BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3402 | Date: 17-Sep-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

સમજાવ્યું સંજોગોએ ઘણું જીવનમાં, તોયે ના સમજ્યા, ના સમજ્યા

  No Audio

Samajaavyu Sanjogoye Ghanu Jeevanama, Toye Na Samajyaa, Na Samajyaa

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1991-09-17 1991-09-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14391 સમજાવ્યું સંજોગોએ ઘણું જીવનમાં, તોયે ના સમજ્યા, ના સમજ્યા સમજાવ્યું સંજોગોએ ઘણું જીવનમાં, તોયે ના સમજ્યા, ના સમજ્યા
મળ્યા અણસાર જીવનમાં ઘણા, સાર એના તો ના સમજ્યા, ના સમજ્યા
કરી વાડ ઊભી અહંને આશા તણી, ના એને તોડી શક્યા, ના તોડી શક્યા
આવી ભા સંજોગો ઘડીયે ધડીયે, રહ્યા સદાય એને ચૂકતાને ચૂક્તા
છે પ્રગતિનાં પગથિયાં એ તો, જીવનમાં રહ્યા એ તો ભૂલતાને ભૂલતા
રહ્યા આવતાને જાતા જીવનમાં, જીવનમાં રહ્યા એને તો જોતાને જોતા
કર્યા ઉપયોગ, જીવનમાં જ્યાં સાચા, રહ્યા ફાયદા એવા તો મળતાને મળતા
ચૂક્યા જ્યાં એને જીવનમાં અહંમાં, જીવનમાં રહ્યા રડતાને રડતા
ઉપયોગ વિના એના, સાચા જીવનમાં, લાચાર એમાં બન્યાને બન્યા
કરી અને ડૂબી જીવનમાં તો માયામાં, રહ્યા પ્રભુને તો ભૂલતા ને ભૂલતા
Gujarati Bhajan no. 3402 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સમજાવ્યું સંજોગોએ ઘણું જીવનમાં, તોયે ના સમજ્યા, ના સમજ્યા
મળ્યા અણસાર જીવનમાં ઘણા, સાર એના તો ના સમજ્યા, ના સમજ્યા
કરી વાડ ઊભી અહંને આશા તણી, ના એને તોડી શક્યા, ના તોડી શક્યા
આવી ભા સંજોગો ઘડીયે ધડીયે, રહ્યા સદાય એને ચૂકતાને ચૂક્તા
છે પ્રગતિનાં પગથિયાં એ તો, જીવનમાં રહ્યા એ તો ભૂલતાને ભૂલતા
રહ્યા આવતાને જાતા જીવનમાં, જીવનમાં રહ્યા એને તો જોતાને જોતા
કર્યા ઉપયોગ, જીવનમાં જ્યાં સાચા, રહ્યા ફાયદા એવા તો મળતાને મળતા
ચૂક્યા જ્યાં એને જીવનમાં અહંમાં, જીવનમાં રહ્યા રડતાને રડતા
ઉપયોગ વિના એના, સાચા જીવનમાં, લાચાર એમાં બન્યાને બન્યા
કરી અને ડૂબી જીવનમાં તો માયામાં, રહ્યા પ્રભુને તો ભૂલતા ને ભૂલતા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
samajāvyuṁ saṁjōgōē ghaṇuṁ jīvanamāṁ, tōyē nā samajyā, nā samajyā
malyā aṇasāra jīvanamāṁ ghaṇā, sāra ēnā tō nā samajyā, nā samajyā
karī vāḍa ūbhī ahaṁnē āśā taṇī, nā ēnē tōḍī śakyā, nā tōḍī śakyā
āvī bhā saṁjōgō ghaḍīyē dhaḍīyē, rahyā sadāya ēnē cūkatānē cūktā
chē pragatināṁ pagathiyāṁ ē tō, jīvanamāṁ rahyā ē tō bhūlatānē bhūlatā
rahyā āvatānē jātā jīvanamāṁ, jīvanamāṁ rahyā ēnē tō jōtānē jōtā
karyā upayōga, jīvanamāṁ jyāṁ sācā, rahyā phāyadā ēvā tō malatānē malatā
cūkyā jyāṁ ēnē jīvanamāṁ ahaṁmāṁ, jīvanamāṁ rahyā raḍatānē raḍatā
upayōga vinā ēnā, sācā jīvanamāṁ, lācāra ēmāṁ banyānē banyā
karī anē ḍūbī jīvanamāṁ tō māyāmāṁ, rahyā prabhunē tō bhūlatā nē bhūlatā
First...34013402340334043405...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall