Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2141 | Date: 11-Dec-1989
ઊભા કે સીધા, આડા કે અવળા, મારગ આવશે એવા
Ūbhā kē sīdhā, āḍā kē avalā, māraga āvaśē ēvā

શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, ધીરજ, કસોટી (Faith, Patience, Test)

Hymn No. 2141 | Date: 11-Dec-1989

ઊભા કે સીધા, આડા કે અવળા, મારગ આવશે એવા

  Audio

ūbhā kē sīdhā, āḍā kē avalā, māraga āvaśē ēvā

શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, ધીરજ, કસોટી (Faith, Patience, Test)

1989-12-11 1989-12-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14630 ઊભા કે સીધા, આડા કે અવળા, મારગ આવશે એવા ઊભા કે સીધા, આડા કે અવળા, મારગ આવશે એવા

વિશ્વાસે પ્રભુના રહેશે તું, ચાલતો ચાલતો તું રહેજે

મળશે તને ક્યાંય તો ખાડા, મળશે ક્યાંય તો ટેકરા - વિશ્વાસે...

હશે તો રસ્તા કંઈક તો જાણીતા, હશે તો કંઈક અજાણ્યા - વિશ્વાસે

ધગધગતી રેતીમાંથી કે જાશે મારગડા વિકરાળ વનમાં - વિશ્વાસે...

દિન વીતશે ને દિન ઊગશે, વીતશે રે એમ તો દહાડા - વિશ્વાસે ...

ઢૂંઢજે ના સાથ તું કોઈનો, માંગજે તો સાથ સદા પ્રભુના - વિશ્વાસે...

મળશે મારગડે વિકરાળ પશુઓ, હશે તૈયાર તને ઝડપવા - વિશ્વાસે...

નથી કાંઈ એક જ ચાલનારો તું, મળશે ચાલનારા તો બધા - વિશ્વાસે...

હશે ગતિ કોઈની ઝાઝી, કોઈની થોડી, પહોંચશે કોઈ વ્હેલા, કોઈ મોડા - વિશ્વાસે...
https://www.youtube.com/watch?v=GHxbFgpFenU
View Original Increase Font Decrease Font


ઊભા કે સીધા, આડા કે અવળા, મારગ આવશે એવા

વિશ્વાસે પ્રભુના રહેશે તું, ચાલતો ચાલતો તું રહેજે

મળશે તને ક્યાંય તો ખાડા, મળશે ક્યાંય તો ટેકરા - વિશ્વાસે...

હશે તો રસ્તા કંઈક તો જાણીતા, હશે તો કંઈક અજાણ્યા - વિશ્વાસે

ધગધગતી રેતીમાંથી કે જાશે મારગડા વિકરાળ વનમાં - વિશ્વાસે...

દિન વીતશે ને દિન ઊગશે, વીતશે રે એમ તો દહાડા - વિશ્વાસે ...

ઢૂંઢજે ના સાથ તું કોઈનો, માંગજે તો સાથ સદા પ્રભુના - વિશ્વાસે...

મળશે મારગડે વિકરાળ પશુઓ, હશે તૈયાર તને ઝડપવા - વિશ્વાસે...

નથી કાંઈ એક જ ચાલનારો તું, મળશે ચાલનારા તો બધા - વિશ્વાસે...

હશે ગતિ કોઈની ઝાઝી, કોઈની થોડી, પહોંચશે કોઈ વ્હેલા, કોઈ મોડા - વિશ્વાસે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ūbhā kē sīdhā, āḍā kē avalā, māraga āvaśē ēvā

viśvāsē prabhunā rahēśē tuṁ, cālatō cālatō tuṁ rahējē

malaśē tanē kyāṁya tō khāḍā, malaśē kyāṁya tō ṭēkarā - viśvāsē...

haśē tō rastā kaṁīka tō jāṇītā, haśē tō kaṁīka ajāṇyā - viśvāsē

dhagadhagatī rētīmāṁthī kē jāśē māragaḍā vikarāla vanamāṁ - viśvāsē...

dina vītaśē nē dina ūgaśē, vītaśē rē ēma tō dahāḍā - viśvāsē ...

ḍhūṁḍhajē nā sātha tuṁ kōīnō, māṁgajē tō sātha sadā prabhunā - viśvāsē...

malaśē māragaḍē vikarāla paśuō, haśē taiyāra tanē jhaḍapavā - viśvāsē...

nathī kāṁī ēka ja cālanārō tuṁ, malaśē cālanārā tō badhā - viśvāsē...

haśē gati kōīnī jhājhī, kōīnī thōḍī, pahōṁcaśē kōī vhēlā, kōī mōḍā - viśvāsē...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2141 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

ઊભા કે સીધા, આડા કે અવળા, મારગ આવશે એવાઊભા કે સીધા, આડા કે અવળા, મારગ આવશે એવા

વિશ્વાસે પ્રભુના રહેશે તું, ચાલતો ચાલતો તું રહેજે

મળશે તને ક્યાંય તો ખાડા, મળશે ક્યાંય તો ટેકરા - વિશ્વાસે...

હશે તો રસ્તા કંઈક તો જાણીતા, હશે તો કંઈક અજાણ્યા - વિશ્વાસે

ધગધગતી રેતીમાંથી કે જાશે મારગડા વિકરાળ વનમાં - વિશ્વાસે...

દિન વીતશે ને દિન ઊગશે, વીતશે રે એમ તો દહાડા - વિશ્વાસે ...

ઢૂંઢજે ના સાથ તું કોઈનો, માંગજે તો સાથ સદા પ્રભુના - વિશ્વાસે...

મળશે મારગડે વિકરાળ પશુઓ, હશે તૈયાર તને ઝડપવા - વિશ્વાસે...

નથી કાંઈ એક જ ચાલનારો તું, મળશે ચાલનારા તો બધા - વિશ્વાસે...

હશે ગતિ કોઈની ઝાઝી, કોઈની થોડી, પહોંચશે કોઈ વ્હેલા, કોઈ મોડા - વિશ્વાસે...
1989-12-11https://i.ytimg.com/vi/GHxbFgpFenU/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=GHxbFgpFenU
ઊભા કે સીધા, આડા કે અવળા, મારગ આવશે એવાઊભા કે સીધા, આડા કે અવળા, મારગ આવશે એવા

વિશ્વાસે પ્રભુના રહેશે તું, ચાલતો ચાલતો તું રહેજે

મળશે તને ક્યાંય તો ખાડા, મળશે ક્યાંય તો ટેકરા - વિશ્વાસે...

હશે તો રસ્તા કંઈક તો જાણીતા, હશે તો કંઈક અજાણ્યા - વિશ્વાસે

ધગધગતી રેતીમાંથી કે જાશે મારગડા વિકરાળ વનમાં - વિશ્વાસે...

દિન વીતશે ને દિન ઊગશે, વીતશે રે એમ તો દહાડા - વિશ્વાસે ...

ઢૂંઢજે ના સાથ તું કોઈનો, માંગજે તો સાથ સદા પ્રભુના - વિશ્વાસે...

મળશે મારગડે વિકરાળ પશુઓ, હશે તૈયાર તને ઝડપવા - વિશ્વાસે...

નથી કાંઈ એક જ ચાલનારો તું, મળશે ચાલનારા તો બધા - વિશ્વાસે...

હશે ગતિ કોઈની ઝાઝી, કોઈની થોડી, પહોંચશે કોઈ વ્હેલા, કોઈ મોડા - વિશ્વાસે...
1989-12-11https://i.ytimg.com/vi/ON3HAEn3XAw/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=ON3HAEn3XAw

First...214021412142...Last