BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3459 | Date: 16-Oct-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

તારા હૈયાના ભાવોની ખેતી પર, ધ્યાન પૂરું તારું તું રાખજે

  No Audio

Taara Haiyana Bhaavoni Kheti Par, Dhyaan Pooru Taaru Tu Rakhaje

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)


1991-10-16 1991-10-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14448 તારા હૈયાના ભાવોની ખેતી પર, ધ્યાન પૂરું તારું તું રાખજે તારા હૈયાના ભાવોની ખેતી પર, ધ્યાન પૂરું તારું તું રાખજે
કરીને ખોટી વાવણી જીવનમાં, ઉપાધિ ના તો તું વાવજે - ધ્યાન
મીઠાશનું વાવેતર કરવું ભૂલીને, વાવેતર ખારાશનું ના વાવજે
પ્રેમનું વાવેતર કરવું ભૂલીને, વાવેતર વેરનું ના તું વાવજે
કુસંપનાં બીજો વાવીને જીવનમાં, સંપની આશા ના તું રાખજે
સદ્ગુણોનું વાવેતર ભૂલીને જીવનમાં, તરસ્યા ના એને તું રાખજે
દયાને ક્ષમાનું વાવેતર મુરઝાઈ ના જાય, તકેદારી એની તું રાખજે
આ વાવેતરમાંથી ઊગતા ખોટા છોડોની, છાંટણી કરી તું નાખજે
દુઃર્ભાવોના છોડ જો ઊગે, ઊગે ત્યાંથી ને ત્યાંથી, ખેંચી એને તું નાખજે
રહી જાગૃત સદા તો એમાં, ધ્યાન એનું, પૂરું ને પૂરું તું રાખજે
Gujarati Bhajan no. 3459 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તારા હૈયાના ભાવોની ખેતી પર, ધ્યાન પૂરું તારું તું રાખજે
કરીને ખોટી વાવણી જીવનમાં, ઉપાધિ ના તો તું વાવજે - ધ્યાન
મીઠાશનું વાવેતર કરવું ભૂલીને, વાવેતર ખારાશનું ના વાવજે
પ્રેમનું વાવેતર કરવું ભૂલીને, વાવેતર વેરનું ના તું વાવજે
કુસંપનાં બીજો વાવીને જીવનમાં, સંપની આશા ના તું રાખજે
સદ્ગુણોનું વાવેતર ભૂલીને જીવનમાં, તરસ્યા ના એને તું રાખજે
દયાને ક્ષમાનું વાવેતર મુરઝાઈ ના જાય, તકેદારી એની તું રાખજે
આ વાવેતરમાંથી ઊગતા ખોટા છોડોની, છાંટણી કરી તું નાખજે
દુઃર્ભાવોના છોડ જો ઊગે, ઊગે ત્યાંથી ને ત્યાંથી, ખેંચી એને તું નાખજે
રહી જાગૃત સદા તો એમાં, ધ્યાન એનું, પૂરું ને પૂરું તું રાખજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tārā haiyānā bhāvōnī khētī para, dhyāna pūruṁ tāruṁ tuṁ rākhajē
karīnē khōṭī vāvaṇī jīvanamāṁ, upādhi nā tō tuṁ vāvajē - dhyāna
mīṭhāśanuṁ vāvētara karavuṁ bhūlīnē, vāvētara khārāśanuṁ nā vāvajē
prēmanuṁ vāvētara karavuṁ bhūlīnē, vāvētara vēranuṁ nā tuṁ vāvajē
kusaṁpanāṁ bījō vāvīnē jīvanamāṁ, saṁpanī āśā nā tuṁ rākhajē
sadguṇōnuṁ vāvētara bhūlīnē jīvanamāṁ, tarasyā nā ēnē tuṁ rākhajē
dayānē kṣamānuṁ vāvētara murajhāī nā jāya, takēdārī ēnī tuṁ rākhajē
ā vāvētaramāṁthī ūgatā khōṭā chōḍōnī, chāṁṭaṇī karī tuṁ nākhajē
duḥrbhāvōnā chōḍa jō ūgē, ūgē tyāṁthī nē tyāṁthī, khēṁcī ēnē tuṁ nākhajē
rahī jāgr̥ta sadā tō ēmāṁ, dhyāna ēnuṁ, pūruṁ nē pūruṁ tuṁ rākhajē
First...34563457345834593460...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall