Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2047 | Date: 14-Oct-1989
સહુએ તો જગમાં, ક્યાંય, કોઈની પાસે અંતર ખોલવું પડે
Sahuē tō jagamāṁ, kyāṁya, kōīnī pāsē aṁtara khōlavuṁ paḍē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2047 | Date: 14-Oct-1989

સહુએ તો જગમાં, ક્યાંય, કોઈની પાસે અંતર ખોલવું પડે

  No Audio

sahuē tō jagamāṁ, kyāṁya, kōīnī pāsē aṁtara khōlavuṁ paḍē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1989-10-14 1989-10-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14536 સહુએ તો જગમાં, ક્યાંય, કોઈની પાસે અંતર ખોલવું પડે સહુએ તો જગમાં, ક્યાંય, કોઈની પાસે અંતર ખોલવું પડે

ભાર હૈયાનો કરીને ખાલી, જગમાં અંતર હળવું કરવું પડે

કોઈ ખોલે માતપિતા પાસે, કોઈ ખોલે બધું ભગિની પાસે

કોઈ ખોલે પુત્ર પરિવાર પાસે, કોઈ ને કોઈ પાસે અંતર ખોલવું પડે

કોઈ ખોલે ગુરુજન પાસે, કોઈ તો ખોલે મિત્ર પાસે

કોઈ ખોલે જીવનસાથી પાસે, કોઈ ને કોઈ પાસે અંતર ખોલવું પડે

ખાલી ના થાતાં, ભાર જીવનમાં વધતો ને વધતો જાયે

અસહ્ય ભાર વધતા, શ્વાસ લેવા ત્યાં તો અઘરા બને

ખાલી થાવા ગોતે સહુ સ્થાન જગમાં, ખાલી થાવું તો પડે

પ્રભુના હૈયા જેવું સ્થાન નથી જગમાં, સહુ સદા આ તો ભૂલે
Increase Font Decrease Font

સહુએ તો જગમાં, ક્યાંય, કોઈની પાસે અંતર ખોલવું પડે

ભાર હૈયાનો કરીને ખાલી, જગમાં અંતર હળવું કરવું પડે

કોઈ ખોલે માતપિતા પાસે, કોઈ ખોલે બધું ભગિની પાસે

કોઈ ખોલે પુત્ર પરિવાર પાસે, કોઈ ને કોઈ પાસે અંતર ખોલવું પડે

કોઈ ખોલે ગુરુજન પાસે, કોઈ તો ખોલે મિત્ર પાસે

કોઈ ખોલે જીવનસાથી પાસે, કોઈ ને કોઈ પાસે અંતર ખોલવું પડે

ખાલી ના થાતાં, ભાર જીવનમાં વધતો ને વધતો જાયે

અસહ્ય ભાર વધતા, શ્વાસ લેવા ત્યાં તો અઘરા બને

ખાલી થાવા ગોતે સહુ સ્થાન જગમાં, ખાલી થાવું તો પડે

પ્રભુના હૈયા જેવું સ્થાન નથી જગમાં, સહુ સદા આ તો ભૂલે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
sahuē tō jagamāṁ, kyāṁya, kōīnī pāsē aṁtara khōlavuṁ paḍē

bhāra haiyānō karīnē khālī, jagamāṁ aṁtara halavuṁ karavuṁ paḍē

kōī khōlē mātapitā pāsē, kōī khōlē badhuṁ bhaginī pāsē

kōī khōlē putra parivāra pāsē, kōī nē kōī pāsē aṁtara khōlavuṁ paḍē

kōī khōlē gurujana pāsē, kōī tō khōlē mitra pāsē

kōī khōlē jīvanasāthī pāsē, kōī nē kōī pāsē aṁtara khōlavuṁ paḍē

khālī nā thātāṁ, bhāra jīvanamāṁ vadhatō nē vadhatō jāyē

asahya bhāra vadhatā, śvāsa lēvā tyāṁ tō agharā banē

khālī thāvā gōtē sahu sthāna jagamāṁ, khālī thāvuṁ tō paḍē

prabhunā haiyā jēvuṁ sthāna nathī jagamāṁ, sahu sadā ā tō bhūlē
Gujarati Bhajan no. 2047 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...204720482049...Last