Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2070 | Date: 25-Oct-1989
પીગળશે બરફ તો તાપથી, ગરમીથી લોઢું પીગળશે
Pīgalaśē barapha tō tāpathī, garamīthī lōḍhuṁ pīgalaśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2070 | Date: 25-Oct-1989

પીગળશે બરફ તો તાપથી, ગરમીથી લોઢું પીગળશે

  No Audio

pīgalaśē barapha tō tāpathī, garamīthī lōḍhuṁ pīgalaśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-10-25 1989-10-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14559 પીગળશે બરફ તો તાપથી, ગરમીથી લોઢું પીગળશે પીગળશે બરફ તો તાપથી, ગરમીથી લોઢું પીગળશે

પણ પ્રેમે તો સદા પ્રભુ પીગળશે

તડકાથી જળ તપી ઊઠે, ગરમીથી જળની વરાળ બને

પણ ક્રોધ ને વેરમાં તો લોહી સદા ઊકળે

અગ્નિમાં તો બધું જળે, તેજાબ તો ખૂબ બાળે

પણ ઇર્ષ્યાથી તો સદા હૈયું જળે

નદીમાં તો જળ વહે, સાગરમાં તો જળ ઊછળે

પ્રેમસાગર ને પ્રેમનદીમાં પ્રેમ તો સદા વરસે

રસ્તા અનેક છે, અંતિમ રસ્તે એ લઈ જાય

રસ્તો સાચો એને ગણવો, જે ધાર્યા સ્થાને લઈ જાય
View Original Increase Font Decrease Font


પીગળશે બરફ તો તાપથી, ગરમીથી લોઢું પીગળશે

પણ પ્રેમે તો સદા પ્રભુ પીગળશે

તડકાથી જળ તપી ઊઠે, ગરમીથી જળની વરાળ બને

પણ ક્રોધ ને વેરમાં તો લોહી સદા ઊકળે

અગ્નિમાં તો બધું જળે, તેજાબ તો ખૂબ બાળે

પણ ઇર્ષ્યાથી તો સદા હૈયું જળે

નદીમાં તો જળ વહે, સાગરમાં તો જળ ઊછળે

પ્રેમસાગર ને પ્રેમનદીમાં પ્રેમ તો સદા વરસે

રસ્તા અનેક છે, અંતિમ રસ્તે એ લઈ જાય

રસ્તો સાચો એને ગણવો, જે ધાર્યા સ્થાને લઈ જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pīgalaśē barapha tō tāpathī, garamīthī lōḍhuṁ pīgalaśē

paṇa prēmē tō sadā prabhu pīgalaśē

taḍakāthī jala tapī ūṭhē, garamīthī jalanī varāla banē

paṇa krōdha nē vēramāṁ tō lōhī sadā ūkalē

agnimāṁ tō badhuṁ jalē, tējāba tō khūba bālē

paṇa irṣyāthī tō sadā haiyuṁ jalē

nadīmāṁ tō jala vahē, sāgaramāṁ tō jala ūchalē

prēmasāgara nē prēmanadīmāṁ prēma tō sadā varasē

rastā anēka chē, aṁtima rastē ē laī jāya

rastō sācō ēnē gaṇavō, jē dhāryā sthānē laī jāya
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2070 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...206820692070...Last