Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3338 | Date: 16-Aug-1991
ભર્યું ભર્યું ચોખ્ખું નીર તો સરોવરમાં, પીનાર એનો તો જોઈશે
Bharyuṁ bharyuṁ cōkhkhuṁ nīra tō sarōvaramāṁ, pīnāra ēnō tō jōīśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3338 | Date: 16-Aug-1991

ભર્યું ભર્યું ચોખ્ખું નીર તો સરોવરમાં, પીનાર એનો તો જોઈશે

  No Audio

bharyuṁ bharyuṁ cōkhkhuṁ nīra tō sarōvaramāṁ, pīnāra ēnō tō jōīśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-08-16 1991-08-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14327 ભર્યું ભર્યું ચોખ્ખું નીર તો સરોવરમાં, પીનાર એનો તો જોઈશે ભર્યું ભર્યું ચોખ્ખું નીર તો સરોવરમાં, પીનાર એનો તો જોઈશે

વ્હેતી ને વ્હેતી રહી છે શક્તિ પ્રભુની તો જગમાં, ઝીલનાર એનો તો જોઈશે

ભર્યા ભર્યા હોય ભલે અન્નના તો ભંડાર, ખાનાર એનો તો જોઈશે

હોય ભલે ભરપૂર લક્ષ્મીનો રે ભંડાર, ભોગવનાર એનો તો જોઈશે

કહેવી હોય જો વાત તો દિલની, સાંભળનાર એને તો જોઈશે

પડયું છે ભર્યું ભર્યું શાસ્ત્રોમાં તો જ્ઞાન, સમજાવનાર એનો તો જોઈશે

પડયો છે જલવા દીપક તો તૈયાર, પ્રગટાવનાર એનો તો જોઈશે

પડયાં છે ધરતીમાં તો રત્નો રે અપાર, કાઢનાર એનો તો જોઈશે

હોય કવિ, ગવૈયા ભલે ખૂબ હોંશિયાર, દાદ દેનાર એનો તો જોઈશે

રહ્યા છે પ્રભુ તો પાસે આવવાને તો તૈયાર, બોલાવનાર એનો તો જોઈશે
View Original Increase Font Decrease Font


ભર્યું ભર્યું ચોખ્ખું નીર તો સરોવરમાં, પીનાર એનો તો જોઈશે

વ્હેતી ને વ્હેતી રહી છે શક્તિ પ્રભુની તો જગમાં, ઝીલનાર એનો તો જોઈશે

ભર્યા ભર્યા હોય ભલે અન્નના તો ભંડાર, ખાનાર એનો તો જોઈશે

હોય ભલે ભરપૂર લક્ષ્મીનો રે ભંડાર, ભોગવનાર એનો તો જોઈશે

કહેવી હોય જો વાત તો દિલની, સાંભળનાર એને તો જોઈશે

પડયું છે ભર્યું ભર્યું શાસ્ત્રોમાં તો જ્ઞાન, સમજાવનાર એનો તો જોઈશે

પડયો છે જલવા દીપક તો તૈયાર, પ્રગટાવનાર એનો તો જોઈશે

પડયાં છે ધરતીમાં તો રત્નો રે અપાર, કાઢનાર એનો તો જોઈશે

હોય કવિ, ગવૈયા ભલે ખૂબ હોંશિયાર, દાદ દેનાર એનો તો જોઈશે

રહ્યા છે પ્રભુ તો પાસે આવવાને તો તૈયાર, બોલાવનાર એનો તો જોઈશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bharyuṁ bharyuṁ cōkhkhuṁ nīra tō sarōvaramāṁ, pīnāra ēnō tō jōīśē

vhētī nē vhētī rahī chē śakti prabhunī tō jagamāṁ, jhīlanāra ēnō tō jōīśē

bharyā bharyā hōya bhalē annanā tō bhaṁḍāra, khānāra ēnō tō jōīśē

hōya bhalē bharapūra lakṣmīnō rē bhaṁḍāra, bhōgavanāra ēnō tō jōīśē

kahēvī hōya jō vāta tō dilanī, sāṁbhalanāra ēnē tō jōīśē

paḍayuṁ chē bharyuṁ bharyuṁ śāstrōmāṁ tō jñāna, samajāvanāra ēnō tō jōīśē

paḍayō chē jalavā dīpaka tō taiyāra, pragaṭāvanāra ēnō tō jōīśē

paḍayāṁ chē dharatīmāṁ tō ratnō rē apāra, kāḍhanāra ēnō tō jōīśē

hōya kavi, gavaiyā bhalē khūba hōṁśiyāra, dāda dēnāra ēnō tō jōīśē

rahyā chē prabhu tō pāsē āvavānē tō taiyāra, bōlāvanāra ēnō tō jōīśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3338 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...333733383339...Last