Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3411 | Date: 22-Sep-1991
રાહ જોઈ જોઈ ભવિષ્યની, વર્તમાન તારું તું ના ખોઈ બેસતો
Rāha jōī jōī bhaviṣyanī, vartamāna tāruṁ tuṁ nā khōī bēsatō

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3411 | Date: 22-Sep-1991

રાહ જોઈ જોઈ ભવિષ્યની, વર્તમાન તારું તું ના ખોઈ બેસતો

  No Audio

rāha jōī jōī bhaviṣyanī, vartamāna tāruṁ tuṁ nā khōī bēsatō

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-09-22 1991-09-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14400 રાહ જોઈ જોઈ ભવિષ્યની, વર્તમાન તારું તું ના ખોઈ બેસતો રાહ જોઈ જોઈ ભવિષ્યની, વર્તમાન તારું તું ના ખોઈ બેસતો

તરસ લાગે તને તો જ્યારે, કૂવો ખોદવા ના ત્યારે તું બેસતો

શીખ્યો ના તું તારા ભૂતકાળમાંથી, શીખ્યો ના તું તારા વર્તમાનમાંથી

રાખી રહ્યો છે હવે ફોગટ તું તો આશા, તારા ભવિષ્યકાળ પાસેથી

કરી ના કિંમત તેં તો, છે જે તારા હાથમાં, કરીશ કિંમત રાહ જોઈ તું ક્યાંથી

કરી ના કોઈ જગમાં તો તેં તૈયારી, તૈયાર થઈશ અચાનક તો તું ક્યાંથી

પાડી છે આદત જ્યાં તેં તો ફરવાની, બેસી શકીશ સ્થિર તો તું ક્યાંથી

મોડું કે વહેલું, પડશે સમજવું તો તારે, લગાડે છે વાર હવે તો તું શાથી

ખોઈશ ના જીવનમાં તો તું કાંઈ, હરદમ જીવનમાં તો તૈયાર રહેવાથી
View Original Increase Font Decrease Font


રાહ જોઈ જોઈ ભવિષ્યની, વર્તમાન તારું તું ના ખોઈ બેસતો

તરસ લાગે તને તો જ્યારે, કૂવો ખોદવા ના ત્યારે તું બેસતો

શીખ્યો ના તું તારા ભૂતકાળમાંથી, શીખ્યો ના તું તારા વર્તમાનમાંથી

રાખી રહ્યો છે હવે ફોગટ તું તો આશા, તારા ભવિષ્યકાળ પાસેથી

કરી ના કિંમત તેં તો, છે જે તારા હાથમાં, કરીશ કિંમત રાહ જોઈ તું ક્યાંથી

કરી ના કોઈ જગમાં તો તેં તૈયારી, તૈયાર થઈશ અચાનક તો તું ક્યાંથી

પાડી છે આદત જ્યાં તેં તો ફરવાની, બેસી શકીશ સ્થિર તો તું ક્યાંથી

મોડું કે વહેલું, પડશે સમજવું તો તારે, લગાડે છે વાર હવે તો તું શાથી

ખોઈશ ના જીવનમાં તો તું કાંઈ, હરદમ જીવનમાં તો તૈયાર રહેવાથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rāha jōī jōī bhaviṣyanī, vartamāna tāruṁ tuṁ nā khōī bēsatō

tarasa lāgē tanē tō jyārē, kūvō khōdavā nā tyārē tuṁ bēsatō

śīkhyō nā tuṁ tārā bhūtakālamāṁthī, śīkhyō nā tuṁ tārā vartamānamāṁthī

rākhī rahyō chē havē phōgaṭa tuṁ tō āśā, tārā bhaviṣyakāla pāsēthī

karī nā kiṁmata tēṁ tō, chē jē tārā hāthamāṁ, karīśa kiṁmata rāha jōī tuṁ kyāṁthī

karī nā kōī jagamāṁ tō tēṁ taiyārī, taiyāra thaīśa acānaka tō tuṁ kyāṁthī

pāḍī chē ādata jyāṁ tēṁ tō pharavānī, bēsī śakīśa sthira tō tuṁ kyāṁthī

mōḍuṁ kē vahēluṁ, paḍaśē samajavuṁ tō tārē, lagāḍē chē vāra havē tō tuṁ śāthī

khōīśa nā jīvanamāṁ tō tuṁ kāṁī, haradama jīvanamāṁ tō taiyāra rahēvāthī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3411 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...340934103411...Last