BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2166 | Date: 23-Dec-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

તારા હૈયા પર હાથ રાખી માડી, આજે કહી દે રે તું (2)

  Audio

Taara Haiya Par Haath Rakhi Maadi, Aaje Kahi De Re Tu

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1989-12-23 1989-12-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14655 તારા હૈયા પર હાથ રાખી માડી, આજે કહી દે રે તું (2) તારા હૈયા પર હાથ રાખી માડી, આજે કહી દે રે તું (2)
કે તું તો મારો છે
રહ્યો છું તલસી સાંભળવા આ તો હું, સંભળાવજે આજે તું - કે તું...
ઝરશે જ્યાં તુજ વાણીથી આ શબ્દો, બનીશ ધન્ય હું, સંભળાવજે રે તું - કે તું...
હોય ભલે બીજા તારા, બનાવજે તારો મને તું, સંભળાવજે તો આટલું - કે તું...
જઈશ ભૂલી હું તો ભાન મારું, સાંભળીશ જ્યાં, આ તો તું - કે તું...
કંઈકને તેં આ સંભળાવ્યું, આજે મને ભી સંભળાવ એ તો તું - કે તું ...
રહે તું સાથે કે ના સાથે રહેવા દે, તારી યાદ સાથે, કહી દે એટલું - કે તું...
લાગશે મને આ બહુ મીઠું, સંભળાવીશ જ્યાં આ તો તું - કે તું...
દીધું છે તેં તો ઘણુંબધું, નથી જોઈતું બીજું, બસ કહી દે આજે તું - કે તું...
https://www.youtube.com/watch?v=-sKZ1tcaqTs
Gujarati Bhajan no. 2166 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તારા હૈયા પર હાથ રાખી માડી, આજે કહી દે રે તું (2)
કે તું તો મારો છે
રહ્યો છું તલસી સાંભળવા આ તો હું, સંભળાવજે આજે તું - કે તું...
ઝરશે જ્યાં તુજ વાણીથી આ શબ્દો, બનીશ ધન્ય હું, સંભળાવજે રે તું - કે તું...
હોય ભલે બીજા તારા, બનાવજે તારો મને તું, સંભળાવજે તો આટલું - કે તું...
જઈશ ભૂલી હું તો ભાન મારું, સાંભળીશ જ્યાં, આ તો તું - કે તું...
કંઈકને તેં આ સંભળાવ્યું, આજે મને ભી સંભળાવ એ તો તું - કે તું ...
રહે તું સાથે કે ના સાથે રહેવા દે, તારી યાદ સાથે, કહી દે એટલું - કે તું...
લાગશે મને આ બહુ મીઠું, સંભળાવીશ જ્યાં આ તો તું - કે તું...
દીધું છે તેં તો ઘણુંબધું, નથી જોઈતું બીજું, બસ કહી દે આજે તું - કે તું...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tārā haiyā para hātha rākhī māḍī, ājē kahī dē rē tuṁ (2)
kē tuṁ tō mārō chē
rahyō chuṁ talasī sāṁbhalavā ā tō huṁ, saṁbhalāvajē ājē tuṁ - kē tuṁ...
jharaśē jyāṁ tuja vāṇīthī ā śabdō, banīśa dhanya huṁ, saṁbhalāvajē rē tuṁ - kē tuṁ...
hōya bhalē bījā tārā, banāvajē tārō manē tuṁ, saṁbhalāvajē tō āṭaluṁ - kē tuṁ...
jaīśa bhūlī huṁ tō bhāna māruṁ, sāṁbhalīśa jyāṁ, ā tō tuṁ - kē tuṁ...
kaṁīkanē tēṁ ā saṁbhalāvyuṁ, ājē manē bhī saṁbhalāva ē tō tuṁ - kē tuṁ ...
rahē tuṁ sāthē kē nā sāthē rahēvā dē, tārī yāda sāthē, kahī dē ēṭaluṁ - kē tuṁ...
lāgaśē manē ā bahu mīṭhuṁ, saṁbhalāvīśa jyāṁ ā tō tuṁ - kē tuṁ...
dīdhuṁ chē tēṁ tō ghaṇuṁbadhuṁ, nathī jōītuṁ bījuṁ, basa kahī dē ājē tuṁ - kē tuṁ...

તારા હૈયા પર હાથ રાખી માડી, આજે કહી દે રે તું (2)તારા હૈયા પર હાથ રાખી માડી, આજે કહી દે રે તું (2)
કે તું તો મારો છે
રહ્યો છું તલસી સાંભળવા આ તો હું, સંભળાવજે આજે તું - કે તું...
ઝરશે જ્યાં તુજ વાણીથી આ શબ્દો, બનીશ ધન્ય હું, સંભળાવજે રે તું - કે તું...
હોય ભલે બીજા તારા, બનાવજે તારો મને તું, સંભળાવજે તો આટલું - કે તું...
જઈશ ભૂલી હું તો ભાન મારું, સાંભળીશ જ્યાં, આ તો તું - કે તું...
કંઈકને તેં આ સંભળાવ્યું, આજે મને ભી સંભળાવ એ તો તું - કે તું ...
રહે તું સાથે કે ના સાથે રહેવા દે, તારી યાદ સાથે, કહી દે એટલું - કે તું...
લાગશે મને આ બહુ મીઠું, સંભળાવીશ જ્યાં આ તો તું - કે તું...
દીધું છે તેં તો ઘણુંબધું, નથી જોઈતું બીજું, બસ કહી દે આજે તું - કે તું...
1989-12-23https://i.ytimg.com/vi/-sKZ1tcaqTs/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=-sKZ1tcaqTsFirst...21662167216821692170...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall