BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2004 | Date: 14-Sep-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

શાને માડી, મને તેં તો મૂંઝવી દીધો, જ્યાં મૂંઝાયેલો છું હું તો પૂરેપૂરો

  Audio

Shaane Maadi, Mane Te Toh Munjvi Didho, Jya Munjayelo Chu Hu Purer Puro

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)


1989-09-14 1989-09-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14493 શાને માડી, મને તેં તો મૂંઝવી દીધો, જ્યાં મૂંઝાયેલો છું હું તો પૂરેપૂરો શાને માડી, મને તેં તો મૂંઝવી દીધો, જ્યાં મૂંઝાયેલો છું હું તો પૂરેપૂરો
કદી લોભમાં ડુબાડી, કદી મોહમાં ફસાવી, શાને મને મૂંઝવી દીધો
ઉકેલો ઊકલે નહીં બુદ્ધિથી જ્યાં, એવા ઉકેલોનો કાં તેં ઢગલો કીધો
ખર્ચી શક્તિ તનની ને મનની, ઉકેલ તો એનો ના રે જડયો
એક ઉકેલ હોય તો કહું રે તને, ઉકેલોમાં તો મને ડુબાડી દીધો
કદી એક ઉકેલ લાગે સાચો, કદી બીજો મૂંઝવણમાં તો વધારો કીધો
મતિ ગઈ છે મારી એવી રે મૂંઝાઈ, ઉકેલ સાચો નથી રે જડયો
શોધું એક જડે રે બીજું, શોધનો તો અંત હજી નથી આવ્યો
સમજાતું નથી હૈયેથી રે માડી, જ્યાં જાણે તું મને રે તારો
ફરી ફરી રે માડી, જગમાં તેં મને પાછો કાં ધકેલી દીધો
https://www.youtube.com/watch?v=yK9kZNvapoI
Gujarati Bhajan no. 2004 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
શાને માડી, મને તેં તો મૂંઝવી દીધો, જ્યાં મૂંઝાયેલો છું હું તો પૂરેપૂરો
કદી લોભમાં ડુબાડી, કદી મોહમાં ફસાવી, શાને મને મૂંઝવી દીધો
ઉકેલો ઊકલે નહીં બુદ્ધિથી જ્યાં, એવા ઉકેલોનો કાં તેં ઢગલો કીધો
ખર્ચી શક્તિ તનની ને મનની, ઉકેલ તો એનો ના રે જડયો
એક ઉકેલ હોય તો કહું રે તને, ઉકેલોમાં તો મને ડુબાડી દીધો
કદી એક ઉકેલ લાગે સાચો, કદી બીજો મૂંઝવણમાં તો વધારો કીધો
મતિ ગઈ છે મારી એવી રે મૂંઝાઈ, ઉકેલ સાચો નથી રે જડયો
શોધું એક જડે રે બીજું, શોધનો તો અંત હજી નથી આવ્યો
સમજાતું નથી હૈયેથી રે માડી, જ્યાં જાણે તું મને રે તારો
ફરી ફરી રે માડી, જગમાં તેં મને પાછો કાં ધકેલી દીધો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
śānē māḍī, manē tēṁ tō mūṁjhavī dīdhō, jyāṁ mūṁjhāyēlō chuṁ huṁ tō pūrēpūrō
kadī lōbhamāṁ ḍubāḍī, kadī mōhamāṁ phasāvī, śānē manē mūṁjhavī dīdhō
ukēlō ūkalē nahīṁ buddhithī jyāṁ, ēvā ukēlōnō kāṁ tēṁ ḍhagalō kīdhō
kharcī śakti tananī nē mananī, ukēla tō ēnō nā rē jaḍayō
ēka ukēla hōya tō kahuṁ rē tanē, ukēlōmāṁ tō manē ḍubāḍī dīdhō
kadī ēka ukēla lāgē sācō, kadī bījō mūṁjhavaṇamāṁ tō vadhārō kīdhō
mati gaī chē mārī ēvī rē mūṁjhāī, ukēla sācō nathī rē jaḍayō
śōdhuṁ ēka jaḍē rē bījuṁ, śōdhanō tō aṁta hajī nathī āvyō
samajātuṁ nathī haiyēthī rē māḍī, jyāṁ jāṇē tuṁ manē rē tārō
pharī pharī rē māḍī, jagamāṁ tēṁ manē pāchō kāṁ dhakēlī dīdhō
First...20012002200320042005...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall