BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2140 | Date: 11-Dec-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

સંજોગોની કર્તા છે જ્યાં તું, કરવા દૂર એને, છે શક્તિશાળી તું

  No Audio

Sanjogo Ni Karta Che Jya Tu, Karva Dur Ene Che Shakti Shaali Tu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1989-12-11 1989-12-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14629 સંજોગોની કર્તા છે જ્યાં તું, કરવા દૂર એને, છે શક્તિશાળી તું સંજોગોની કર્તા છે જ્યાં તું, કરવા દૂર એને, છે શક્તિશાળી તું
રે માડી ચિંતા એથી એની હું શાને કરું
અશક્ત રહ્યો જીવનમાં ભલે રે હું, છે જ્યાં શક્તિશાળી માડી રે તું - રે...
અજ્ઞાની રહ્યો જીવનમાં ભલે રે હું, છે જ્ઞાનની દાતા રે જ્યાં તું - રે...
ભલે રહ્યો શત્રુઓથી ઘેરાયેલો હું, છે રક્ષણકર્તા રે જ્યાં તું - રે...
રહ્યો ભલે જીવનમાં ખાલી રે હું, છે ભંડારોની ભંડારી રે તું - રે...
ભલે રહ્યો ભાગ્યહીન રે હું, છે ભાગ્યની લખનાર રે જ્યાં તું - રે...
રહ્યો ભલે અંધકારે અટવાતો હું, છે પ્રકાશનો પુંજ જ્યાં તો તું - રે...
રહ્યો ભલે બંધનોથી બંધાયેલો હું, છે મુક્તિની દાતા જ્યાં તો તું - રે...
કપરા સંજોગોમાં ઘેરાયેલો છું હું, સાથ દેનાર છે જ્યાં એમાં તું - રે...
કર્મો કરાવે મારી પાસે તો તું, છે ફળની દાતા જ્યાં એની તું - રે...
Gujarati Bhajan no. 2140 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સંજોગોની કર્તા છે જ્યાં તું, કરવા દૂર એને, છે શક્તિશાળી તું
રે માડી ચિંતા એથી એની હું શાને કરું
અશક્ત રહ્યો જીવનમાં ભલે રે હું, છે જ્યાં શક્તિશાળી માડી રે તું - રે...
અજ્ઞાની રહ્યો જીવનમાં ભલે રે હું, છે જ્ઞાનની દાતા રે જ્યાં તું - રે...
ભલે રહ્યો શત્રુઓથી ઘેરાયેલો હું, છે રક્ષણકર્તા રે જ્યાં તું - રે...
રહ્યો ભલે જીવનમાં ખાલી રે હું, છે ભંડારોની ભંડારી રે તું - રે...
ભલે રહ્યો ભાગ્યહીન રે હું, છે ભાગ્યની લખનાર રે જ્યાં તું - રે...
રહ્યો ભલે અંધકારે અટવાતો હું, છે પ્રકાશનો પુંજ જ્યાં તો તું - રે...
રહ્યો ભલે બંધનોથી બંધાયેલો હું, છે મુક્તિની દાતા જ્યાં તો તું - રે...
કપરા સંજોગોમાં ઘેરાયેલો છું હું, સાથ દેનાર છે જ્યાં એમાં તું - રે...
કર્મો કરાવે મારી પાસે તો તું, છે ફળની દાતા જ્યાં એની તું - રે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
saṁjōgōnī kartā chē jyāṁ tuṁ, karavā dūra ēnē, chē śaktiśālī tuṁ
rē māḍī ciṁtā ēthī ēnī huṁ śānē karuṁ
aśakta rahyō jīvanamāṁ bhalē rē huṁ, chē jyāṁ śaktiśālī māḍī rē tuṁ - rē...
ajñānī rahyō jīvanamāṁ bhalē rē huṁ, chē jñānanī dātā rē jyāṁ tuṁ - rē...
bhalē rahyō śatruōthī ghērāyēlō huṁ, chē rakṣaṇakartā rē jyāṁ tuṁ - rē...
rahyō bhalē jīvanamāṁ khālī rē huṁ, chē bhaṁḍārōnī bhaṁḍārī rē tuṁ - rē...
bhalē rahyō bhāgyahīna rē huṁ, chē bhāgyanī lakhanāra rē jyāṁ tuṁ - rē...
rahyō bhalē aṁdhakārē aṭavātō huṁ, chē prakāśanō puṁja jyāṁ tō tuṁ - rē...
rahyō bhalē baṁdhanōthī baṁdhāyēlō huṁ, chē muktinī dātā jyāṁ tō tuṁ - rē...
kaparā saṁjōgōmāṁ ghērāyēlō chuṁ huṁ, sātha dēnāra chē jyāṁ ēmāṁ tuṁ - rē...
karmō karāvē mārī pāsē tō tuṁ, chē phalanī dātā jyāṁ ēnī tuṁ - rē...
First...21362137213821392140...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall