Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3459 | Date: 16-Oct-1991
તારા હૈયાના ભાવોની ખેતી પર, ધ્યાન પૂરું તારું તું રાખજે
Tārā haiyānā bhāvōnī khētī para, dhyāna pūruṁ tāruṁ tuṁ rākhajē

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

Hymn No. 3459 | Date: 16-Oct-1991

તારા હૈયાના ભાવોની ખેતી પર, ધ્યાન પૂરું તારું તું રાખજે

  No Audio

tārā haiyānā bhāvōnī khētī para, dhyāna pūruṁ tāruṁ tuṁ rākhajē

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

1991-10-16 1991-10-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14448 તારા હૈયાના ભાવોની ખેતી પર, ધ્યાન પૂરું તારું તું રાખજે તારા હૈયાના ભાવોની ખેતી પર, ધ્યાન પૂરું તારું તું રાખજે

કરીને ખોટી વાવણી જીવનમાં, ઉપાધિ ના તો તું વાવજે - ધ્યાન

મીઠાશનું વાવેતર કરવું ભૂલીને, વાવેતર ખારાશનું ના વાવજે

પ્રેમનું વાવેતર કરવું ભૂલીને, વાવેતર વેરનું ના તું વાવજે

કુસંપનાં બીજો વાવીને જીવનમાં, સંપની આશા ના તું રાખજે

સદ્ગુણોનું વાવેતર ભૂલીને જીવનમાં, તરસ્યા ના એને તું રાખજે

દયાને ક્ષમાનું વાવેતર મુરઝાઈ ના જાય, તકેદારી એની તું રાખજે

આ વાવેતરમાંથી ઊગતા ખોટા છોડોની, છાંટણી કરી તું નાખજે

દુઃર્ભાવોના છોડ જો ઊગે, ઊગે ત્યાંથી ને ત્યાંથી, ખેંચી એને તું નાખજે

રહી જાગૃત સદા તો એમાં, ધ્યાન એનું, પૂરું ને પૂરું તું રાખજે
View Original Increase Font Decrease Font


તારા હૈયાના ભાવોની ખેતી પર, ધ્યાન પૂરું તારું તું રાખજે

કરીને ખોટી વાવણી જીવનમાં, ઉપાધિ ના તો તું વાવજે - ધ્યાન

મીઠાશનું વાવેતર કરવું ભૂલીને, વાવેતર ખારાશનું ના વાવજે

પ્રેમનું વાવેતર કરવું ભૂલીને, વાવેતર વેરનું ના તું વાવજે

કુસંપનાં બીજો વાવીને જીવનમાં, સંપની આશા ના તું રાખજે

સદ્ગુણોનું વાવેતર ભૂલીને જીવનમાં, તરસ્યા ના એને તું રાખજે

દયાને ક્ષમાનું વાવેતર મુરઝાઈ ના જાય, તકેદારી એની તું રાખજે

આ વાવેતરમાંથી ઊગતા ખોટા છોડોની, છાંટણી કરી તું નાખજે

દુઃર્ભાવોના છોડ જો ઊગે, ઊગે ત્યાંથી ને ત્યાંથી, ખેંચી એને તું નાખજે

રહી જાગૃત સદા તો એમાં, ધ્યાન એનું, પૂરું ને પૂરું તું રાખજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tārā haiyānā bhāvōnī khētī para, dhyāna pūruṁ tāruṁ tuṁ rākhajē

karīnē khōṭī vāvaṇī jīvanamāṁ, upādhi nā tō tuṁ vāvajē - dhyāna

mīṭhāśanuṁ vāvētara karavuṁ bhūlīnē, vāvētara khārāśanuṁ nā vāvajē

prēmanuṁ vāvētara karavuṁ bhūlīnē, vāvētara vēranuṁ nā tuṁ vāvajē

kusaṁpanāṁ bījō vāvīnē jīvanamāṁ, saṁpanī āśā nā tuṁ rākhajē

sadguṇōnuṁ vāvētara bhūlīnē jīvanamāṁ, tarasyā nā ēnē tuṁ rākhajē

dayānē kṣamānuṁ vāvētara murajhāī nā jāya, takēdārī ēnī tuṁ rākhajē

ā vāvētaramāṁthī ūgatā khōṭā chōḍōnī, chāṁṭaṇī karī tuṁ nākhajē

duḥrbhāvōnā chōḍa jō ūgē, ūgē tyāṁthī nē tyāṁthī, khēṁcī ēnē tuṁ nākhajē

rahī jāgr̥ta sadā tō ēmāṁ, dhyāna ēnuṁ, pūruṁ nē pūruṁ tuṁ rākhajē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3459 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...345734583459...Last