BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2121 | Date: 01-Dec-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

માયાના કાદવમહીં ને વિકારોના કચરામહીં તો તું ડૂબ્યો છે

  No Audio

Maya Na Kaadav Maahi Ne Vikaaro Na Kachara Maahi Toh Tu Dubyo Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1989-12-01 1989-12-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14610 માયાના કાદવમહીં ને વિકારોના કચરામહીં તો તું ડૂબ્યો છે માયાના કાદવમહીં ને વિકારોના કચરામહીં તો તું ડૂબ્યો છે
કમળ સમ અલિપ્ત રહી, તારે તો બહાર એમાંથી નીકળવાનું છે
કમળ સમ કાદવમાં બંધ રહી, આવી ઉપર સદા ખીલવાનું છે
હૈયે ગુણ આવા ગ્રહી રહે, એવા હૈયે લક્ષ્મી આસન લેશે ગ્રહી
કાદવ-કચરામાંથી પણ સત્ત્વ ગ્રહી, દુર્ગંધ ત્યજી, સુગંધ ફેલાવવાની છે
અંધકાર હૈયાના ત્યજી, દિનના પ્રકાશમાં, મુક્ત ખીલવાનું તો છે
જળ ને કાદવમાં જગી, અલિપ્ત બની, જગમાં તો ખીલવાનું છે
હૈયે આવા ગુણ જે ગ્રહણ કરે, શિવમસ્તકે સ્થાન એને મળવાનું છે
વિષ્ણુએ શંખ, ચક્ર, પદ્મ, ગદા ધારણ કરી, જગને બતાવ્યું છે
શિવે મસ્તકે એને ગ્રહણ કરી, જગને તો સમજાવ્યું છે
લક્ષ્મીએ આસન એના પર ગ્રહણ કરી, મહિમા એની વધારી છે
સંસારના વ્યવહારમાં, અલિપ્તતાનું શસ્ત્ર સદા ધારણ કરવાનું છે
Gujarati Bhajan no. 2121 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
માયાના કાદવમહીં ને વિકારોના કચરામહીં તો તું ડૂબ્યો છે
કમળ સમ અલિપ્ત રહી, તારે તો બહાર એમાંથી નીકળવાનું છે
કમળ સમ કાદવમાં બંધ રહી, આવી ઉપર સદા ખીલવાનું છે
હૈયે ગુણ આવા ગ્રહી રહે, એવા હૈયે લક્ષ્મી આસન લેશે ગ્રહી
કાદવ-કચરામાંથી પણ સત્ત્વ ગ્રહી, દુર્ગંધ ત્યજી, સુગંધ ફેલાવવાની છે
અંધકાર હૈયાના ત્યજી, દિનના પ્રકાશમાં, મુક્ત ખીલવાનું તો છે
જળ ને કાદવમાં જગી, અલિપ્ત બની, જગમાં તો ખીલવાનું છે
હૈયે આવા ગુણ જે ગ્રહણ કરે, શિવમસ્તકે સ્થાન એને મળવાનું છે
વિષ્ણુએ શંખ, ચક્ર, પદ્મ, ગદા ધારણ કરી, જગને બતાવ્યું છે
શિવે મસ્તકે એને ગ્રહણ કરી, જગને તો સમજાવ્યું છે
લક્ષ્મીએ આસન એના પર ગ્રહણ કરી, મહિમા એની વધારી છે
સંસારના વ્યવહારમાં, અલિપ્તતાનું શસ્ત્ર સદા ધારણ કરવાનું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
māyānā kādavamahīṁ nē vikārōnā kacarāmahīṁ tō tuṁ ḍūbyō chē
kamala sama alipta rahī, tārē tō bahāra ēmāṁthī nīkalavānuṁ chē
kamala sama kādavamāṁ baṁdha rahī, āvī upara sadā khīlavānuṁ chē
haiyē guṇa āvā grahī rahē, ēvā haiyē lakṣmī āsana lēśē grahī
kādava-kacarāmāṁthī paṇa sattva grahī, durgaṁdha tyajī, sugaṁdha phēlāvavānī chē
aṁdhakāra haiyānā tyajī, dinanā prakāśamāṁ, mukta khīlavānuṁ tō chē
jala nē kādavamāṁ jagī, alipta banī, jagamāṁ tō khīlavānuṁ chē
haiyē āvā guṇa jē grahaṇa karē, śivamastakē sthāna ēnē malavānuṁ chē
viṣṇuē śaṁkha, cakra, padma, gadā dhāraṇa karī, jaganē batāvyuṁ chē
śivē mastakē ēnē grahaṇa karī, jaganē tō samajāvyuṁ chē
lakṣmīē āsana ēnā para grahaṇa karī, mahimā ēnī vadhārī chē
saṁsāranā vyavahāramāṁ, aliptatānuṁ śastra sadā dhāraṇa karavānuṁ chē
First...21212122212321242125...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall