BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3417 | Date: 25-Sep-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

તું રાય છે કે તું રંક છે, જે ભી છે તે ભલે તો તું છે

  No Audio

Tu Raay Che Ke Tu Rank Che, Je Bhi Che Te Bhale Tu To Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1991-09-25 1991-09-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14406 તું રાય છે કે તું રંક છે, જે ભી છે તે ભલે તો તું છે તું રાય છે કે તું રંક છે, જે ભી છે તે ભલે તો તું છે
પણ, સૌથી પહેલો તો તું માનવ છે (2)
તું દાનવીર છે કે શૂરવીર છે, જે ભી છે, તે ભલે તો તું છે
તું ગોરો છે કે કાળો છે, જે ભી છે, તે ભલે તો તું છે - પણ...
તું રૂપવાન છે કે ગુણવાન છે, જે ભી છે, તે ભલે તો તું છે - પણ...
તું કોમળ છે કે કઠોર છે, જે ભી છે, તે ભલે તો તું છે - પણ...
તું જ્ઞાની છે કે અજ્ઞાની છે, જે ભી છે, તે ભલે તો તું છે - પણ...
તું દયાવાન છે કે તું ક્રૂર છે, જે ભી છે, તે ભલે તો તું છે - પણ...
તું નર છે કે નારી છે, જે ભી છે, તે ભલે તો તું છે - પણ...
તું કોઈ ધર્મી છે કે કોઈ પંથી છે, જે ભી છે, તે ભલે તો તું છે - પણ...
તું ભલે ક્યાંય ભી છે, ક્યાંય તું વસ્યો છે, જે ભી છે, તે ભલે તો તું છે - પણ...
Gujarati Bhajan no. 3417 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તું રાય છે કે તું રંક છે, જે ભી છે તે ભલે તો તું છે
પણ, સૌથી પહેલો તો તું માનવ છે (2)
તું દાનવીર છે કે શૂરવીર છે, જે ભી છે, તે ભલે તો તું છે
તું ગોરો છે કે કાળો છે, જે ભી છે, તે ભલે તો તું છે - પણ...
તું રૂપવાન છે કે ગુણવાન છે, જે ભી છે, તે ભલે તો તું છે - પણ...
તું કોમળ છે કે કઠોર છે, જે ભી છે, તે ભલે તો તું છે - પણ...
તું જ્ઞાની છે કે અજ્ઞાની છે, જે ભી છે, તે ભલે તો તું છે - પણ...
તું દયાવાન છે કે તું ક્રૂર છે, જે ભી છે, તે ભલે તો તું છે - પણ...
તું નર છે કે નારી છે, જે ભી છે, તે ભલે તો તું છે - પણ...
તું કોઈ ધર્મી છે કે કોઈ પંથી છે, જે ભી છે, તે ભલે તો તું છે - પણ...
તું ભલે ક્યાંય ભી છે, ક્યાંય તું વસ્યો છે, જે ભી છે, તે ભલે તો તું છે - પણ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tuṁ rāya chē kē tuṁ raṁka chē, jē bhī chē tē bhalē tō tuṁ chē
paṇa, sauthī pahēlō tō tuṁ mānava chē (2)
tuṁ dānavīra chē kē śūravīra chē, jē bhī chē, tē bhalē tō tuṁ chē
tuṁ gōrō chē kē kālō chē, jē bhī chē, tē bhalē tō tuṁ chē - paṇa...
tuṁ rūpavāna chē kē guṇavāna chē, jē bhī chē, tē bhalē tō tuṁ chē - paṇa...
tuṁ kōmala chē kē kaṭhōra chē, jē bhī chē, tē bhalē tō tuṁ chē - paṇa...
tuṁ jñānī chē kē ajñānī chē, jē bhī chē, tē bhalē tō tuṁ chē - paṇa...
tuṁ dayāvāna chē kē tuṁ krūra chē, jē bhī chē, tē bhalē tō tuṁ chē - paṇa...
tuṁ nara chē kē nārī chē, jē bhī chē, tē bhalē tō tuṁ chē - paṇa...
tuṁ kōī dharmī chē kē kōī paṁthī chē, jē bhī chē, tē bhalē tō tuṁ chē - paṇa...
tuṁ bhalē kyāṁya bhī chē, kyāṁya tuṁ vasyō chē, jē bhī chē, tē bhalē tō tuṁ chē - paṇa...
First...34163417341834193420...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall