Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2224 | Date: 13-Jan-1990
થવાશે પાસ તો માનવની પરીક્ષામાં રે, હજાર હાથવાળાની પરીક્ષા આકરી છે
Thavāśē pāsa tō mānavanī parīkṣāmāṁ rē, hajāra hāthavālānī parīkṣā ākarī chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2224 | Date: 13-Jan-1990

થવાશે પાસ તો માનવની પરીક્ષામાં રે, હજાર હાથવાળાની પરીક્ષા આકરી છે

  No Audio

thavāśē pāsa tō mānavanī parīkṣāmāṁ rē, hajāra hāthavālānī parīkṣā ākarī chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-01-13 1990-01-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14713 થવાશે પાસ તો માનવની પરીક્ષામાં રે, હજાર હાથવાળાની પરીક્ષા આકરી છે થવાશે પાસ તો માનવની પરીક્ષામાં રે, હજાર હાથવાળાની પરીક્ષા આકરી છે

ખબર તો પડે, પરીક્ષા માનવ લે, પરીક્ષા પ્રભુની તો ખબર પડતી નથી

માનવ લાભે લોભે, પરીક્ષામાં ઘણી ભૂલો તો કરે છે

પરીક્ષા અલિપ્ત પ્રભુની છે સાચી, પણ બહુ કપરી તો છે

થઈએ પાસ માનવની પરીક્ષામાં, વધુમાં વધુ એ દાળ-રોટલો દે છે

થયા જ્યાં પાસ પ્રભુની પરીક્ષામાં, જીવન બંધન એ તોડાવે છે

માનવની પરીક્ષામાં, વિશ્વાસની જરૂરિયાત તો ઓછી પડે છે

પ્રભુની પરીક્ષામાં તો, વિશ્વાસની તો પહેલી જરૂર પડે છે

થયા જ્યાં પાર પરીક્ષામાંથી, પ્રભુ જ્યાં બધું એ સંભાળી લે છે
View Original Increase Font Decrease Font


થવાશે પાસ તો માનવની પરીક્ષામાં રે, હજાર હાથવાળાની પરીક્ષા આકરી છે

ખબર તો પડે, પરીક્ષા માનવ લે, પરીક્ષા પ્રભુની તો ખબર પડતી નથી

માનવ લાભે લોભે, પરીક્ષામાં ઘણી ભૂલો તો કરે છે

પરીક્ષા અલિપ્ત પ્રભુની છે સાચી, પણ બહુ કપરી તો છે

થઈએ પાસ માનવની પરીક્ષામાં, વધુમાં વધુ એ દાળ-રોટલો દે છે

થયા જ્યાં પાસ પ્રભુની પરીક્ષામાં, જીવન બંધન એ તોડાવે છે

માનવની પરીક્ષામાં, વિશ્વાસની જરૂરિયાત તો ઓછી પડે છે

પ્રભુની પરીક્ષામાં તો, વિશ્વાસની તો પહેલી જરૂર પડે છે

થયા જ્યાં પાર પરીક્ષામાંથી, પ્રભુ જ્યાં બધું એ સંભાળી લે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

thavāśē pāsa tō mānavanī parīkṣāmāṁ rē, hajāra hāthavālānī parīkṣā ākarī chē

khabara tō paḍē, parīkṣā mānava lē, parīkṣā prabhunī tō khabara paḍatī nathī

mānava lābhē lōbhē, parīkṣāmāṁ ghaṇī bhūlō tō karē chē

parīkṣā alipta prabhunī chē sācī, paṇa bahu kaparī tō chē

thaīē pāsa mānavanī parīkṣāmāṁ, vadhumāṁ vadhu ē dāla-rōṭalō dē chē

thayā jyāṁ pāsa prabhunī parīkṣāmāṁ, jīvana baṁdhana ē tōḍāvē chē

mānavanī parīkṣāmāṁ, viśvāsanī jarūriyāta tō ōchī paḍē chē

prabhunī parīkṣāmāṁ tō, viśvāsanī tō pahēlī jarūra paḍē chē

thayā jyāṁ pāra parīkṣāmāṁthī, prabhu jyāṁ badhuṁ ē saṁbhālī lē chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2224 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...222422252226...Last