Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2160 | Date: 21-Dec-1989
એક ટોપી તો આવશે, બંધબેસતી તો અનેકને
Ēka ṭōpī tō āvaśē, baṁdhabēsatī tō anēkanē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2160 | Date: 21-Dec-1989

એક ટોપી તો આવશે, બંધબેસતી તો અનેકને

  No Audio

ēka ṭōpī tō āvaśē, baṁdhabēsatī tō anēkanē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1989-12-21 1989-12-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14649 એક ટોપી તો આવશે, બંધબેસતી તો અનેકને એક ટોપી તો આવશે, બંધબેસતી તો અનેકને

બંધબેસતી ટોપી તો, ના માથે ઓઢી લેશો

વિશાળ જગમાં, એકસરખા ચહેરા મુસીબતે મળશે

આ જગમાં એકસરખા બધા વિચારો, ક્વચિત્ મળશે

છે વિવિધતા તો આ જગરચનાનો તો પાયો

માનવરચનામાં ભી રહ્યો છે, પાયો આ તો સમાયો

ક્યાંય ને ક્યાંય, કોઈક ને કોઈક ફરક તો દેખાયે

ફરકે સહુ લાગે અલગ, ભુલાતાં ફરક એક તો લાગે

સરખાપણું ક્યાંય ને ક્યાંય, થોડું ભી મળી રે આવે

મળતાપણું તો અલગતા ભુલાવી નજદીક લાવે
View Original Increase Font Decrease Font


એક ટોપી તો આવશે, બંધબેસતી તો અનેકને

બંધબેસતી ટોપી તો, ના માથે ઓઢી લેશો

વિશાળ જગમાં, એકસરખા ચહેરા મુસીબતે મળશે

આ જગમાં એકસરખા બધા વિચારો, ક્વચિત્ મળશે

છે વિવિધતા તો આ જગરચનાનો તો પાયો

માનવરચનામાં ભી રહ્યો છે, પાયો આ તો સમાયો

ક્યાંય ને ક્યાંય, કોઈક ને કોઈક ફરક તો દેખાયે

ફરકે સહુ લાગે અલગ, ભુલાતાં ફરક એક તો લાગે

સરખાપણું ક્યાંય ને ક્યાંય, થોડું ભી મળી રે આવે

મળતાપણું તો અલગતા ભુલાવી નજદીક લાવે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ēka ṭōpī tō āvaśē, baṁdhabēsatī tō anēkanē

baṁdhabēsatī ṭōpī tō, nā māthē ōḍhī lēśō

viśāla jagamāṁ, ēkasarakhā cahērā musībatē malaśē

ā jagamāṁ ēkasarakhā badhā vicārō, kvacit malaśē

chē vividhatā tō ā jagaracanānō tō pāyō

mānavaracanāmāṁ bhī rahyō chē, pāyō ā tō samāyō

kyāṁya nē kyāṁya, kōīka nē kōīka pharaka tō dēkhāyē

pharakē sahu lāgē alaga, bhulātāṁ pharaka ēka tō lāgē

sarakhāpaṇuṁ kyāṁya nē kyāṁya, thōḍuṁ bhī malī rē āvē

malatāpaṇuṁ tō alagatā bhulāvī najadīka lāvē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2160 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...215821592160...Last