BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2098 | Date: 16-Nov-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

દુઃખદર્દ તો ચિંતા ઊભી કરે, ચિંતા તો સુખને ખાઈ જાય

  No Audio

Dukh Dard Toh Chinta Ubhi Kare, Chinta Toh Sukh Ne Khaay Jaay

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)


1989-11-16 1989-11-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14587 દુઃખદર્દ તો ચિંતા ઊભી કરે, ચિંતા તો સુખને ખાઈ જાય દુઃખદર્દ તો ચિંતા ઊભી કરે, ચિંતા તો સુખને ખાઈ જાય
વિરલ જગમાં કોઈ એવા મળે, જે ચિંતાને ભી ખાઈ જાય
આશા કદી નિરાશા ઊભી કરે, નિરાશા તો ચિંતામાં પલટાય - વિરલ...
ડરથી હૈયું કદી જ્યાં ઘેરાય, ચિંતા એ તો ઊભી કરી જાય - વિરલ...
લોભ-લાલસા તો જ્યાં જાગે, ચિંતા ઊભી કરી શાંતિ હરી જાય - વિરલ...
કામ અધૂરા તો જ્યાં રહે, ચિંતા એની તો ઊભી થાય - વિરલ...
અસંતોષ હૈયે તો જ્યાં વળગે, ચિંતા ને ચિંતા કરતું જાય - વિરલ...
નાશવંત ચીજની ચિંતા સહુ કરે, શાશ્વતની ચિંતા રહી જાય - વિરલ...
સમર્થ તો ચિંતા સહુની કરે, ચિંતા ના એને કાંઈ કરી જાય - વિરલ...
સુખ તો જગમાં સહુ કોઈ ચાહે, ચિંતા ભી સાથે કરતા જાય - વિરલ...
Gujarati Bhajan no. 2098 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
દુઃખદર્દ તો ચિંતા ઊભી કરે, ચિંતા તો સુખને ખાઈ જાય
વિરલ જગમાં કોઈ એવા મળે, જે ચિંતાને ભી ખાઈ જાય
આશા કદી નિરાશા ઊભી કરે, નિરાશા તો ચિંતામાં પલટાય - વિરલ...
ડરથી હૈયું કદી જ્યાં ઘેરાય, ચિંતા એ તો ઊભી કરી જાય - વિરલ...
લોભ-લાલસા તો જ્યાં જાગે, ચિંતા ઊભી કરી શાંતિ હરી જાય - વિરલ...
કામ અધૂરા તો જ્યાં રહે, ચિંતા એની તો ઊભી થાય - વિરલ...
અસંતોષ હૈયે તો જ્યાં વળગે, ચિંતા ને ચિંતા કરતું જાય - વિરલ...
નાશવંત ચીજની ચિંતા સહુ કરે, શાશ્વતની ચિંતા રહી જાય - વિરલ...
સમર્થ તો ચિંતા સહુની કરે, ચિંતા ના એને કાંઈ કરી જાય - વિરલ...
સુખ તો જગમાં સહુ કોઈ ચાહે, ચિંતા ભી સાથે કરતા જાય - વિરલ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
duḥkhadarda tō ciṁtā ūbhī karē, ciṁtā tō sukhanē khāī jāya
virala jagamāṁ kōī ēvā malē, jē ciṁtānē bhī khāī jāya
āśā kadī nirāśā ūbhī karē, nirāśā tō ciṁtāmāṁ palaṭāya - virala...
ḍarathī haiyuṁ kadī jyāṁ ghērāya, ciṁtā ē tō ūbhī karī jāya - virala...
lōbha-lālasā tō jyāṁ jāgē, ciṁtā ūbhī karī śāṁti harī jāya - virala...
kāma adhūrā tō jyāṁ rahē, ciṁtā ēnī tō ūbhī thāya - virala...
asaṁtōṣa haiyē tō jyāṁ valagē, ciṁtā nē ciṁtā karatuṁ jāya - virala...
nāśavaṁta cījanī ciṁtā sahu karē, śāśvatanī ciṁtā rahī jāya - virala...
samartha tō ciṁtā sahunī karē, ciṁtā nā ēnē kāṁī karī jāya - virala...
sukha tō jagamāṁ sahu kōī cāhē, ciṁtā bhī sāthē karatā jāya - virala...
First...20962097209820992100...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall