Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2020 | Date: 22-Sep-1989
ઊંચે આસને બેસવાની ના રાખજે રે ઇચ્છા
Ūṁcē āsanē bēsavānī nā rākhajē rē icchā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2020 | Date: 22-Sep-1989

ઊંચે આસને બેસવાની ના રાખજે રે ઇચ્છા

  Audio

ūṁcē āsanē bēsavānī nā rākhajē rē icchā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1989-09-22 1989-09-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14509 ઊંચે આસને બેસવાની ના રાખજે રે ઇચ્છા ઊંચે આસને બેસવાની ના રાખજે રે ઇચ્છા

સાથે બેસનારા, સાથે ફરનારા, મળશે રે થોડા

ખંખેરી આળસ ને થાક, સાથે આવનારા મળશે થોડા

ઊંચે ચડવા સંકટ સહેનારા, મળશે રે થોડા

વગર મહેનતે મેળવવા, મળશે જીવનમાં ઝાઝા

સાચમાં સાથ પૂરનારા રે, મળશે તો થોડા

અન્યની મહેનતનું ફળ મેળવવા મળશે ઝાઝા

કરી મહેનત માર્ગ કાઢનારા, મળશે રે થોડા
https://www.youtube.com/watch?v=Ct222bpG5ns
View Original Increase Font Decrease Font


ઊંચે આસને બેસવાની ના રાખજે રે ઇચ્છા

સાથે બેસનારા, સાથે ફરનારા, મળશે રે થોડા

ખંખેરી આળસ ને થાક, સાથે આવનારા મળશે થોડા

ઊંચે ચડવા સંકટ સહેનારા, મળશે રે થોડા

વગર મહેનતે મેળવવા, મળશે જીવનમાં ઝાઝા

સાચમાં સાથ પૂરનારા રે, મળશે તો થોડા

અન્યની મહેનતનું ફળ મેળવવા મળશે ઝાઝા

કરી મહેનત માર્ગ કાઢનારા, મળશે રે થોડા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ūṁcē āsanē bēsavānī nā rākhajē rē icchā

sāthē bēsanārā, sāthē pharanārā, malaśē rē thōḍā

khaṁkhērī ālasa nē thāka, sāthē āvanārā malaśē thōḍā

ūṁcē caḍavā saṁkaṭa sahēnārā, malaśē rē thōḍā

vagara mahēnatē mēlavavā, malaśē jīvanamāṁ jhājhā

sācamāṁ sātha pūranārā rē, malaśē tō thōḍā

anyanī mahēnatanuṁ phala mēlavavā malaśē jhājhā

karī mahēnata mārga kāḍhanārā, malaśē rē thōḍā
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2020 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...202020212022...Last