BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2051 | Date: 19-Oct-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

મટી નથી, અંતરની ગૂંચો તારી, રહેશે ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી

  No Audio

Mati Nathi, Antar Ni Ghucho Taari, Raheshe Khoj Shantini Tya Adhuri

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1989-10-19 1989-10-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14540 મટી નથી, અંતરની ગૂંચો તારી, રહેશે ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી મટી નથી, અંતરની ગૂંચો તારી, રહેશે ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી
હટયાં નથી પડળ માયાનાં, જ્યાં નજરમાંથી, ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી
માંડયા નથી પગલાં જ્યાં યત્નોની દુનિયામાં, ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી
ઇચ્છા નથી ઝીલવા, તૈયારી અન્ય વિચારોને, ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી
કરશો આંખ બંધ જો જ્ઞાનના પ્રકાશથી, ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી
હટાવશો નહીં હૈયેથી તો જ્યાં ભેદભાવો, ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી
અપનાવશો નહીં જો હૈયેથી સદ્ભાવના ભાવો, ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી
રમી રહ્યા હશે, હૈયે વેર ને દ્વેષના જો ભાવો, ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી
ફૂટયા નથી પ્રેમ ને ધ્યાનના અંકુરો હૈયે તો જ્યાં, ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી
જ્ઞાન ને ભક્તિ, ખોવાયાં નથી અન્યોન્યમાં જ્યાં, ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી
Gujarati Bhajan no. 2051 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મટી નથી, અંતરની ગૂંચો તારી, રહેશે ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી
હટયાં નથી પડળ માયાનાં, જ્યાં નજરમાંથી, ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી
માંડયા નથી પગલાં જ્યાં યત્નોની દુનિયામાં, ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી
ઇચ્છા નથી ઝીલવા, તૈયારી અન્ય વિચારોને, ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી
કરશો આંખ બંધ જો જ્ઞાનના પ્રકાશથી, ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી
હટાવશો નહીં હૈયેથી તો જ્યાં ભેદભાવો, ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી
અપનાવશો નહીં જો હૈયેથી સદ્ભાવના ભાવો, ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી
રમી રહ્યા હશે, હૈયે વેર ને દ્વેષના જો ભાવો, ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી
ફૂટયા નથી પ્રેમ ને ધ્યાનના અંકુરો હૈયે તો જ્યાં, ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી
જ્ઞાન ને ભક્તિ, ખોવાયાં નથી અન્યોન્યમાં જ્યાં, ખોજ શાંતિની ત્યાં અધૂરી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
maṭī nathī, aṁtaranī gūṁcō tārī, rahēśē khōja śāṁtinī tyāṁ adhūrī
haṭayāṁ nathī paḍala māyānāṁ, jyāṁ najaramāṁthī, khōja śāṁtinī tyāṁ adhūrī
māṁḍayā nathī pagalāṁ jyāṁ yatnōnī duniyāmāṁ, khōja śāṁtinī tyāṁ adhūrī
icchā nathī jhīlavā, taiyārī anya vicārōnē, khōja śāṁtinī tyāṁ adhūrī
karaśō āṁkha baṁdha jō jñānanā prakāśathī, khōja śāṁtinī tyāṁ adhūrī
haṭāvaśō nahīṁ haiyēthī tō jyāṁ bhēdabhāvō, khōja śāṁtinī tyāṁ adhūrī
apanāvaśō nahīṁ jō haiyēthī sadbhāvanā bhāvō, khōja śāṁtinī tyāṁ adhūrī
ramī rahyā haśē, haiyē vēra nē dvēṣanā jō bhāvō, khōja śāṁtinī tyāṁ adhūrī
phūṭayā nathī prēma nē dhyānanā aṁkurō haiyē tō jyāṁ, khōja śāṁtinī tyāṁ adhūrī
jñāna nē bhakti, khōvāyāṁ nathī anyōnyamāṁ jyāṁ, khōja śāṁtinī tyāṁ adhūrī
First...20512052205320542055...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall