BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2198 | Date: 04-Jan-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

આવ્યો જ્યાં જગમાં, આવ્યો પ્રાણ તો તારી સાથે

  Audio

Aavyo Jya Jag Ma, Aavyo Praan Toh Taari Saathe

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1990-01-04 1990-01-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14687 આવ્યો જ્યાં જગમાં, આવ્યો પ્રાણ તો તારી સાથે આવ્યો જ્યાં જગમાં, આવ્યો પ્રાણ તો તારી સાથે
જાશે છોડીને આ જગ તો તું, આવશે પ્રાણ તો સાથે ને સાથે
આવ્યાં કર્મો, આવ્યા જગમાં, આવ્યાં એ તો સાથે ને સાથે
એક એક તો છૂટયાં, નવાં બંધાયાં, આવશે નવાં એ તો સાથે
માતપિતા તો મળ્યાં રે નવાં, મળ્યા નવા સંબંધીઓ જ્યારે
મળશે નવા જનમમાં ભી નવા સંબંધીઓ ભી તો ત્યારે
કોઈ કોઈની સાથે તો ના આવ્યું, ના જાશે કોઈ તો સાથે
આત્મા રહેશે આત્માની સાથે, પ્રીત આત્મા સાથે જ્યાં જોડાશે
હતા તો પ્રભુ સાથે ને સાથે, ઓળખ્યા ના એને તો ક્યારેય
ઓળખાશે જ્યાં એ તો સાથે, જનમફેરા તો સદાના ટળશે
https://www.youtube.com/watch?v=E2wEOAkem_w
Gujarati Bhajan no. 2198 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
આવ્યો જ્યાં જગમાં, આવ્યો પ્રાણ તો તારી સાથે
જાશે છોડીને આ જગ તો તું, આવશે પ્રાણ તો સાથે ને સાથે
આવ્યાં કર્મો, આવ્યા જગમાં, આવ્યાં એ તો સાથે ને સાથે
એક એક તો છૂટયાં, નવાં બંધાયાં, આવશે નવાં એ તો સાથે
માતપિતા તો મળ્યાં રે નવાં, મળ્યા નવા સંબંધીઓ જ્યારે
મળશે નવા જનમમાં ભી નવા સંબંધીઓ ભી તો ત્યારે
કોઈ કોઈની સાથે તો ના આવ્યું, ના જાશે કોઈ તો સાથે
આત્મા રહેશે આત્માની સાથે, પ્રીત આત્મા સાથે જ્યાં જોડાશે
હતા તો પ્રભુ સાથે ને સાથે, ઓળખ્યા ના એને તો ક્યારેય
ઓળખાશે જ્યાં એ તો સાથે, જનમફેરા તો સદાના ટળશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
āvyō jyāṁ jagamāṁ, āvyō prāṇa tō tārī sāthē
jāśē chōḍīnē ā jaga tō tuṁ, āvaśē prāṇa tō sāthē nē sāthē
āvyāṁ karmō, āvyā jagamāṁ, āvyāṁ ē tō sāthē nē sāthē
ēka ēka tō chūṭayāṁ, navāṁ baṁdhāyāṁ, āvaśē navāṁ ē tō sāthē
mātapitā tō malyāṁ rē navāṁ, malyā navā saṁbaṁdhīō jyārē
malaśē navā janamamāṁ bhī navā saṁbaṁdhīō bhī tō tyārē
kōī kōīnī sāthē tō nā āvyuṁ, nā jāśē kōī tō sāthē
ātmā rahēśē ātmānī sāthē, prīta ātmā sāthē jyāṁ jōḍāśē
hatā tō prabhu sāthē nē sāthē, ōlakhyā nā ēnē tō kyārēya
ōlakhāśē jyāṁ ē tō sāthē, janamaphērā tō sadānā ṭalaśē
First...21962197219821992200...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall