BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2132 | Date: 06-Dec-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

નહીં થાવા દે, નહીં થાવા દે

  No Audio

Nahi Thava De, Nahi Thava De

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1989-12-06 1989-12-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14621 નહીં થાવા દે, નહીં થાવા દે નહીં થાવા દે, નહીં થાવા દે
અધૂરું જ્ઞાન, અધૂરી સમજ તારી, કાર્ય સફળ તારું નહીં થવા દે
અધૂરા યત્નો, અધૂરી હિંમત તારી, કાર્ય સફળ તારું નહીં થવા દે
અધૂરા વિચારો, અધૂરું મન તો તારું, કાર્ય સફળ તારું નહીં થવા દે
અધૂરું દિલ, અધૂરી તૈયારી તારી, કાર્ય સફળ તારું નહીં થવા દે
અધૂરું ચિત્ત, અધૂરું ધ્યાન તારું, કાર્ય સફળ તારું નહીં થવા દે
અધૂરી તાકાત, અધૂરું જોમ તારું, કાર્ય સફળ તારું નહીં થવા દે
અધૂરી ઇચ્છા, અધૂરી શ્રદ્ધા તારી, કાર્ય સફળ તારું નહીં થવા દે
Gujarati Bhajan no. 2132 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
નહીં થાવા દે, નહીં થાવા દે
અધૂરું જ્ઞાન, અધૂરી સમજ તારી, કાર્ય સફળ તારું નહીં થવા દે
અધૂરા યત્નો, અધૂરી હિંમત તારી, કાર્ય સફળ તારું નહીં થવા દે
અધૂરા વિચારો, અધૂરું મન તો તારું, કાર્ય સફળ તારું નહીં થવા દે
અધૂરું દિલ, અધૂરી તૈયારી તારી, કાર્ય સફળ તારું નહીં થવા દે
અધૂરું ચિત્ત, અધૂરું ધ્યાન તારું, કાર્ય સફળ તારું નહીં થવા દે
અધૂરી તાકાત, અધૂરું જોમ તારું, કાર્ય સફળ તારું નહીં થવા દે
અધૂરી ઇચ્છા, અધૂરી શ્રદ્ધા તારી, કાર્ય સફળ તારું નહીં થવા દે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nahīṁ thāvā dē, nahīṁ thāvā dē
adhūruṁ jñāna, adhūrī samaja tārī, kārya saphala tāruṁ nahīṁ thavā dē
adhūrā yatnō, adhūrī hiṁmata tārī, kārya saphala tāruṁ nahīṁ thavā dē
adhūrā vicārō, adhūruṁ mana tō tāruṁ, kārya saphala tāruṁ nahīṁ thavā dē
adhūruṁ dila, adhūrī taiyārī tārī, kārya saphala tāruṁ nahīṁ thavā dē
adhūruṁ citta, adhūruṁ dhyāna tāruṁ, kārya saphala tāruṁ nahīṁ thavā dē
adhūrī tākāta, adhūruṁ jōma tāruṁ, kārya saphala tāruṁ nahīṁ thavā dē
adhūrī icchā, adhūrī śraddhā tārī, kārya saphala tāruṁ nahīṁ thavā dē
First...21312132213321342135...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall