Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3480 | Date: 29-Oct-1991
છે રાતવાસો સહુનો આ જગમાં રે, સ્વપ્નસમ રાત એ વીતી જાશે
Chē rātavāsō sahunō ā jagamāṁ rē, svapnasama rāta ē vītī jāśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3480 | Date: 29-Oct-1991

છે રાતવાસો સહુનો આ જગમાં રે, સ્વપ્નસમ રાત એ વીતી જાશે

  No Audio

chē rātavāsō sahunō ā jagamāṁ rē, svapnasama rāta ē vītī jāśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-10-29 1991-10-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14469 છે રાતવાસો સહુનો આ જગમાં રે, સ્વપ્નસમ રાત એ વીતી જાશે છે રાતવાસો સહુનો આ જગમાં રે, સ્વપ્નસમ રાત એ વીતી જાશે

જીવી રહ્યા છે સહુ સ્વપ્નસમ, નિત્ય એ બદલાતા ને બદલાતા જાશે

રાત વીતી જગતમાં કેટલી તારી, ના કાંઈ યાદ તને તો એ આવશે

સુખદુઃખ છે જ્યાં એ રાતનું તો સપનું, ના કાંઈ એ તો રહી શકશે

લેવું દેવું રહેશે બધું સપનામાં, ના કાંઈ હાથમાં એ તો રહી જાશે

કદી લાગે લાંબો, કદી ટૂંકો, પણ એ રાતવાસો ને રાતવાસો હશે

મળશે ને મળતા રહેશે અનુભવો એવા, એમાંને એમાં એ તો રહી જાશે

નથી કાયમનો વાસ તારો આ જગમાં, એ તો તારો રાતવાસો હશે

થાય મેળાપને, પડે રે વિખૂટા, આ બધું રાતવાસમાં તો બનતું રહેશે

ગણવું જીવન સાચું, કે જગતને રે સાચું, ના એ તને તો સમજાશે
View Original Increase Font Decrease Font


છે રાતવાસો સહુનો આ જગમાં રે, સ્વપ્નસમ રાત એ વીતી જાશે

જીવી રહ્યા છે સહુ સ્વપ્નસમ, નિત્ય એ બદલાતા ને બદલાતા જાશે

રાત વીતી જગતમાં કેટલી તારી, ના કાંઈ યાદ તને તો એ આવશે

સુખદુઃખ છે જ્યાં એ રાતનું તો સપનું, ના કાંઈ એ તો રહી શકશે

લેવું દેવું રહેશે બધું સપનામાં, ના કાંઈ હાથમાં એ તો રહી જાશે

કદી લાગે લાંબો, કદી ટૂંકો, પણ એ રાતવાસો ને રાતવાસો હશે

મળશે ને મળતા રહેશે અનુભવો એવા, એમાંને એમાં એ તો રહી જાશે

નથી કાયમનો વાસ તારો આ જગમાં, એ તો તારો રાતવાસો હશે

થાય મેળાપને, પડે રે વિખૂટા, આ બધું રાતવાસમાં તો બનતું રહેશે

ગણવું જીવન સાચું, કે જગતને રે સાચું, ના એ તને તો સમજાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē rātavāsō sahunō ā jagamāṁ rē, svapnasama rāta ē vītī jāśē

jīvī rahyā chē sahu svapnasama, nitya ē badalātā nē badalātā jāśē

rāta vītī jagatamāṁ kēṭalī tārī, nā kāṁī yāda tanē tō ē āvaśē

sukhaduḥkha chē jyāṁ ē rātanuṁ tō sapanuṁ, nā kāṁī ē tō rahī śakaśē

lēvuṁ dēvuṁ rahēśē badhuṁ sapanāmāṁ, nā kāṁī hāthamāṁ ē tō rahī jāśē

kadī lāgē lāṁbō, kadī ṭūṁkō, paṇa ē rātavāsō nē rātavāsō haśē

malaśē nē malatā rahēśē anubhavō ēvā, ēmāṁnē ēmāṁ ē tō rahī jāśē

nathī kāyamanō vāsa tārō ā jagamāṁ, ē tō tārō rātavāsō haśē

thāya mēlāpanē, paḍē rē vikhūṭā, ā badhuṁ rātavāsamāṁ tō banatuṁ rahēśē

gaṇavuṁ jīvana sācuṁ, kē jagatanē rē sācuṁ, nā ē tanē tō samajāśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3480 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...347834793480...Last