BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2064 | Date: 24-Oct-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

છૂટતી નથી ગાંઠો રે મનની, મનમાં જે પડી ગઈ છે

  No Audio

Chut Ti Nathi Gaatho Re Mann Ni, Mann Ma Je Padi Gayi Che

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1989-10-24 1989-10-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14553 છૂટતી નથી ગાંઠો રે મનની, મનમાં જે પડી ગઈ છે છૂટતી નથી ગાંઠો રે મનની, મનમાં જે પડી ગઈ છે
પડતાં પડતાં તો એ પડતી રહી, પાકી એ બનતી રહી છે
દેવાતા ગયા વળ છેડાને, પાકા એ તો બનતા રહ્યા છે
ખેંચાતા ગયા છેડા ખોટા, ગાંઠ પાકી બનતી રહી છે
છોડવા લીધા છેડા હાથમાં, ખોટા ખેંચાઈ ગયા છે
છૂટવાને બદલે, પાકી ને પાકી બનતી એ ગઈ છે
મથામણ ચાલુ છે છોડવા એને, છૂટવા અખાડા એ કરે છે
કાં હવે એને કાપવી રહી, કાં બાળવી કે છોડવી રહી છે
ગાંઠો વિનાનું બનતાં મન, શક્તિ મનની પૂરી ખીલે છે
શક્તિશાળી મનને શક્તિશાળી રહેવા દેવા, નિર્ગ્રંથી કરવી પડે છે
Gujarati Bhajan no. 2064 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છૂટતી નથી ગાંઠો રે મનની, મનમાં જે પડી ગઈ છે
પડતાં પડતાં તો એ પડતી રહી, પાકી એ બનતી રહી છે
દેવાતા ગયા વળ છેડાને, પાકા એ તો બનતા રહ્યા છે
ખેંચાતા ગયા છેડા ખોટા, ગાંઠ પાકી બનતી રહી છે
છોડવા લીધા છેડા હાથમાં, ખોટા ખેંચાઈ ગયા છે
છૂટવાને બદલે, પાકી ને પાકી બનતી એ ગઈ છે
મથામણ ચાલુ છે છોડવા એને, છૂટવા અખાડા એ કરે છે
કાં હવે એને કાપવી રહી, કાં બાળવી કે છોડવી રહી છે
ગાંઠો વિનાનું બનતાં મન, શક્તિ મનની પૂરી ખીલે છે
શક્તિશાળી મનને શક્તિશાળી રહેવા દેવા, નિર્ગ્રંથી કરવી પડે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chūṭatī nathī gāṁṭhō rē mananī, manamāṁ jē paḍī gaī chē
paḍatāṁ paḍatāṁ tō ē paḍatī rahī, pākī ē banatī rahī chē
dēvātā gayā vala chēḍānē, pākā ē tō banatā rahyā chē
khēṁcātā gayā chēḍā khōṭā, gāṁṭha pākī banatī rahī chē
chōḍavā līdhā chēḍā hāthamāṁ, khōṭā khēṁcāī gayā chē
chūṭavānē badalē, pākī nē pākī banatī ē gaī chē
mathāmaṇa cālu chē chōḍavā ēnē, chūṭavā akhāḍā ē karē chē
kāṁ havē ēnē kāpavī rahī, kāṁ bālavī kē chōḍavī rahī chē
gāṁṭhō vinānuṁ banatāṁ mana, śakti mananī pūrī khīlē chē
śaktiśālī mananē śaktiśālī rahēvā dēvā, nirgraṁthī karavī paḍē chē
First...20612062206320642065...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall