Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2083 | Date: 05-Nov-1989
છે જે સદાયે પાસે ને પાસે, દૂર આજ એ કેમ દેખાય છે
Chē jē sadāyē pāsē nē pāsē, dūra āja ē kēma dēkhāya chē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 2083 | Date: 05-Nov-1989

છે જે સદાયે પાસે ને પાસે, દૂર આજ એ કેમ દેખાય છે

  No Audio

chē jē sadāyē pāsē nē pāsē, dūra āja ē kēma dēkhāya chē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1989-11-05 1989-11-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14572 છે જે સદાયે પાસે ને પાસે, દૂર આજ એ કેમ દેખાય છે છે જે સદાયે પાસે ને પાસે, દૂર આજ એ કેમ દેખાય છે

આવી ગયું આવરણ એવું કેવું, પાસેથી દૂર એ તો જાય છે

કરશો વિચાર સાચો આ મનમાં, રહસ્ય એનું ખૂલી જાય છે

છે સાથે ને સાથે તો આત્મા, તનમાં એ તો સમાય છે

આવે છે આત્મા તો સાથે, તન અહીંનું અહીં રહી જાય છે - કરશો...

તનની અંદર મન તો રહે, મનમાં તો વિચાર થાય છે

તન તો અહીંનું અહીં રહે, વિચાર મનને બહાર લઈ જાય છે - કરશો...

માપી છે ગતિ માનવે અવાજની, ગતિ પ્રકાશની ભી મપાય છે

મન તો રહે છે સાથે ને સાથે, ગતિ નવ એની મપાય છે - કરશો...
Increase Font Decrease Font

છે જે સદાયે પાસે ને પાસે, દૂર આજ એ કેમ દેખાય છે

આવી ગયું આવરણ એવું કેવું, પાસેથી દૂર એ તો જાય છે

કરશો વિચાર સાચો આ મનમાં, રહસ્ય એનું ખૂલી જાય છે

છે સાથે ને સાથે તો આત્મા, તનમાં એ તો સમાય છે

આવે છે આત્મા તો સાથે, તન અહીંનું અહીં રહી જાય છે - કરશો...

તનની અંદર મન તો રહે, મનમાં તો વિચાર થાય છે

તન તો અહીંનું અહીં રહે, વિચાર મનને બહાર લઈ જાય છે - કરશો...

માપી છે ગતિ માનવે અવાજની, ગતિ પ્રકાશની ભી મપાય છે

મન તો રહે છે સાથે ને સાથે, ગતિ નવ એની મપાય છે - કરશો...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
chē jē sadāyē pāsē nē pāsē, dūra āja ē kēma dēkhāya chē

āvī gayuṁ āvaraṇa ēvuṁ kēvuṁ, pāsēthī dūra ē tō jāya chē

karaśō vicāra sācō ā manamāṁ, rahasya ēnuṁ khūlī jāya chē

chē sāthē nē sāthē tō ātmā, tanamāṁ ē tō samāya chē

āvē chē ātmā tō sāthē, tana ahīṁnuṁ ahīṁ rahī jāya chē - karaśō...

tananī aṁdara mana tō rahē, manamāṁ tō vicāra thāya chē

tana tō ahīṁnuṁ ahīṁ rahē, vicāra mananē bahāra laī jāya chē - karaśō...

māpī chē gati mānavē avājanī, gati prakāśanī bhī mapāya chē

mana tō rahē chē sāthē nē sāthē, gati nava ēnī mapāya chē - karaśō...
Gujarati Bhajan no. 2083 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...208320842085...Last