Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3305 | Date: 27-Jul-1991
આવે છે સહુ, એ તો જાય છે, રહી નથી શક્તા, માટે એ તો જાય છે
Āvē chē sahu, ē tō jāya chē, rahī nathī śaktā, māṭē ē tō jāya chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3305 | Date: 27-Jul-1991

આવે છે સહુ, એ તો જાય છે, રહી નથી શક્તા, માટે એ તો જાય છે

  No Audio

āvē chē sahu, ē tō jāya chē, rahī nathī śaktā, māṭē ē tō jāya chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-07-27 1991-07-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14294 આવે છે સહુ, એ તો જાય છે, રહી નથી શક્તા, માટે એ તો જાય છે આવે છે સહુ, એ તો જાય છે, રહી નથી શક્તા, માટે એ તો જાય છે

રે મનવા, અફસોસ તું શાને કરે, રે મનવા, અફસોસ તું શાને કરે

જાવાનું છે એ તો જાય છે, ના એનાથી તો રહી શકાય છે

કાં ભૂલતો એનું કારણ હશે, કાં ભાગ્ય એ તો કહેવાય છે

આવી હાથમાં જે લક્ષ્મી આજે, કાલ એ તો પાછી સરકી જાય છે

રહેવાની હતી એ ત્યાં સુધી રહી, હાથતાળી આપી એ તો જાય છે

નક્કી નથી આવશે કોઈ ક્યારે, નક્કી નથી ક્યારે એ તો જાય છે

રહ્યા દિન જેટલા જે જગમાં, આયુષ્ય એનું એ તો ગણાય છે

નીકળ્યા શબ્દો ને જાગ્યા જે વિચારો, વહી એ તો જાય છે

પ્હોંચશે કાં એ મંઝિલ ઉપર, કાં અધવચ્ચે એ તો રહી જાય છે
View Original Increase Font Decrease Font


આવે છે સહુ, એ તો જાય છે, રહી નથી શક્તા, માટે એ તો જાય છે

રે મનવા, અફસોસ તું શાને કરે, રે મનવા, અફસોસ તું શાને કરે

જાવાનું છે એ તો જાય છે, ના એનાથી તો રહી શકાય છે

કાં ભૂલતો એનું કારણ હશે, કાં ભાગ્ય એ તો કહેવાય છે

આવી હાથમાં જે લક્ષ્મી આજે, કાલ એ તો પાછી સરકી જાય છે

રહેવાની હતી એ ત્યાં સુધી રહી, હાથતાળી આપી એ તો જાય છે

નક્કી નથી આવશે કોઈ ક્યારે, નક્કી નથી ક્યારે એ તો જાય છે

રહ્યા દિન જેટલા જે જગમાં, આયુષ્ય એનું એ તો ગણાય છે

નીકળ્યા શબ્દો ને જાગ્યા જે વિચારો, વહી એ તો જાય છે

પ્હોંચશે કાં એ મંઝિલ ઉપર, કાં અધવચ્ચે એ તો રહી જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āvē chē sahu, ē tō jāya chē, rahī nathī śaktā, māṭē ē tō jāya chē

rē manavā, aphasōsa tuṁ śānē karē, rē manavā, aphasōsa tuṁ śānē karē

jāvānuṁ chē ē tō jāya chē, nā ēnāthī tō rahī śakāya chē

kāṁ bhūlatō ēnuṁ kāraṇa haśē, kāṁ bhāgya ē tō kahēvāya chē

āvī hāthamāṁ jē lakṣmī ājē, kāla ē tō pāchī sarakī jāya chē

rahēvānī hatī ē tyāṁ sudhī rahī, hāthatālī āpī ē tō jāya chē

nakkī nathī āvaśē kōī kyārē, nakkī nathī kyārē ē tō jāya chē

rahyā dina jēṭalā jē jagamāṁ, āyuṣya ēnuṁ ē tō gaṇāya chē

nīkalyā śabdō nē jāgyā jē vicārō, vahī ē tō jāya chē

phōṁcaśē kāṁ ē maṁjhila upara, kāṁ adhavaccē ē tō rahī jāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3305 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...330433053306...Last