BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2224 | Date: 13-Jan-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

થવાશે પાસ તો માનવની પરીક્ષામાં રે, હજાર હાથવાળાની પરીક્ષા આકરી છે

  No Audio

Thavaashe Pass Toh Maanav Ni Pariksha Re, Hajaar Hathwada Ni Pariksha Aakri Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1990-01-13 1990-01-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14713 થવાશે પાસ તો માનવની પરીક્ષામાં રે, હજાર હાથવાળાની પરીક્ષા આકરી છે થવાશે પાસ તો માનવની પરીક્ષામાં રે, હજાર હાથવાળાની પરીક્ષા આકરી છે
ખબર તો પડે, પરીક્ષા માનવ લે, પરીક્ષા પ્રભુની તો ખબર પડતી નથી
માનવ લાભે લોભે, પરીક્ષામાં ઘણી ભૂલો તો કરે છે
પરીક્ષા અલિપ્ત પ્રભુની છે સાચી, પણ બહુ કપરી તો છે
થઈએ પાસ માનવની પરીક્ષામાં, વધુમાં વધુ એ દાળ-રોટલો દે છે
થયા જ્યાં પાસ પ્રભુની પરીક્ષામાં, જીવન બંધન એ તોડાવે છે
માનવની પરીક્ષામાં, વિશ્વાસની જરૂરિયાત તો ઓછી પડે છે
પ્રભુની પરીક્ષામાં તો, વિશ્વાસની તો પહેલી જરૂર પડે છે
થયા જ્યાં પાર પરીક્ષામાંથી, પ્રભુ જ્યાં બધું એ સંભાળી લે છે
Gujarati Bhajan no. 2224 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
થવાશે પાસ તો માનવની પરીક્ષામાં રે, હજાર હાથવાળાની પરીક્ષા આકરી છે
ખબર તો પડે, પરીક્ષા માનવ લે, પરીક્ષા પ્રભુની તો ખબર પડતી નથી
માનવ લાભે લોભે, પરીક્ષામાં ઘણી ભૂલો તો કરે છે
પરીક્ષા અલિપ્ત પ્રભુની છે સાચી, પણ બહુ કપરી તો છે
થઈએ પાસ માનવની પરીક્ષામાં, વધુમાં વધુ એ દાળ-રોટલો દે છે
થયા જ્યાં પાસ પ્રભુની પરીક્ષામાં, જીવન બંધન એ તોડાવે છે
માનવની પરીક્ષામાં, વિશ્વાસની જરૂરિયાત તો ઓછી પડે છે
પ્રભુની પરીક્ષામાં તો, વિશ્વાસની તો પહેલી જરૂર પડે છે
થયા જ્યાં પાર પરીક્ષામાંથી, પ્રભુ જ્યાં બધું એ સંભાળી લે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
thavāśē pāsa tō mānavanī parīkṣāmāṁ rē, hajāra hāthavālānī parīkṣā ākarī chē
khabara tō paḍē, parīkṣā mānava lē, parīkṣā prabhunī tō khabara paḍatī nathī
mānava lābhē lōbhē, parīkṣāmāṁ ghaṇī bhūlō tō karē chē
parīkṣā alipta prabhunī chē sācī, paṇa bahu kaparī tō chē
thaīē pāsa mānavanī parīkṣāmāṁ, vadhumāṁ vadhu ē dāla-rōṭalō dē chē
thayā jyāṁ pāsa prabhunī parīkṣāmāṁ, jīvana baṁdhana ē tōḍāvē chē
mānavanī parīkṣāmāṁ, viśvāsanī jarūriyāta tō ōchī paḍē chē
prabhunī parīkṣāmāṁ tō, viśvāsanī tō pahēlī jarūra paḍē chē
thayā jyāṁ pāra parīkṣāmāṁthī, prabhu jyāṁ badhuṁ ē saṁbhālī lē chē
First...22212222222322242225...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall