BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2053 | Date: 19-Oct-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

અન્યની પરીક્ષા કરવા કરતા, તું તારી પરીક્ષામાં લાગી જા

  No Audio

Anya Ni Pariksha Karta, Tu Taari Pariksha Ma Lagi Jaa

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1989-10-19 1989-10-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14542 અન્યની પરીક્ષા કરવા કરતા, તું તારી પરીક્ષામાં લાગી જા અન્યની પરીક્ષા કરવા કરતા, તું તારી પરીક્ષામાં લાગી જા
આવશે મળી ખામી તારામાં ઘણી હશે, માપદંડ તારા તો સાચા
ખામી અન્યની જાણીને, ના થશે તને તો કોઈ ફાયદો
દૂર કરશે જ્યાં તું ખામી તારી, મળશે અઢળક તને રે ફાયદા
અન્ય પાસ થાયે ન થાયે, ફરક એમાં તને તો શું પડે
પાસ થાશે તો જ્યાં તું, ફરક તારા જીવનમાં ઘણો પડશે
નિરીક્ષણ ને પરીક્ષણની આકરી ધારાથી લેજે પરીક્ષા તારી
વિરક્તિની આગમાં દેજે માયાને હૈયેથી તો જલાવી
સાધનામાં સાધનને ના દેજે સાધ્યમાં તો ફેરવી
મળ્યું છે સાધન કરવા સાધના, લેજે સાધ્ય તું તો પામી
Gujarati Bhajan no. 2053 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
અન્યની પરીક્ષા કરવા કરતા, તું તારી પરીક્ષામાં લાગી જા
આવશે મળી ખામી તારામાં ઘણી હશે, માપદંડ તારા તો સાચા
ખામી અન્યની જાણીને, ના થશે તને તો કોઈ ફાયદો
દૂર કરશે જ્યાં તું ખામી તારી, મળશે અઢળક તને રે ફાયદા
અન્ય પાસ થાયે ન થાયે, ફરક એમાં તને તો શું પડે
પાસ થાશે તો જ્યાં તું, ફરક તારા જીવનમાં ઘણો પડશે
નિરીક્ષણ ને પરીક્ષણની આકરી ધારાથી લેજે પરીક્ષા તારી
વિરક્તિની આગમાં દેજે માયાને હૈયેથી તો જલાવી
સાધનામાં સાધનને ના દેજે સાધ્યમાં તો ફેરવી
મળ્યું છે સાધન કરવા સાધના, લેજે સાધ્ય તું તો પામી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
anyanī parīkṣā karavā karatā, tuṁ tārī parīkṣāmāṁ lāgī jā
āvaśē malī khāmī tārāmāṁ ghaṇī haśē, māpadaṁḍa tārā tō sācā
khāmī anyanī jāṇīnē, nā thaśē tanē tō kōī phāyadō
dūra karaśē jyāṁ tuṁ khāmī tārī, malaśē aḍhalaka tanē rē phāyadā
anya pāsa thāyē na thāyē, pharaka ēmāṁ tanē tō śuṁ paḍē
pāsa thāśē tō jyāṁ tuṁ, pharaka tārā jīvanamāṁ ghaṇō paḍaśē
nirīkṣaṇa nē parīkṣaṇanī ākarī dhārāthī lējē parīkṣā tārī
viraktinī āgamāṁ dējē māyānē haiyēthī tō jalāvī
sādhanāmāṁ sādhananē nā dējē sādhyamāṁ tō phēravī
malyuṁ chē sādhana karavā sādhanā, lējē sādhya tuṁ tō pāmī
First...20512052205320542055...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall