Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2179 | Date: 28-Dec-1989
ઢોલનગારાં તો વાગ્યાં છે, લઈ હથિયાર તો તું રણમેદાને પડ
Ḍhōlanagārāṁ tō vāgyāṁ chē, laī hathiyāra tō tuṁ raṇamēdānē paḍa

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

Hymn No. 2179 | Date: 28-Dec-1989

ઢોલનગારાં તો વાગ્યાં છે, લઈ હથિયાર તો તું રણમેદાને પડ

  No Audio

ḍhōlanagārāṁ tō vāgyāṁ chē, laī hathiyāra tō tuṁ raṇamēdānē paḍa

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

1989-12-28 1989-12-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14668 ઢોલનગારાં તો વાગ્યાં છે, લઈ હથિયાર તો તું રણમેદાને પડ ઢોલનગારાં તો વાગ્યાં છે, લઈ હથિયાર તો તું રણમેદાને પડ

ઊભું છે તૈયાર સૈન્ય ત્યાં તો, એક નજર તારી તું એના પર કર

કોણ છે તારા, કોણ છે પરાયા, નજરમાં બધું આ તું ધર

ખોટા ખયાલો ને ખોટા વિચારો રે તારા, હૈયેથી એને દૂર કર

છે કોઈ ને કોઈ શક્તિ તો એની પાસે, ઓછો આંક એનો ના કર

એકચિત્ત થઈ જ્યાં સાચે છે એ ઊભી, કિંમત ઓછી એની ના કર

તારી શક્તિ કર તું તો ભેગી, ના એને છૂટી છૂટી તું કર

છે જંગ તો આ તારી હારજીતનો, લક્ષ્યમાં સદા આ તું ધર

મળશે વિજય તો એક પક્ષને, વાત હૈયે સદા તું આ ધર

વિજયની તો હૈયે રાખીને આશ, વિજય તરફ તો તું કૂચ કર
View Original Increase Font Decrease Font


ઢોલનગારાં તો વાગ્યાં છે, લઈ હથિયાર તો તું રણમેદાને પડ

ઊભું છે તૈયાર સૈન્ય ત્યાં તો, એક નજર તારી તું એના પર કર

કોણ છે તારા, કોણ છે પરાયા, નજરમાં બધું આ તું ધર

ખોટા ખયાલો ને ખોટા વિચારો રે તારા, હૈયેથી એને દૂર કર

છે કોઈ ને કોઈ શક્તિ તો એની પાસે, ઓછો આંક એનો ના કર

એકચિત્ત થઈ જ્યાં સાચે છે એ ઊભી, કિંમત ઓછી એની ના કર

તારી શક્તિ કર તું તો ભેગી, ના એને છૂટી છૂટી તું કર

છે જંગ તો આ તારી હારજીતનો, લક્ષ્યમાં સદા આ તું ધર

મળશે વિજય તો એક પક્ષને, વાત હૈયે સદા તું આ ધર

વિજયની તો હૈયે રાખીને આશ, વિજય તરફ તો તું કૂચ કર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ḍhōlanagārāṁ tō vāgyāṁ chē, laī hathiyāra tō tuṁ raṇamēdānē paḍa

ūbhuṁ chē taiyāra sainya tyāṁ tō, ēka najara tārī tuṁ ēnā para kara

kōṇa chē tārā, kōṇa chē parāyā, najaramāṁ badhuṁ ā tuṁ dhara

khōṭā khayālō nē khōṭā vicārō rē tārā, haiyēthī ēnē dūra kara

chē kōī nē kōī śakti tō ēnī pāsē, ōchō āṁka ēnō nā kara

ēkacitta thaī jyāṁ sācē chē ē ūbhī, kiṁmata ōchī ēnī nā kara

tārī śakti kara tuṁ tō bhēgī, nā ēnē chūṭī chūṭī tuṁ kara

chē jaṁga tō ā tārī hārajītanō, lakṣyamāṁ sadā ā tuṁ dhara

malaśē vijaya tō ēka pakṣanē, vāta haiyē sadā tuṁ ā dhara

vijayanī tō haiyē rākhīnē āśa, vijaya tarapha tō tuṁ kūca kara
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2179 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...217921802181...Last