Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2118 | Date: 30-Nov-1989
જે ચિંતા કરે છે તારી, એ તો ચિંતા કરે છે બધાની
Jē ciṁtā karē chē tārī, ē tō ciṁtā karē chē badhānī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2118 | Date: 30-Nov-1989

જે ચિંતા કરે છે તારી, એ તો ચિંતા કરે છે બધાની

  Audio

jē ciṁtā karē chē tārī, ē tō ciṁtā karē chē badhānī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-11-30 1989-11-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14607 જે ચિંતા કરે છે તારી, એ તો ચિંતા કરે છે બધાની જે ચિંતા કરે છે તારી, એ તો ચિંતા કરે છે બધાની

જે રક્ષા કરે છે તારી, એ તો રક્ષા કરે છે બધાની

કરે છે જ્યાં એ તો ચિંતા સહુની, છોડી દે ઊપાધિ તું ચિંતાની

છે પ્રાણની દાતા એ તો તારી, છે પ્રાણની દાતા એ તો બધાની

છે પાલનકર્તા એ તો તારી, છે પાલનકર્તા એ તો બધાની

ભરતો રહ્યો છે એ તો ઝોળી તારી, ભરતો રહ્યો છે ઝોળી એ બધાની

રહે છે પાસે એ તો નથી, રહે છે પાસે એ તો બધાની

ધ્યાનમાં છે વાત બધી તારી, રહે ધ્યાનમાં વાત બધાની

છે જગજનની એ તો તારી, છે જગજનની એ તો બધાની
https://www.youtube.com/watch?v=IFZnfilQUCY
View Original Increase Font Decrease Font


જે ચિંતા કરે છે તારી, એ તો ચિંતા કરે છે બધાની

જે રક્ષા કરે છે તારી, એ તો રક્ષા કરે છે બધાની

કરે છે જ્યાં એ તો ચિંતા સહુની, છોડી દે ઊપાધિ તું ચિંતાની

છે પ્રાણની દાતા એ તો તારી, છે પ્રાણની દાતા એ તો બધાની

છે પાલનકર્તા એ તો તારી, છે પાલનકર્તા એ તો બધાની

ભરતો રહ્યો છે એ તો ઝોળી તારી, ભરતો રહ્યો છે ઝોળી એ બધાની

રહે છે પાસે એ તો નથી, રહે છે પાસે એ તો બધાની

ધ્યાનમાં છે વાત બધી તારી, રહે ધ્યાનમાં વાત બધાની

છે જગજનની એ તો તારી, છે જગજનની એ તો બધાની
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jē ciṁtā karē chē tārī, ē tō ciṁtā karē chē badhānī

jē rakṣā karē chē tārī, ē tō rakṣā karē chē badhānī

karē chē jyāṁ ē tō ciṁtā sahunī, chōḍī dē ūpādhi tuṁ ciṁtānī

chē prāṇanī dātā ē tō tārī, chē prāṇanī dātā ē tō badhānī

chē pālanakartā ē tō tārī, chē pālanakartā ē tō badhānī

bharatō rahyō chē ē tō jhōlī tārī, bharatō rahyō chē jhōlī ē badhānī

rahē chē pāsē ē tō nathī, rahē chē pāsē ē tō badhānī

dhyānamāṁ chē vāta badhī tārī, rahē dhyānamāṁ vāta badhānī

chē jagajananī ē tō tārī, chē jagajananī ē tō badhānī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2118 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...211621172118...Last