Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3468 | Date: 23-Oct-1991
સામે મારી જ્યાં પડી છે, ઘાટ ઘડવાની શક્તિ તુજમાં ભરી છે
Sāmē mārī jyāṁ paḍī chē, ghāṭa ghaḍavānī śakti tujamāṁ bharī chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3468 | Date: 23-Oct-1991

સામે મારી જ્યાં પડી છે, ઘાટ ઘડવાની શક્તિ તુજમાં ભરી છે

  No Audio

sāmē mārī jyāṁ paḍī chē, ghāṭa ghaḍavānī śakti tujamāṁ bharī chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-10-23 1991-10-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14457 સામે મારી જ્યાં પડી છે, ઘાટ ઘડવાની શક્તિ તુજમાં ભરી છે સામે મારી જ્યાં પડી છે, ઘાટ ઘડવાની શક્તિ તુજમાં ભરી છે

જોઈ તૂટેલા કાચને, હારી હિંમત, તું ના રડ, તું ના રડ

જીવનની તો આ હકીકત છે, સહુના જીવનની આ વાત છે - જોઈ ...

સંજોગે આશાના ગમ તૂટયાં છે, જીવનની બાકી માટી પડી છે - જોઈ...

કંઈક સાથ અધવચ્ચે તૂટયાં છે, જીવનની મંઝિલ હજી તો બાકી છે - જોઈ...

જીવનમાં પડે એવા તો દેવા છે, ઘાટ જીવનના તો ઘડયા છે - જોઈ...

આધાર અન્યના તો ખોટા છે, વિશ્વાસના આધાર સાચા છે - જોઈ...

પથ જીવનના તો વિકટ છે, ચાલવાનું ને ચાલવાનું તો તારે છે - જોઈ...

મંઝિલ વિના ના શાંતિ છે, પ્હોંચવાનું તો તારે ને તારે છે - જોઈ...

મળ્યા એટલા સાથ તારા છે, બાકીની આશ તો નકામી છે - જોઈ...
View Original Increase Font Decrease Font


સામે મારી જ્યાં પડી છે, ઘાટ ઘડવાની શક્તિ તુજમાં ભરી છે

જોઈ તૂટેલા કાચને, હારી હિંમત, તું ના રડ, તું ના રડ

જીવનની તો આ હકીકત છે, સહુના જીવનની આ વાત છે - જોઈ ...

સંજોગે આશાના ગમ તૂટયાં છે, જીવનની બાકી માટી પડી છે - જોઈ...

કંઈક સાથ અધવચ્ચે તૂટયાં છે, જીવનની મંઝિલ હજી તો બાકી છે - જોઈ...

જીવનમાં પડે એવા તો દેવા છે, ઘાટ જીવનના તો ઘડયા છે - જોઈ...

આધાર અન્યના તો ખોટા છે, વિશ્વાસના આધાર સાચા છે - જોઈ...

પથ જીવનના તો વિકટ છે, ચાલવાનું ને ચાલવાનું તો તારે છે - જોઈ...

મંઝિલ વિના ના શાંતિ છે, પ્હોંચવાનું તો તારે ને તારે છે - જોઈ...

મળ્યા એટલા સાથ તારા છે, બાકીની આશ તો નકામી છે - જોઈ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sāmē mārī jyāṁ paḍī chē, ghāṭa ghaḍavānī śakti tujamāṁ bharī chē

jōī tūṭēlā kācanē, hārī hiṁmata, tuṁ nā raḍa, tuṁ nā raḍa

jīvananī tō ā hakīkata chē, sahunā jīvananī ā vāta chē - jōī ...

saṁjōgē āśānā gama tūṭayāṁ chē, jīvananī bākī māṭī paḍī chē - jōī...

kaṁīka sātha adhavaccē tūṭayāṁ chē, jīvananī maṁjhila hajī tō bākī chē - jōī...

jīvanamāṁ paḍē ēvā tō dēvā chē, ghāṭa jīvananā tō ghaḍayā chē - jōī...

ādhāra anyanā tō khōṭā chē, viśvāsanā ādhāra sācā chē - jōī...

patha jīvananā tō vikaṭa chē, cālavānuṁ nē cālavānuṁ tō tārē chē - jōī...

maṁjhila vinā nā śāṁti chē, phōṁcavānuṁ tō tārē nē tārē chē - jōī...

malyā ēṭalā sātha tārā chē, bākīnī āśa tō nakāmī chē - jōī...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3468 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...346634673468...Last