Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3500 | Date: 11-Nov-1991
ઓળખ છે જગમાં સહુની જુદી, જુદી જુદી ઓળખે સહુ ઓળખાય
Ōlakha chē jagamāṁ sahunī judī, judī judī ōlakhē sahu ōlakhāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3500 | Date: 11-Nov-1991

ઓળખ છે જગમાં સહુની જુદી, જુદી જુદી ઓળખે સહુ ઓળખાય

  No Audio

ōlakha chē jagamāṁ sahunī judī, judī judī ōlakhē sahu ōlakhāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-11-11 1991-11-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14489 ઓળખ છે જગમાં સહુની જુદી, જુદી જુદી ઓળખે સહુ ઓળખાય ઓળખ છે જગમાં સહુની જુદી, જુદી જુદી ઓળખે સહુ ઓળખાય

સહુ ઓળખાય તો નામથી, કોઈ ગામથી, તો કોઈ ધંધાથી તો ઓળખાય

ઓળખાય કોઈ જાતથી, તો કોઈ ખાસિયતથી તો ઓળખાય

ઓળખાય સહુ જુદી જુદી રીતે, સાચી ઓળખાણ તો સહુની રહી જાય

કોઈ ઓળખાય તો કુળથી, કોઈ ઓળખાણમાં પરાક્રમના પડઘા પાડતો જાય

કોઈ ઓળખાણમાં પ્રાંત દેખાય, કોઈ ઓળખમાં ખ્યાતિ ચાડી ખાઈ જાય

પડે ના પસંદ ઓળખ જુની જ્યારે, જુદી ઓળખે ઓળખાવવા કોશિશો થાય

છે ઓળખ તો આ બધી બહારની, અંતરની ઓળખ સહુની રહી જાય

પડી ઓળખાણ જ્યાં અંતરની, પ્રભુ ના દૂર ત્યાં તો રહી જાય

છે એ એક જ ઓળખ તો સાચી, જે જીવનમાં કદી ના બદલાય
View Original Increase Font Decrease Font


ઓળખ છે જગમાં સહુની જુદી, જુદી જુદી ઓળખે સહુ ઓળખાય

સહુ ઓળખાય તો નામથી, કોઈ ગામથી, તો કોઈ ધંધાથી તો ઓળખાય

ઓળખાય કોઈ જાતથી, તો કોઈ ખાસિયતથી તો ઓળખાય

ઓળખાય સહુ જુદી જુદી રીતે, સાચી ઓળખાણ તો સહુની રહી જાય

કોઈ ઓળખાય તો કુળથી, કોઈ ઓળખાણમાં પરાક્રમના પડઘા પાડતો જાય

કોઈ ઓળખાણમાં પ્રાંત દેખાય, કોઈ ઓળખમાં ખ્યાતિ ચાડી ખાઈ જાય

પડે ના પસંદ ઓળખ જુની જ્યારે, જુદી ઓળખે ઓળખાવવા કોશિશો થાય

છે ઓળખ તો આ બધી બહારની, અંતરની ઓળખ સહુની રહી જાય

પડી ઓળખાણ જ્યાં અંતરની, પ્રભુ ના દૂર ત્યાં તો રહી જાય

છે એ એક જ ઓળખ તો સાચી, જે જીવનમાં કદી ના બદલાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ōlakha chē jagamāṁ sahunī judī, judī judī ōlakhē sahu ōlakhāya

sahu ōlakhāya tō nāmathī, kōī gāmathī, tō kōī dhaṁdhāthī tō ōlakhāya

ōlakhāya kōī jātathī, tō kōī khāsiyatathī tō ōlakhāya

ōlakhāya sahu judī judī rītē, sācī ōlakhāṇa tō sahunī rahī jāya

kōī ōlakhāya tō kulathī, kōī ōlakhāṇamāṁ parākramanā paḍaghā pāḍatō jāya

kōī ōlakhāṇamāṁ prāṁta dēkhāya, kōī ōlakhamāṁ khyāti cāḍī khāī jāya

paḍē nā pasaṁda ōlakha junī jyārē, judī ōlakhē ōlakhāvavā kōśiśō thāya

chē ōlakha tō ā badhī bahāranī, aṁtaranī ōlakha sahunī rahī jāya

paḍī ōlakhāṇa jyāṁ aṁtaranī, prabhu nā dūra tyāṁ tō rahī jāya

chē ē ēka ja ōlakha tō sācī, jē jīvanamāṁ kadī nā badalāya
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3500 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...349935003501...Last