Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3324 | Date: 07-Aug-1991
ખૂટયું એ તો ખૂટયું, પાછું તો એ મેળવાયું, ખૂટયું એ તો ખૂટયું
Khūṭayuṁ ē tō khūṭayuṁ, pāchuṁ tō ē mēlavāyuṁ, khūṭayuṁ ē tō khūṭayuṁ

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

Hymn No. 3324 | Date: 07-Aug-1991

ખૂટયું એ તો ખૂટયું, પાછું તો એ મેળવાયું, ખૂટયું એ તો ખૂટયું

  No Audio

khūṭayuṁ ē tō khūṭayuṁ, pāchuṁ tō ē mēlavāyuṁ, khūṭayuṁ ē tō khūṭayuṁ

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

1991-08-07 1991-08-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14313 ખૂટયું એ તો ખૂટયું, પાછું તો એ મેળવાયું, ખૂટયું એ તો ખૂટયું ખૂટયું એ તો ખૂટયું, પાછું તો એ મેળવાયું, ખૂટયું એ તો ખૂટયું

જીવન તો છે રે સમયનું તો ભાથું, વપરાતાં ને ખરચાતાં એ તો ખૂટયું

જેવું તો છે જેની પાસે જેટલું ભાથું, સહુ સાથે લઈને જે આવ્યું

વિવેકે તો એ દીપ્યું, ના એ તો વધ્યું, પણ ખૂટયું એ તો ખૂટયું

રાત દિનના વપરાશે રહ્યું એ તો ઘટતું, કદી ના એ તો વધ્યું

મેળવતા માનવ તન તો મળ્યું, ભાથું, મળ્યું એટલું તો મળ્યું

વાપર્યું કેવું ને કેટલું, પ્રભુએ ગણતરીમાં બધું તો રાખ્યું

કરશું યાદ અન્યએ શું કર્યું, રહેશે ભાથું, વ્યર્થ એમાં તો ખૂટતું
View Original Increase Font Decrease Font


ખૂટયું એ તો ખૂટયું, પાછું તો એ મેળવાયું, ખૂટયું એ તો ખૂટયું

જીવન તો છે રે સમયનું તો ભાથું, વપરાતાં ને ખરચાતાં એ તો ખૂટયું

જેવું તો છે જેની પાસે જેટલું ભાથું, સહુ સાથે લઈને જે આવ્યું

વિવેકે તો એ દીપ્યું, ના એ તો વધ્યું, પણ ખૂટયું એ તો ખૂટયું

રાત દિનના વપરાશે રહ્યું એ તો ઘટતું, કદી ના એ તો વધ્યું

મેળવતા માનવ તન તો મળ્યું, ભાથું, મળ્યું એટલું તો મળ્યું

વાપર્યું કેવું ને કેટલું, પ્રભુએ ગણતરીમાં બધું તો રાખ્યું

કરશું યાદ અન્યએ શું કર્યું, રહેશે ભાથું, વ્યર્થ એમાં તો ખૂટતું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

khūṭayuṁ ē tō khūṭayuṁ, pāchuṁ tō ē mēlavāyuṁ, khūṭayuṁ ē tō khūṭayuṁ

jīvana tō chē rē samayanuṁ tō bhāthuṁ, vaparātāṁ nē kharacātāṁ ē tō khūṭayuṁ

jēvuṁ tō chē jēnī pāsē jēṭaluṁ bhāthuṁ, sahu sāthē laīnē jē āvyuṁ

vivēkē tō ē dīpyuṁ, nā ē tō vadhyuṁ, paṇa khūṭayuṁ ē tō khūṭayuṁ

rāta dinanā vaparāśē rahyuṁ ē tō ghaṭatuṁ, kadī nā ē tō vadhyuṁ

mēlavatā mānava tana tō malyuṁ, bhāthuṁ, malyuṁ ēṭaluṁ tō malyuṁ

vāparyuṁ kēvuṁ nē kēṭaluṁ, prabhuē gaṇatarīmāṁ badhuṁ tō rākhyuṁ

karaśuṁ yāda anyaē śuṁ karyuṁ, rahēśē bhāthuṁ, vyartha ēmāṁ tō khūṭatuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3324 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...332233233324...Last