Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2183 | Date: 29-Dec-1989
વહેતી ધારા વહેતી જાશે, ક્યાં ને ક્યાં, પહોંચી એ તો જાય
Vahētī dhārā vahētī jāśē, kyāṁ nē kyāṁ, pahōṁcī ē tō jāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2183 | Date: 29-Dec-1989

વહેતી ધારા વહેતી જાશે, ક્યાં ને ક્યાં, પહોંચી એ તો જાય

  No Audio

vahētī dhārā vahētī jāśē, kyāṁ nē kyāṁ, pahōṁcī ē tō jāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-12-29 1989-12-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14672 વહેતી ધારા વહેતી જાશે, ક્યાં ને ક્યાં, પહોંચી એ તો જાય વહેતી ધારા વહેતી જાશે, ક્યાં ને ક્યાં, પહોંચી એ તો જાય

જાશે પકડવા છેડો રે એનો, ના હાથમાં એ તો આવી જાય

વિચારની ધારા ભી છે રે વહેતી, ક્યાં ને ક્યાં એ સરકી જાય

બેસશે ગોતવા શરૂઆત તો એની, ના જલદી એ તો પકડાય

ભાવોની ધારા જાગશે ક્યારે, ક્યાં ને ક્યાં તો એ પહોંચી જાય

ગોતવા જાશો જ્યાં એને, ધારા વ્હેતી તો ત્યાં અટકી જાય

તેજની ધારા છૂટશે એવી, ક્ષણમાં ક્યાં ને ક્યાં પહોંચી જાય

જાશો પકડવા જ્યાં તો એને, હાથમાં ના એ તો આવી જાય

જ્ઞાનની ધારા રાખજો વ્હેતી, વહેતા વહેતા તો એ શુદ્ધ થાય

કરશો યત્ન અટકાવવા એને, ધારા ત્યાં તો એ તૂટી જાય

ધારા બધી સમાવશો જો પ્રભુમાં, શરૂ ને અંત ત્યાં એનો થાય
View Original Increase Font Decrease Font


વહેતી ધારા વહેતી જાશે, ક્યાં ને ક્યાં, પહોંચી એ તો જાય

જાશે પકડવા છેડો રે એનો, ના હાથમાં એ તો આવી જાય

વિચારની ધારા ભી છે રે વહેતી, ક્યાં ને ક્યાં એ સરકી જાય

બેસશે ગોતવા શરૂઆત તો એની, ના જલદી એ તો પકડાય

ભાવોની ધારા જાગશે ક્યારે, ક્યાં ને ક્યાં તો એ પહોંચી જાય

ગોતવા જાશો જ્યાં એને, ધારા વ્હેતી તો ત્યાં અટકી જાય

તેજની ધારા છૂટશે એવી, ક્ષણમાં ક્યાં ને ક્યાં પહોંચી જાય

જાશો પકડવા જ્યાં તો એને, હાથમાં ના એ તો આવી જાય

જ્ઞાનની ધારા રાખજો વ્હેતી, વહેતા વહેતા તો એ શુદ્ધ થાય

કરશો યત્ન અટકાવવા એને, ધારા ત્યાં તો એ તૂટી જાય

ધારા બધી સમાવશો જો પ્રભુમાં, શરૂ ને અંત ત્યાં એનો થાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

vahētī dhārā vahētī jāśē, kyāṁ nē kyāṁ, pahōṁcī ē tō jāya

jāśē pakaḍavā chēḍō rē ēnō, nā hāthamāṁ ē tō āvī jāya

vicāranī dhārā bhī chē rē vahētī, kyāṁ nē kyāṁ ē sarakī jāya

bēsaśē gōtavā śarūāta tō ēnī, nā jaladī ē tō pakaḍāya

bhāvōnī dhārā jāgaśē kyārē, kyāṁ nē kyāṁ tō ē pahōṁcī jāya

gōtavā jāśō jyāṁ ēnē, dhārā vhētī tō tyāṁ aṭakī jāya

tējanī dhārā chūṭaśē ēvī, kṣaṇamāṁ kyāṁ nē kyāṁ pahōṁcī jāya

jāśō pakaḍavā jyāṁ tō ēnē, hāthamāṁ nā ē tō āvī jāya

jñānanī dhārā rākhajō vhētī, vahētā vahētā tō ē śuddha thāya

karaśō yatna aṭakāvavā ēnē, dhārā tyāṁ tō ē tūṭī jāya

dhārā badhī samāvaśō jō prabhumāṁ, śarū nē aṁta tyāṁ ēnō thāya
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2183 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...218221832184...Last