BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3376 | Date: 04-Sep-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

નર ને નારી છે એકબીજાની જોડી, જીવનમાં મળતાં ના સુખ લાવી શકી

  No Audio

Nar Ne Nari Che Ekbijaani Jodi, Jagama Malata Na Sukh Laavi Shakee

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1991-09-04 1991-09-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14365 નર ને નારી છે એકબીજાની જોડી, જીવનમાં મળતાં ના સુખ લાવી શકી નર ને નારી છે એકબીજાની જોડી, જીવનમાં મળતાં ના સુખ લાવી શકી
છે દુઃખ તો સુખની જોડી જગમાં, કોણે હસતા હસતા આવકારી
છે અજ્ઞાન ને જ્ઞાન એકબીજાની જોડી, એક રહેતા પાસે, બીજું ના શકે આવી
અંધકાર ને પ્રકાશ છે તો જોડી, અંધકારને જીવનમાં કોણે સ્વીકાર્યો
રાત ને દિન છે એકબીજાની જોડી, એકની પાછળ આવે બીજી દોડી
જડ ને ચેતન છે એકબીજાની જોડી, બને મુશ્કેલ કદી એને છૂટી પાડવી
ભરતી ને ઓટ છે એકબીજાની જોડી, એક પાછળ આવશે બીજી દોડતી
ઉષા ને સંધ્યા છે એકબીજાની જોડી, ના કદી એકબીજાને મળી શકી
Gujarati Bhajan no. 3376 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
નર ને નારી છે એકબીજાની જોડી, જીવનમાં મળતાં ના સુખ લાવી શકી
છે દુઃખ તો સુખની જોડી જગમાં, કોણે હસતા હસતા આવકારી
છે અજ્ઞાન ને જ્ઞાન એકબીજાની જોડી, એક રહેતા પાસે, બીજું ના શકે આવી
અંધકાર ને પ્રકાશ છે તો જોડી, અંધકારને જીવનમાં કોણે સ્વીકાર્યો
રાત ને દિન છે એકબીજાની જોડી, એકની પાછળ આવે બીજી દોડી
જડ ને ચેતન છે એકબીજાની જોડી, બને મુશ્કેલ કદી એને છૂટી પાડવી
ભરતી ને ઓટ છે એકબીજાની જોડી, એક પાછળ આવશે બીજી દોડતી
ઉષા ને સંધ્યા છે એકબીજાની જોડી, ના કદી એકબીજાને મળી શકી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nara nē nārī chē ēkabījānī jōḍī, jīvanamāṁ malatāṁ nā sukha lāvī śakī
chē duḥkha tō sukhanī jōḍī jagamāṁ, kōṇē hasatā hasatā āvakārī
chē ajñāna nē jñāna ēkabījānī jōḍī, ēka rahētā pāsē, bījuṁ nā śakē āvī
aṁdhakāra nē prakāśa chē tō jōḍī, aṁdhakāranē jīvanamāṁ kōṇē svīkāryō
rāta nē dina chē ēkabījānī jōḍī, ēkanī pāchala āvē bījī dōḍī
jaḍa nē cētana chē ēkabījānī jōḍī, banē muśkēla kadī ēnē chūṭī pāḍavī
bharatī nē ōṭa chē ēkabījānī jōḍī, ēka pāchala āvaśē bījī dōḍatī
uṣā nē saṁdhyā chē ēkabījānī jōḍī, nā kadī ēkabījānē malī śakī
First...33763377337833793380...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall