Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2218 | Date: 10-Jan-1990
દેવા આવે પ્રભુ તો જ્યારે, પાત્ર ધોવા બેસો જો ત્યારે
Dēvā āvē prabhu tō jyārē, pātra dhōvā bēsō jō tyārē

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

Hymn No. 2218 | Date: 10-Jan-1990

દેવા આવે પ્રભુ તો જ્યારે, પાત્ર ધોવા બેસો જો ત્યારે

  No Audio

dēvā āvē prabhu tō jyārē, pātra dhōvā bēsō jō tyārē

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

1990-01-10 1990-01-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14707 દેવા આવે પ્રભુ તો જ્યારે, પાત્ર ધોવા બેસો જો ત્યારે દેવા આવે પ્રભુ તો જ્યારે, પાત્ર ધોવા બેસો જો ત્યારે

પળ ત્યાં તો વીતી જાય છે, પળ ત્યાં તો વીતી જાય છે

કરી પ્રતીક્ષા ક્ષણની તૈયારી વિના, એ તો વીતી જાય છે

આવી ક્યારે, ગઈ એ ક્યારે, ના કદી એ તો સમજાય છે

જોવી રાહ હવે કૃપાની, કરવા યત્નો મનડું તો મૂંઝાય છે

મૂંઝાતું મનડું તો, પળ પકડવી તો ચૂકી જાય છે

પળ, આવવાની જવાની, જગમાં ના કોઈના હાથમાં છે

કર્મની ભૂમિમાં, પળે પળે કરવાં કર્મો, માનવના હાથમાં છે
View Original Increase Font Decrease Font


દેવા આવે પ્રભુ તો જ્યારે, પાત્ર ધોવા બેસો જો ત્યારે

પળ ત્યાં તો વીતી જાય છે, પળ ત્યાં તો વીતી જાય છે

કરી પ્રતીક્ષા ક્ષણની તૈયારી વિના, એ તો વીતી જાય છે

આવી ક્યારે, ગઈ એ ક્યારે, ના કદી એ તો સમજાય છે

જોવી રાહ હવે કૃપાની, કરવા યત્નો મનડું તો મૂંઝાય છે

મૂંઝાતું મનડું તો, પળ પકડવી તો ચૂકી જાય છે

પળ, આવવાની જવાની, જગમાં ના કોઈના હાથમાં છે

કર્મની ભૂમિમાં, પળે પળે કરવાં કર્મો, માનવના હાથમાં છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dēvā āvē prabhu tō jyārē, pātra dhōvā bēsō jō tyārē

pala tyāṁ tō vītī jāya chē, pala tyāṁ tō vītī jāya chē

karī pratīkṣā kṣaṇanī taiyārī vinā, ē tō vītī jāya chē

āvī kyārē, gaī ē kyārē, nā kadī ē tō samajāya chē

jōvī rāha havē kr̥pānī, karavā yatnō manaḍuṁ tō mūṁjhāya chē

mūṁjhātuṁ manaḍuṁ tō, pala pakaḍavī tō cūkī jāya chē

pala, āvavānī javānī, jagamāṁ nā kōīnā hāthamāṁ chē

karmanī bhūmimāṁ, palē palē karavāṁ karmō, mānavanā hāthamāṁ chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2218 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...221822192220...Last