેવા તને એ સાથ, બનશે ખુલ્લાં ત્યાં તો પ્રભુનાં દ્વાર

મનને કર તું તૈયાર, મનને કર તું તૈયાર

સંયમને સંકલ્પની દોરીથી દેજે બાંધી, બનશે ત્યાં એ સાથીદાર

કર મનને તું તૈયાર, કર મનને તું તૈયાર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē jīvana tō saṁjōgōnō śaṁbhumēlō

anukūla pratikūla saṁjōgōmāṁ, jōjē dē nā mana tanē tō avalō sātha

kara mananē tuṁ taiyāra, kara mananē tuṁ taiyāra

avalā arthō ē tō gōtatō rahēśē, bhāgavā sadā ē tō taiyāra

rahējē tuṁ tēmāṁ hōṁśiyāra, kara mananē tuṁ taiyāra, kara mananē tuṁ taiyāra

jyāṁ tyāṁ jāśē ē tō bhāgī, jōtō nā rahētō ēnē tuṁ āṁkha phāḍī

bāṁdhajē pāṇī pahēlāṁ tuṁ pāla, kara mananē tuṁ taiyāra, kara mananē tuṁ taiyāra

tēja gatithī ē tō dōḍaśē, kyāṁ nē kyāṁ ē tō chaṭakī jāśē

rahējē ēmāṁ sadā tuṁ sajāga, kara mananē tuṁ taiyāra, kara mananē tuṁ taiyāra

lāgaśē dēvā tanē ē sātha, banaśē khullāṁ tyāṁ tō prabhunāṁ dvāra

mananē kara tuṁ taiyāra, mananē kara tuṁ taiyāra

saṁyamanē saṁkalpanī dōrīthī dējē bāṁdhī, banaśē tyāṁ ē sāthīdāra

kara mananē tuṁ taiyāra, kara mananē tuṁ taiyāra
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3289 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...328932903291...Last