Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2133 | Date: 06-Dec-1989
છીએ અમે તો બાળ જગના, બનીએ લાચાર તો કદી કદી
Chīē amē tō bāla jaganā, banīē lācāra tō kadī kadī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2133 | Date: 06-Dec-1989

છીએ અમે તો બાળ જગના, બનીએ લાચાર તો કદી કદી

  No Audio

chīē amē tō bāla jaganā, banīē lācāra tō kadī kadī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1989-12-06 1989-12-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14622 છીએ અમે તો બાળ જગના, બનીએ લાચાર તો કદી કદી છીએ અમે તો બાળ જગના, બનીએ લાચાર તો કદી કદી

સમજાતું નથી રે માડી જગજનની, લાચાર બને છે તું ભી કદી કદી

શક્તિ બહારની દોટ અમારી, દે લાચાર અમને તો બનાવી

શક્તિશાળી છે તું રે માડી જગજનની, લાચાર બને છે કેમ તું ભી કદી કદી

ભૂખતરસ થાય જો ના પૂરી, લાચાર બનાવી દે અમને એ તો કદી

છે પોષણકર્તા તું તો માડી જગજનની, લાચાર બને છે કેમ તું ભી કદી કદી

ના નીકળે ડર હૈયામાં અમારો જલદી, લાચાર બનાવે અમને એ હરઘડી

છે રક્ષણકર્તા તું રે માડી જગજનની, લાચાર બને છે કેમ તું ભી કદી કદી

માગતા આવે કોઈ અમારી પાસે, દેવા લાચાર બનીએ અમે ઘડી ઘડી

છે ભંડાર ભર્યા તો તારી પાસે જગજનની, લાચાર બને છે કેમ તું ભી કદી કદી

કામ ક્રોધ શંકા જાગે તો અમને, લાચાર બનાવે અમને એ તો હરઘડી

નિર્લેપ છે તું તો માડી જગજનની, લાચાર બને છે કેમ તું કદી કદી
Increase Font Decrease Font

છીએ અમે તો બાળ જગના, બનીએ લાચાર તો કદી કદી

સમજાતું નથી રે માડી જગજનની, લાચાર બને છે તું ભી કદી કદી

શક્તિ બહારની દોટ અમારી, દે લાચાર અમને તો બનાવી

શક્તિશાળી છે તું રે માડી જગજનની, લાચાર બને છે કેમ તું ભી કદી કદી

ભૂખતરસ થાય જો ના પૂરી, લાચાર બનાવી દે અમને એ તો કદી

છે પોષણકર્તા તું તો માડી જગજનની, લાચાર બને છે કેમ તું ભી કદી કદી

ના નીકળે ડર હૈયામાં અમારો જલદી, લાચાર બનાવે અમને એ હરઘડી

છે રક્ષણકર્તા તું રે માડી જગજનની, લાચાર બને છે કેમ તું ભી કદી કદી

માગતા આવે કોઈ અમારી પાસે, દેવા લાચાર બનીએ અમે ઘડી ઘડી

છે ભંડાર ભર્યા તો તારી પાસે જગજનની, લાચાર બને છે કેમ તું ભી કદી કદી

કામ ક્રોધ શંકા જાગે તો અમને, લાચાર બનાવે અમને એ તો હરઘડી

નિર્લેપ છે તું તો માડી જગજનની, લાચાર બને છે કેમ તું કદી કદી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
chīē amē tō bāla jaganā, banīē lācāra tō kadī kadī

samajātuṁ nathī rē māḍī jagajananī, lācāra banē chē tuṁ bhī kadī kadī

śakti bahāranī dōṭa amārī, dē lācāra amanē tō banāvī

śaktiśālī chē tuṁ rē māḍī jagajananī, lācāra banē chē kēma tuṁ bhī kadī kadī

bhūkhatarasa thāya jō nā pūrī, lācāra banāvī dē amanē ē tō kadī

chē pōṣaṇakartā tuṁ tō māḍī jagajananī, lācāra banē chē kēma tuṁ bhī kadī kadī

nā nīkalē ḍara haiyāmāṁ amārō jaladī, lācāra banāvē amanē ē haraghaḍī

chē rakṣaṇakartā tuṁ rē māḍī jagajananī, lācāra banē chē kēma tuṁ bhī kadī kadī

māgatā āvē kōī amārī pāsē, dēvā lācāra banīē amē ghaḍī ghaḍī

chē bhaṁḍāra bharyā tō tārī pāsē jagajananī, lācāra banē chē kēma tuṁ bhī kadī kadī

kāma krōdha śaṁkā jāgē tō amanē, lācāra banāvē amanē ē tō haraghaḍī

nirlēpa chē tuṁ tō māḍī jagajananī, lācāra banē chē kēma tuṁ kadī kadī
Gujarati Bhajan no. 2133 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...213121322133...Last