BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3393 | Date: 12-Sep-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

દીધું હોય જો દુઃખ જાણ્યે અજાણ્યે, હે જગતના રે જીવો

  Audio

Deedhu Hoy Jo Dukh Jaanye Ajaanye, He Jagatna Re Jeevo

અરિહંત, જમીયલસા દાતાર (Arihant, Jamiyalsa Datar)


1991-09-12 1991-09-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14382 દીધું હોય જો દુઃખ જાણ્યે અજાણ્યે, હે જગતના રે જીવો દીધું હોય જો દુઃખ જાણ્યે અજાણ્યે, હે જગતના રે જીવો
સ્વીકારો આજે મારા, હૈયાના મિચ્છામિ દુકકડમ (2)
વિચારો થકી દુભવ્યાં હોય દિલ તમારાં, હે જગતના રે જીવો - સ્વીકારો...
ક્રોધથકી કે શંકાથકી, કર્યો હોય દોષ તમારો, હે જગતના રે જીવો - સ્વીકારો...
વાણીથકી કે ઇર્ષ્યાથકી, કર્યો હોય અપરાધ તમારો, હે જગતના રે જીવો - સ્વીકારો...
જન્મોજનમના રહ્યા હોય જે અપરાધો તો મારા, હે જગતના રે જીવો - સ્વીકારો...
ઘટિત, અઘટિત કાર્યો થકી, દુભવ્યાં હોય જો દિલ તમારા, હે જગતના રે જીવો - સ્વીકારો...
નજરથકી કે મનથકી કર્યો હોય અપરાધ મેં તો તમારા, હે જગતના રે જીવો - સ્વીકારો ...
અભિમાનમાં ડૂબી, કે અહંમાં ડૂબી, કર્યાં હોય અપમાન તમારા, હે જગતના રે જીવો - સ્વીકારો...
વિપરીત ભાવો જગાવી હૈયે, કર્યા હોય અપરાધ તમારા રે, હે જગતના રે જીવો - સ્વીકારો...
સ્વાર્થમાં ડૂબી, લાલચે તો ખેંચાઈ, કર્યું હોય નુકસાન તમારું રે, હે જગતના રે જીવો - સ્વીકારો ...
https://www.youtube.com/watch?v=FAB0YIcdEBc
Gujarati Bhajan no. 3393 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
દીધું હોય જો દુઃખ જાણ્યે અજાણ્યે, હે જગતના રે જીવો
સ્વીકારો આજે મારા, હૈયાના મિચ્છામિ દુકકડમ (2)
વિચારો થકી દુભવ્યાં હોય દિલ તમારાં, હે જગતના રે જીવો - સ્વીકારો...
ક્રોધથકી કે શંકાથકી, કર્યો હોય દોષ તમારો, હે જગતના રે જીવો - સ્વીકારો...
વાણીથકી કે ઇર્ષ્યાથકી, કર્યો હોય અપરાધ તમારો, હે જગતના રે જીવો - સ્વીકારો...
જન્મોજનમના રહ્યા હોય જે અપરાધો તો મારા, હે જગતના રે જીવો - સ્વીકારો...
ઘટિત, અઘટિત કાર્યો થકી, દુભવ્યાં હોય જો દિલ તમારા, હે જગતના રે જીવો - સ્વીકારો...
નજરથકી કે મનથકી કર્યો હોય અપરાધ મેં તો તમારા, હે જગતના રે જીવો - સ્વીકારો ...
અભિમાનમાં ડૂબી, કે અહંમાં ડૂબી, કર્યાં હોય અપમાન તમારા, હે જગતના રે જીવો - સ્વીકારો...
વિપરીત ભાવો જગાવી હૈયે, કર્યા હોય અપરાધ તમારા રે, હે જગતના રે જીવો - સ્વીકારો...
સ્વાર્થમાં ડૂબી, લાલચે તો ખેંચાઈ, કર્યું હોય નુકસાન તમારું રે, હે જગતના રે જીવો - સ્વીકારો ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
dīdhuṁ hōya jō duḥkha jāṇyē ajāṇyē, hē jagatanā rē jīvō
svīkārō ājē mārā, haiyānā micchāmi dukakaḍama (2)
vicārō thakī dubhavyāṁ hōya dila tamārāṁ, hē jagatanā rē jīvō - svīkārō...
krōdhathakī kē śaṁkāthakī, karyō hōya dōṣa tamārō, hē jagatanā rē jīvō - svīkārō...
vāṇīthakī kē irṣyāthakī, karyō hōya aparādha tamārō, hē jagatanā rē jīvō - svīkārō...
janmōjanamanā rahyā hōya jē aparādhō tō mārā, hē jagatanā rē jīvō - svīkārō...
ghaṭita, aghaṭita kāryō thakī, dubhavyāṁ hōya jō dila tamārā, hē jagatanā rē jīvō - svīkārō...
najarathakī kē manathakī karyō hōya aparādha mēṁ tō tamārā, hē jagatanā rē jīvō - svīkārō ...
abhimānamāṁ ḍūbī, kē ahaṁmāṁ ḍūbī, karyāṁ hōya apamāna tamārā, hē jagatanā rē jīvō - svīkārō...
viparīta bhāvō jagāvī haiyē, karyā hōya aparādha tamārā rē, hē jagatanā rē jīvō - svīkārō...
svārthamāṁ ḍūbī, lālacē tō khēṁcāī, karyuṁ hōya nukasāna tamāruṁ rē, hē jagatanā rē jīvō - svīkārō ...

Explanation in English:
If I have given you any suffering knowingly or unknowingly Oh souls of the world,

I ask for your forgiveness (micchami dukkadam), please accept today these feelings from my heart.

If through my thoughts, I have hurt your heart Oh souls of the world, I ask for your forgiveness (micchami dukkadam). please accept today these feelings from my heart.

If I have done any wrong to you through my anger or doubts Oh souls of the world, I ask for your forgiveness (micchami dukkadam), please accept today these feelings from my heart.

If I have done an offence to you through my words or through jealousy Oh souls of the world, I ask for your forgiveness (micchami dukkadam), please accept today these feelings from my heart.

All the crimes that I have done in various births Oh souls of the world, I ask for your forgiveness (micchami dukkadam), please accept today these feelings from my heart.

If I have pained your heart through my actions and non-actions Oh souls of the world, I ask for your forgiveness (micchami dukkadam), please accept today these feelings from my heart.

If through the way I looked at you or through my mind, I have caused any misdemeanour Oh souls of the world, I ask for your forgiveness (micchami dukkadam), please accept today these feelings from my heart.

By drowning in my pride or in my ego, if I have insulted you Oh souls of the world, I ask for your forgiveness (micchami dukkadam), please accept today these feelings from my heart.

By awakening contrary emotions in my heart, if I have hurt your feelings Oh souls of the heart, I ask for your forgiveness (micchami dukkadam), please accept today these feelings from my heart.

By drowning in selfishness and getting attracted to greed, if I have caused any loss to you Oh souls of the heart, I ask for your forgiveness (micchami dukkadam), please accept today these feelings from my heart.

First...33913392339333943395...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall