BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3468 | Date: 23-Oct-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

સામે મારી જ્યાં પડી છે, ઘાટ ઘડવાની શક્તિ તુજમાં ભરી છે

  No Audio

Saame Mari Jyaa Padi Che, Ghaat Gadavaani Shakti Tujama Bhari Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1991-10-23 1991-10-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14457 સામે મારી જ્યાં પડી છે, ઘાટ ઘડવાની શક્તિ તુજમાં ભરી છે સામે મારી જ્યાં પડી છે, ઘાટ ઘડવાની શક્તિ તુજમાં ભરી છે
જોઈ તૂટેલા કાચને, હારી હિંમત, તું ના રડ, તું ના રડ
જીવનની તો આ હકીકત છે, સહુના જીવનની આ વાત છે - જોઈ ...
સંજોગે આશાના ગમ તૂટયાં છે, જીવનની બાકી માટી પડી છે - જોઈ...
કંઈક સાથ અધવચ્ચે તૂટયાં છે, જીવનની મંઝિલ હજી તો બાકી છે - જોઈ...
જીવનમાં પડે એવા તો દેવા છે, ઘાટ જીવનના તો ઘડયા છે - જોઈ...
આધાર અન્યના તો ખોટા છે, વિશ્વાસના આધાર સાચા છે - જોઈ...
પથ જીવનના તો વિકટ છે, ચાલવાનું ને ચાલવાનું તો તારે છે - જોઈ...
મંઝિલ વિના ના શાંતિ છે, પ્હોંચવાનું તો તારે ને તારે છે - જોઈ...
મળ્યા એટલા સાથ તારા છે, બાકીની આશ તો નકામી છે - જોઈ...
Gujarati Bhajan no. 3468 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સામે મારી જ્યાં પડી છે, ઘાટ ઘડવાની શક્તિ તુજમાં ભરી છે
જોઈ તૂટેલા કાચને, હારી હિંમત, તું ના રડ, તું ના રડ
જીવનની તો આ હકીકત છે, સહુના જીવનની આ વાત છે - જોઈ ...
સંજોગે આશાના ગમ તૂટયાં છે, જીવનની બાકી માટી પડી છે - જોઈ...
કંઈક સાથ અધવચ્ચે તૂટયાં છે, જીવનની મંઝિલ હજી તો બાકી છે - જોઈ...
જીવનમાં પડે એવા તો દેવા છે, ઘાટ જીવનના તો ઘડયા છે - જોઈ...
આધાર અન્યના તો ખોટા છે, વિશ્વાસના આધાર સાચા છે - જોઈ...
પથ જીવનના તો વિકટ છે, ચાલવાનું ને ચાલવાનું તો તારે છે - જોઈ...
મંઝિલ વિના ના શાંતિ છે, પ્હોંચવાનું તો તારે ને તારે છે - જોઈ...
મળ્યા એટલા સાથ તારા છે, બાકીની આશ તો નકામી છે - જોઈ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
sāmē mārī jyāṁ paḍī chē, ghāṭa ghaḍavānī śakti tujamāṁ bharī chē
jōī tūṭēlā kācanē, hārī hiṁmata, tuṁ nā raḍa, tuṁ nā raḍa
jīvananī tō ā hakīkata chē, sahunā jīvananī ā vāta chē - jōī ...
saṁjōgē āśānā gama tūṭayāṁ chē, jīvananī bākī māṭī paḍī chē - jōī...
kaṁīka sātha adhavaccē tūṭayāṁ chē, jīvananī maṁjhila hajī tō bākī chē - jōī...
jīvanamāṁ paḍē ēvā tō dēvā chē, ghāṭa jīvananā tō ghaḍayā chē - jōī...
ādhāra anyanā tō khōṭā chē, viśvāsanā ādhāra sācā chē - jōī...
patha jīvananā tō vikaṭa chē, cālavānuṁ nē cālavānuṁ tō tārē chē - jōī...
maṁjhila vinā nā śāṁti chē, phōṁcavānuṁ tō tārē nē tārē chē - jōī...
malyā ēṭalā sātha tārā chē, bākīnī āśa tō nakāmī chē - jōī...
First...34663467346834693470...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall