Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3342 | Date: 17-Aug-1991
દેવી છે વિદાય જીવનમાં રે, દિલથી દેજો રે વિદાય
Dēvī chē vidāya jīvanamāṁ rē, dilathī dējō rē vidāya

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3342 | Date: 17-Aug-1991

દેવી છે વિદાય જીવનમાં રે, દિલથી દેજો રે વિદાય

  No Audio

dēvī chē vidāya jīvanamāṁ rē, dilathī dējō rē vidāya

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-08-17 1991-08-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14331 દેવી છે વિદાય જીવનમાં રે, દિલથી દેજો રે વિદાય દેવી છે વિદાય જીવનમાં રે, દિલથી દેજો રે વિદાય,

તમારા કુકર્મોને ને શંકાઓને

દીધું છે દુઃખદર્દ વિના, બીજું જીવનમાં તો શું એણે - દિલથી

ધકેલ્યો છે અભિમાને ને અહમે, ઊંડી ગર્તામાં તો તને,

દેજે દિલથી વિદાય ત્યાં તો તું એને (2)

રહ્યા છે સતાવતા જીવનભર વિકારો તો જ્યાં તને - દેજે...

ઘેરી રહ્યો છે અંધકાર અજ્ઞાનનો જીવનમાં તો જ્યાં તને - દેજે...

લઈ લીધો છે કબજો તારા હૈયાનો વેર અને ઇર્ષ્યા એ - દેજે...

બેસવા ના દે, શાંતિથી જીવનમાં, અસંતોષ તો તને - દેજે...

ખોટા વિચારો ને ખોટા ખ્યાલો, ઘેરી રહ્યા છે તો જ્યાં તને - દેજે...

દેતો ના તું ઉત્તેજન આળસને, બાંધવા ના દેતો તું એને - દેજે...
View Original Increase Font Decrease Font


દેવી છે વિદાય જીવનમાં રે, દિલથી દેજો રે વિદાય,

તમારા કુકર્મોને ને શંકાઓને

દીધું છે દુઃખદર્દ વિના, બીજું જીવનમાં તો શું એણે - દિલથી

ધકેલ્યો છે અભિમાને ને અહમે, ઊંડી ગર્તામાં તો તને,

દેજે દિલથી વિદાય ત્યાં તો તું એને (2)

રહ્યા છે સતાવતા જીવનભર વિકારો તો જ્યાં તને - દેજે...

ઘેરી રહ્યો છે અંધકાર અજ્ઞાનનો જીવનમાં તો જ્યાં તને - દેજે...

લઈ લીધો છે કબજો તારા હૈયાનો વેર અને ઇર્ષ્યા એ - દેજે...

બેસવા ના દે, શાંતિથી જીવનમાં, અસંતોષ તો તને - દેજે...

ખોટા વિચારો ને ખોટા ખ્યાલો, ઘેરી રહ્યા છે તો જ્યાં તને - દેજે...

દેતો ના તું ઉત્તેજન આળસને, બાંધવા ના દેતો તું એને - દેજે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dēvī chē vidāya jīvanamāṁ rē, dilathī dējō rē vidāya,

tamārā kukarmōnē nē śaṁkāōnē

dīdhuṁ chē duḥkhadarda vinā, bījuṁ jīvanamāṁ tō śuṁ ēṇē - dilathī

dhakēlyō chē abhimānē nē ahamē, ūṁḍī gartāmāṁ tō tanē,

dējē dilathī vidāya tyāṁ tō tuṁ ēnē (2)

rahyā chē satāvatā jīvanabhara vikārō tō jyāṁ tanē - dējē...

ghērī rahyō chē aṁdhakāra ajñānanō jīvanamāṁ tō jyāṁ tanē - dējē...

laī līdhō chē kabajō tārā haiyānō vēra anē irṣyā ē - dējē...

bēsavā nā dē, śāṁtithī jīvanamāṁ, asaṁtōṣa tō tanē - dējē...

khōṭā vicārō nē khōṭā khyālō, ghērī rahyā chē tō jyāṁ tanē - dējē...

dētō nā tuṁ uttējana ālasanē, bāṁdhavā nā dētō tuṁ ēnē - dējē...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3342 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...334033413342...Last