Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3296 | Date: 23-Jul-1991
घेऊ नको बाळ घेऊ नको, कलूषित मन घेऊन माझ्याकडे येऊ नको
Ghēū nakō bāla ghēū nakō, kalūṣita mana ghēūna mājhyākaḍē yēū nakō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3296 | Date: 23-Jul-1991

घेऊ नको बाळ घेऊ नको, कलूषित मन घेऊन माझ्याकडे येऊ नको

  No Audio

ghēū nakō bāla ghēū nakō, kalūṣita mana ghēūna mājhyākaḍē yēū nakō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-07-23 1991-07-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14285 घेऊ नको बाळ घेऊ नको, कलूषित मन घेऊन माझ्याकडे येऊ नको घेऊ नको बाळ घेऊ नको, कलूषित मन घेऊन माझ्याकडे येऊ नको

सोड संसारातील व्यवहार संसारात, सोबत घेऊन माझ्याकडे येऊ नको

विटेवरती उभा राहिला, केव्हा तरी हे तू विसरु नको

भक्ता साठी केले मी कार्य, तुझे कार्य तू चुकवू नको

राहणार नाही कायम तू जगात, मनात तू हे विसरु नको

तुझं माझ नातं आहे जुनं, केव्हा तरी हे तू विसरु नको

तुझ्यावर नज़र आहे माझी, जगात बाहेर नजर फिरवू नको

तू आणि मी, नाही वेगळे, मनात कमी तू आणू नको
View Original Increase Font Decrease Font


घेऊ नको बाळ घेऊ नको, कलूषित मन घेऊन माझ्याकडे येऊ नको

सोड संसारातील व्यवहार संसारात, सोबत घेऊन माझ्याकडे येऊ नको

विटेवरती उभा राहिला, केव्हा तरी हे तू विसरु नको

भक्ता साठी केले मी कार्य, तुझे कार्य तू चुकवू नको

राहणार नाही कायम तू जगात, मनात तू हे विसरु नको

तुझं माझ नातं आहे जुनं, केव्हा तरी हे तू विसरु नको

तुझ्यावर नज़र आहे माझी, जगात बाहेर नजर फिरवू नको

तू आणि मी, नाही वेगळे, मनात कमी तू आणू नको
सतगुरू देवेंद्र घिया (काका)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ghēū nakō bāla ghēū nakō, kalūṣita mana ghēūna mājhyākaḍē yēū nakō

sōḍa saṁsārātīla vyavahāra saṁsārāta, sōbata ghēūna mājhyākaḍē yēū nakō

viṭēvaratī ubhā rāhilā, kēvhā tarī hē tū visaru nakō

bhaktā sāṭhī kēlē mī kārya, tujhē kārya tū cukavū nakō

rāhaṇāra nāhī kāyama tū jagāta, manāta tū hē visaru nakō

tujhaṁ mājha nātaṁ āhē junaṁ, kēvhā tarī hē tū visaru nakō

tujhyāvara naja़ra āhē mājhī, jagāta bāhēra najara phiravū nakō

tū āṇi mī, nāhī vēgalē, manāta kamī tū āṇū nakō
English Explanation Increase Font Decrease Font


This bhajan is written by Shri Devendra Ghiaji also known as Kakaji. In this bhajan kakaji is highlighting us to be focused on our goal and don't get carried in lust and illsuion of worldly affairs.Dont corrupt your mind.

Don't absorb child don't absorb ( here absorb means to take something into the mind and understand it ) , with foul mind don't come near me.

Leave all the worldly affairs, don't bring it with you near me.

Stood on the brick don't forget this anytime.

For devotees I did this deed, please don't forget your deed.

You will never remain immortal in world, don't forget this.

Your and my relationship is very old, don't forget this anytime.

On you I have my eyesight, don't look outside ( here it means lord always keeps eye on us but in lust and illsuions we forget our motto so lord is telling not to forget our goal and get carried)

You and myself we are not different, you are less don't ever you bring this in your mind.
Scan Image

Marathi Bhajan no. 3296 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...329532963297...Last