Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2231 | Date: 18-Jan-1990
હૈયું કહે મનડાંને, કરી લે તું પ્રભુથી રે પ્રીત, કરી લે પ્રભુથી રે પ્રીત
Haiyuṁ kahē manaḍāṁnē, karī lē tuṁ prabhuthī rē prīta, karī lē prabhuthī rē prīta

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 2231 | Date: 18-Jan-1990

હૈયું કહે મનડાંને, કરી લે તું પ્રભુથી રે પ્રીત, કરી લે પ્રભુથી રે પ્રીત

  No Audio

haiyuṁ kahē manaḍāṁnē, karī lē tuṁ prabhuthī rē prīta, karī lē prabhuthī rē prīta

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1990-01-18 1990-01-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14720 હૈયું કહે મનડાંને, કરી લે તું પ્રભુથી રે પ્રીત, કરી લે પ્રભુથી રે પ્રીત હૈયું કહે મનડાંને, કરી લે તું પ્રભુથી રે પ્રીત, કરી લે પ્રભુથી રે પ્રીત

મનડું કહે હૈયાને, નથી કાંઈ એ તો મારી રીત, નથી કાંઈ એ તો મારી રીત

બોલાવ્યો હૈયાએ ભાવને રે, કહે મનડાને, છીએ હવે અમે તો બે

બોલાવી બુદ્ધિને મનડાએ ત્યારે, કહે હવે તું ભી તો જોઈ લે

દોડી આવી શ્રદ્ધા ત્યાં તો, કહે મનડાને, જીદ હવે તું છોડી દે

શંકા મનની વ્હારે ત્યાં તો ચડી, કહે જોઈએ, જીત કોની થાય છે

ધીરજ ત્યાં આવી રે દોડી, કહે હૈયાને, સાથ તને તો મારો છે

આળસ ત્યાં આવી ભાગી, કહે હવે, જોડી અમારી ભી જામી છે

મંડાયા છે મોરચા ત્યાં સામસામે, ખેંચાખેંચી તો ખૂબ ચાલે છે

ઘડી એક બાજુ, ઘડી બીજી બાજુ, બાજી જીતની પલટાતી રહે છે

પ્રભુ જોઈને તાલ આ તો, વ્હારે ચડવા ત્યાં ધસી આવે છે
View Original Increase Font Decrease Font


હૈયું કહે મનડાંને, કરી લે તું પ્રભુથી રે પ્રીત, કરી લે પ્રભુથી રે પ્રીત

મનડું કહે હૈયાને, નથી કાંઈ એ તો મારી રીત, નથી કાંઈ એ તો મારી રીત

બોલાવ્યો હૈયાએ ભાવને રે, કહે મનડાને, છીએ હવે અમે તો બે

બોલાવી બુદ્ધિને મનડાએ ત્યારે, કહે હવે તું ભી તો જોઈ લે

દોડી આવી શ્રદ્ધા ત્યાં તો, કહે મનડાને, જીદ હવે તું છોડી દે

શંકા મનની વ્હારે ત્યાં તો ચડી, કહે જોઈએ, જીત કોની થાય છે

ધીરજ ત્યાં આવી રે દોડી, કહે હૈયાને, સાથ તને તો મારો છે

આળસ ત્યાં આવી ભાગી, કહે હવે, જોડી અમારી ભી જામી છે

મંડાયા છે મોરચા ત્યાં સામસામે, ખેંચાખેંચી તો ખૂબ ચાલે છે

ઘડી એક બાજુ, ઘડી બીજી બાજુ, બાજી જીતની પલટાતી રહે છે

પ્રભુ જોઈને તાલ આ તો, વ્હારે ચડવા ત્યાં ધસી આવે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

haiyuṁ kahē manaḍāṁnē, karī lē tuṁ prabhuthī rē prīta, karī lē prabhuthī rē prīta

manaḍuṁ kahē haiyānē, nathī kāṁī ē tō mārī rīta, nathī kāṁī ē tō mārī rīta

bōlāvyō haiyāē bhāvanē rē, kahē manaḍānē, chīē havē amē tō bē

bōlāvī buddhinē manaḍāē tyārē, kahē havē tuṁ bhī tō jōī lē

dōḍī āvī śraddhā tyāṁ tō, kahē manaḍānē, jīda havē tuṁ chōḍī dē

śaṁkā mananī vhārē tyāṁ tō caḍī, kahē jōīē, jīta kōnī thāya chē

dhīraja tyāṁ āvī rē dōḍī, kahē haiyānē, sātha tanē tō mārō chē

ālasa tyāṁ āvī bhāgī, kahē havē, jōḍī amārī bhī jāmī chē

maṁḍāyā chē mōracā tyāṁ sāmasāmē, khēṁcākhēṁcī tō khūba cālē chē

ghaḍī ēka bāju, ghaḍī bījī bāju, bājī jītanī palaṭātī rahē chē

prabhu jōīnē tāla ā tō, vhārē caḍavā tyāṁ dhasī āvē chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2231 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...223022312232...Last