Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2013 | Date: 18-Sep-1989
હાસ્ય હાસ્યમાં તો ફેર છે (2)
Hāsya hāsyamāṁ tō phēra chē (2)

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2013 | Date: 18-Sep-1989

હાસ્ય હાસ્યમાં તો ફેર છે (2)

  No Audio

hāsya hāsyamāṁ tō phēra chē (2)

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-09-18 1989-09-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14502 હાસ્ય હાસ્યમાં તો ફેર છે (2) હાસ્ય હાસ્યમાં તો ફેર છે (2)

કોઈ હાસ્યમાં નિખાલસતા ઝરે, કોઈ હાસ્યમાં લુચ્ચાઈ વરતાય

કોઈ હાસ્યમાં ઉપેક્ષા વહે, કોઈ હાસ્યમાં સૂર મશ્કરીના સંભળાય

કોઈ હાસ્યમાં તો વ્યંગ રહે, કોઈ હાસ્યમાં આનંદ વહેતો જાય

કોઈ હાસ્ય તો મનડું ખેંચે, કોઈ હાસ્ય ઘૃણા ઊભી કરી જાય

કોઈ હાસ્યમાં તો પ્રયત્ન દેખાય, કોઈ હાસ્ય તો મજબૂરી કહી જાય

કોઈ હાસ્યમાં તો રુદન છલકાય, કોઈ હાસ્ય તો જાદુ કરી જાય

કોઈ હાસ્યથી તો વાતાવરણ બદલાય, કોઈ હાસ્યમાં ઉદ્વેગ દેખાય

કોઈ હાસ્ય તો હૈયે સ્પર્શી જાય, કોઈ હાસ્ય તો જીવનભર ના ભુલાય

ભાર ભર્યા આ જીવનમાં, તો માનવ હાસ્યથી હળવો બની જાય
View Original Increase Font Decrease Font


હાસ્ય હાસ્યમાં તો ફેર છે (2)

કોઈ હાસ્યમાં નિખાલસતા ઝરે, કોઈ હાસ્યમાં લુચ્ચાઈ વરતાય

કોઈ હાસ્યમાં ઉપેક્ષા વહે, કોઈ હાસ્યમાં સૂર મશ્કરીના સંભળાય

કોઈ હાસ્યમાં તો વ્યંગ રહે, કોઈ હાસ્યમાં આનંદ વહેતો જાય

કોઈ હાસ્ય તો મનડું ખેંચે, કોઈ હાસ્ય ઘૃણા ઊભી કરી જાય

કોઈ હાસ્યમાં તો પ્રયત્ન દેખાય, કોઈ હાસ્ય તો મજબૂરી કહી જાય

કોઈ હાસ્યમાં તો રુદન છલકાય, કોઈ હાસ્ય તો જાદુ કરી જાય

કોઈ હાસ્યથી તો વાતાવરણ બદલાય, કોઈ હાસ્યમાં ઉદ્વેગ દેખાય

કોઈ હાસ્ય તો હૈયે સ્પર્શી જાય, કોઈ હાસ્ય તો જીવનભર ના ભુલાય

ભાર ભર્યા આ જીવનમાં, તો માનવ હાસ્યથી હળવો બની જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

hāsya hāsyamāṁ tō phēra chē (2)

kōī hāsyamāṁ nikhālasatā jharē, kōī hāsyamāṁ luccāī varatāya

kōī hāsyamāṁ upēkṣā vahē, kōī hāsyamāṁ sūra maśkarīnā saṁbhalāya

kōī hāsyamāṁ tō vyaṁga rahē, kōī hāsyamāṁ ānaṁda vahētō jāya

kōī hāsya tō manaḍuṁ khēṁcē, kōī hāsya ghr̥ṇā ūbhī karī jāya

kōī hāsyamāṁ tō prayatna dēkhāya, kōī hāsya tō majabūrī kahī jāya

kōī hāsyamāṁ tō rudana chalakāya, kōī hāsya tō jādu karī jāya

kōī hāsyathī tō vātāvaraṇa badalāya, kōī hāsyamāṁ udvēga dēkhāya

kōī hāsya tō haiyē sparśī jāya, kōī hāsya tō jīvanabhara nā bhulāya

bhāra bharyā ā jīvanamāṁ, tō mānava hāsyathī halavō banī jāya
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2013 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...201120122013...Last