BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3365 | Date: 31-Aug-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

એક બિંદુમાંથી તો તન બન્યું, ને એ તો બનતું ગયું

  No Audio

Ek Bindumaathi To Tan Banyu, Ne E To Banatu Gayu

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)


1991-08-31 1991-08-31 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14354 એક બિંદુમાંથી તો તન બન્યું, ને એ તો બનતું ગયું એક બિંદુમાંથી તો તન બન્યું, ને એ તો બનતું ગયું
બનતા રે ના જાણ્યું, એ કેમ બન્યું ને એ કોણે કર્યું
આવનાર તો આવી વસ્યો એમાં, ના જાણ્યું, આવ્યો ક્યાંથી, એ કેમ થયું
લીધા શ્વાસો તો આવી જગમાં લેનારને ના સમજાયું, કેમ લીધાં, કોણે મોકલ્યું
જગમાં પાણી રહ્યા સહુ પીતા, પીનારને ના સમજાયું કોણે આપ્યું, કેમ રચ્યું
અન્ન રહ્યા સહુ ખાતા તો જગમાં, ખાનારે ના વિચાર્યું, એ કેમ થયું, કોણે બનાવ્યું
રાત ને દિન જગમાં ઊગતા ગયા, અનુભવનારે ના વિચાર્યું, એ કેમ થયું, કોણે કર્યું
મોકલતા જગમાં તો જીવને જગકર્તાએ સૃષ્ટિનું પહેલાં સર્જન કર્યું
રચી છે સૃષ્ટિ જેણે ભરી ભરી, એણે તારું પણ સર્જન કર્યું
Gujarati Bhajan no. 3365 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
એક બિંદુમાંથી તો તન બન્યું, ને એ તો બનતું ગયું
બનતા રે ના જાણ્યું, એ કેમ બન્યું ને એ કોણે કર્યું
આવનાર તો આવી વસ્યો એમાં, ના જાણ્યું, આવ્યો ક્યાંથી, એ કેમ થયું
લીધા શ્વાસો તો આવી જગમાં લેનારને ના સમજાયું, કેમ લીધાં, કોણે મોકલ્યું
જગમાં પાણી રહ્યા સહુ પીતા, પીનારને ના સમજાયું કોણે આપ્યું, કેમ રચ્યું
અન્ન રહ્યા સહુ ખાતા તો જગમાં, ખાનારે ના વિચાર્યું, એ કેમ થયું, કોણે બનાવ્યું
રાત ને દિન જગમાં ઊગતા ગયા, અનુભવનારે ના વિચાર્યું, એ કેમ થયું, કોણે કર્યું
મોકલતા જગમાં તો જીવને જગકર્તાએ સૃષ્ટિનું પહેલાં સર્જન કર્યું
રચી છે સૃષ્ટિ જેણે ભરી ભરી, એણે તારું પણ સર્જન કર્યું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ēka biṁdumāṁthī tō tana banyuṁ, nē ē tō banatuṁ gayuṁ
banatā rē nā jāṇyuṁ, ē kēma banyuṁ nē ē kōṇē karyuṁ
āvanāra tō āvī vasyō ēmāṁ, nā jāṇyuṁ, āvyō kyāṁthī, ē kēma thayuṁ
līdhā śvāsō tō āvī jagamāṁ lēnāranē nā samajāyuṁ, kēma līdhāṁ, kōṇē mōkalyuṁ
jagamāṁ pāṇī rahyā sahu pītā, pīnāranē nā samajāyuṁ kōṇē āpyuṁ, kēma racyuṁ
anna rahyā sahu khātā tō jagamāṁ, khānārē nā vicāryuṁ, ē kēma thayuṁ, kōṇē banāvyuṁ
rāta nē dina jagamāṁ ūgatā gayā, anubhavanārē nā vicāryuṁ, ē kēma thayuṁ, kōṇē karyuṁ
mōkalatā jagamāṁ tō jīvanē jagakartāē sr̥ṣṭinuṁ pahēlāṁ sarjana karyuṁ
racī chē sr̥ṣṭi jēṇē bharī bharī, ēṇē tāruṁ paṇa sarjana karyuṁ
First...33613362336333643365...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall