Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2137 | Date: 09-Dec-1989
બનીઠની બેઠો છું હું રે માડી, જોઉં છું રાહ ખૂબ તો તારી
Banīṭhanī bēṭhō chuṁ huṁ rē māḍī, jōuṁ chuṁ rāha khūba tō tārī

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

Hymn No. 2137 | Date: 09-Dec-1989

બનીઠની બેઠો છું હું રે માડી, જોઉં છું રાહ ખૂબ તો તારી

  Audio

banīṭhanī bēṭhō chuṁ huṁ rē māḍī, jōuṁ chuṁ rāha khūba tō tārī

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

1989-12-09 1989-12-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14626 બનીઠની બેઠો છું હું રે માડી, જોઉં છું રાહ ખૂબ તો તારી બનીઠની બેઠો છું હું રે માડી, જોઉં છું રાહ ખૂબ તો તારી

દીનદયાળી દર્શન દેવા, કરજે કૃપા હવે તો દયાળી

આંખડી ઝંખે હવે દર્શન તારાં, દઈ દર્શન ખોલ ભાગ્ય મારાં

હૈયું ઝંખે ને મનડું રહે, નિત્ય હવે તો ગુણગાન તારાં

વ્હાલું નથી જગમાં કાંઈ બીજું, વ્હાલું તો છે એક દર્શન તારું

કૃપાળી તારી કૃપા હું યાચું, તારાં દર્શનની ઝાંખી માંગુ

છું લાયક કે નહીં, માડી આનો વિચાર તો ના કરતી

છે તું તો કૃપાળુ રે માડી, લેજે બિરુદ તારું આજે સંભાળી

નથી કાંઈ દૂર તું તો માડી, છે પાસે તું તો સદાયે અમારી

કરું યાદ ત્યાં દર્શન દેજે, લેજે વાત મારી આ સ્વીકારી
https://www.youtube.com/watch?v=bgecL-TpTBE
View Original Increase Font Decrease Font


બનીઠની બેઠો છું હું રે માડી, જોઉં છું રાહ ખૂબ તો તારી

દીનદયાળી દર્શન દેવા, કરજે કૃપા હવે તો દયાળી

આંખડી ઝંખે હવે દર્શન તારાં, દઈ દર્શન ખોલ ભાગ્ય મારાં

હૈયું ઝંખે ને મનડું રહે, નિત્ય હવે તો ગુણગાન તારાં

વ્હાલું નથી જગમાં કાંઈ બીજું, વ્હાલું તો છે એક દર્શન તારું

કૃપાળી તારી કૃપા હું યાચું, તારાં દર્શનની ઝાંખી માંગુ

છું લાયક કે નહીં, માડી આનો વિચાર તો ના કરતી

છે તું તો કૃપાળુ રે માડી, લેજે બિરુદ તારું આજે સંભાળી

નથી કાંઈ દૂર તું તો માડી, છે પાસે તું તો સદાયે અમારી

કરું યાદ ત્યાં દર્શન દેજે, લેજે વાત મારી આ સ્વીકારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

banīṭhanī bēṭhō chuṁ huṁ rē māḍī, jōuṁ chuṁ rāha khūba tō tārī

dīnadayālī darśana dēvā, karajē kr̥pā havē tō dayālī

āṁkhaḍī jhaṁkhē havē darśana tārāṁ, daī darśana khōla bhāgya mārāṁ

haiyuṁ jhaṁkhē nē manaḍuṁ rahē, nitya havē tō guṇagāna tārāṁ

vhāluṁ nathī jagamāṁ kāṁī bījuṁ, vhāluṁ tō chē ēka darśana tāruṁ

kr̥pālī tārī kr̥pā huṁ yācuṁ, tārāṁ darśananī jhāṁkhī māṁgu

chuṁ lāyaka kē nahīṁ, māḍī ānō vicāra tō nā karatī

chē tuṁ tō kr̥pālu rē māḍī, lējē biruda tāruṁ ājē saṁbhālī

nathī kāṁī dūra tuṁ tō māḍī, chē pāsē tuṁ tō sadāyē amārī

karuṁ yāda tyāṁ darśana dējē, lējē vāta mārī ā svīkārī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2137 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

બનીઠની બેઠો છું હું રે માડી, જોઉં છું રાહ ખૂબ તો તારીબનીઠની બેઠો છું હું રે માડી, જોઉં છું રાહ ખૂબ તો તારી

દીનદયાળી દર્શન દેવા, કરજે કૃપા હવે તો દયાળી

આંખડી ઝંખે હવે દર્શન તારાં, દઈ દર્શન ખોલ ભાગ્ય મારાં

હૈયું ઝંખે ને મનડું રહે, નિત્ય હવે તો ગુણગાન તારાં

વ્હાલું નથી જગમાં કાંઈ બીજું, વ્હાલું તો છે એક દર્શન તારું

કૃપાળી તારી કૃપા હું યાચું, તારાં દર્શનની ઝાંખી માંગુ

છું લાયક કે નહીં, માડી આનો વિચાર તો ના કરતી

છે તું તો કૃપાળુ રે માડી, લેજે બિરુદ તારું આજે સંભાળી

નથી કાંઈ દૂર તું તો માડી, છે પાસે તું તો સદાયે અમારી

કરું યાદ ત્યાં દર્શન દેજે, લેજે વાત મારી આ સ્વીકારી
1989-12-09https://i.ytimg.com/vi/bgecL-TpTBE/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=bgecL-TpTBE

First...213721382139...Last