Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3376 | Date: 04-Sep-1991
નર ને નારી છે એકબીજાની જોડી, જીવનમાં મળતાં ના સુખ લાવી શકી
Nara nē nārī chē ēkabījānī jōḍī, jīvanamāṁ malatāṁ nā sukha lāvī śakī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3376 | Date: 04-Sep-1991

નર ને નારી છે એકબીજાની જોડી, જીવનમાં મળતાં ના સુખ લાવી શકી

  No Audio

nara nē nārī chē ēkabījānī jōḍī, jīvanamāṁ malatāṁ nā sukha lāvī śakī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-09-04 1991-09-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14365 નર ને નારી છે એકબીજાની જોડી, જીવનમાં મળતાં ના સુખ લાવી શકી નર ને નારી છે એકબીજાની જોડી, જીવનમાં મળતાં ના સુખ લાવી શકી

છે દુઃખ તો સુખની જોડી જગમાં, કોણે હસતા હસતા આવકારી

છે અજ્ઞાન ને જ્ઞાન એકબીજાની જોડી, એક રહેતા પાસે, બીજું ના શકે આવી

અંધકાર ને પ્રકાશ છે તો જોડી, અંધકારને જીવનમાં કોણે સ્વીકાર્યો

રાત ને દિન છે એકબીજાની જોડી, એકની પાછળ આવે બીજી દોડી

જડ ને ચેતન છે એકબીજાની જોડી, બને મુશ્કેલ કદી એને છૂટી પાડવી

ભરતી ને ઓટ છે એકબીજાની જોડી, એક પાછળ આવશે બીજી દોડતી

ઉષા ને સંધ્યા છે એકબીજાની જોડી, ના કદી એકબીજાને મળી શકી
View Original Increase Font Decrease Font


નર ને નારી છે એકબીજાની જોડી, જીવનમાં મળતાં ના સુખ લાવી શકી

છે દુઃખ તો સુખની જોડી જગમાં, કોણે હસતા હસતા આવકારી

છે અજ્ઞાન ને જ્ઞાન એકબીજાની જોડી, એક રહેતા પાસે, બીજું ના શકે આવી

અંધકાર ને પ્રકાશ છે તો જોડી, અંધકારને જીવનમાં કોણે સ્વીકાર્યો

રાત ને દિન છે એકબીજાની જોડી, એકની પાછળ આવે બીજી દોડી

જડ ને ચેતન છે એકબીજાની જોડી, બને મુશ્કેલ કદી એને છૂટી પાડવી

ભરતી ને ઓટ છે એકબીજાની જોડી, એક પાછળ આવશે બીજી દોડતી

ઉષા ને સંધ્યા છે એકબીજાની જોડી, ના કદી એકબીજાને મળી શકી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nara nē nārī chē ēkabījānī jōḍī, jīvanamāṁ malatāṁ nā sukha lāvī śakī

chē duḥkha tō sukhanī jōḍī jagamāṁ, kōṇē hasatā hasatā āvakārī

chē ajñāna nē jñāna ēkabījānī jōḍī, ēka rahētā pāsē, bījuṁ nā śakē āvī

aṁdhakāra nē prakāśa chē tō jōḍī, aṁdhakāranē jīvanamāṁ kōṇē svīkāryō

rāta nē dina chē ēkabījānī jōḍī, ēkanī pāchala āvē bījī dōḍī

jaḍa nē cētana chē ēkabījānī jōḍī, banē muśkēla kadī ēnē chūṭī pāḍavī

bharatī nē ōṭa chē ēkabījānī jōḍī, ēka pāchala āvaśē bījī dōḍatī

uṣā nē saṁdhyā chē ēkabījānī jōḍī, nā kadī ēkabījānē malī śakī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3376 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...337633773378...Last