Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2240 | Date: 22-Jan-1990
દેવું કોને કેટલું ને ક્યારે, અરે એ તો પ્રભુના હાથમાં છે
Dēvuṁ kōnē kēṭaluṁ nē kyārē, arē ē tō prabhunā hāthamāṁ chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2240 | Date: 22-Jan-1990

દેવું કોને કેટલું ને ક્યારે, અરે એ તો પ્રભુના હાથમાં છે

  No Audio

dēvuṁ kōnē kēṭaluṁ nē kyārē, arē ē tō prabhunā hāthamāṁ chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-01-22 1990-01-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14729 દેવું કોને કેટલું ને ક્યારે, અરે એ તો પ્રભુના હાથમાં છે દેવું કોને કેટલું ને ક્યારે, અરે એ તો પ્રભુના હાથમાં છે

કરવું કર્મ તો સદાયે રે, એ તો સદા તારા જ હાથમાં છે

ઘડાયું છે ભાગ્ય તારું તારાં કર્મોથી રે, કર્મો તો તારા જ હાથમાં છે

અપાવે ને છોડાવે સાથ કોના ને ક્યારે રે, એ તો પ્રભુના હાથમાં છે

જગાવે ને ટકાવે ભાવ જેવા ને જ્યારે રે, એ તો પ્રભુના હાથમાં છે

કરાવે સહુની પાસે શું અને શા માટે રે, એ તો પ્રભુ જ જાણે છે

કરાવે સહુ પાસે કર્મો કેમ ને ક્યારે રે, એ તો પ્રભુ જ જાણે છે

મંગાવે છે પ્રભુ સહુ પાસે કેમ ને ક્યારે રે, એ તો પ્રભુ જ જાણે છે

જાગે ને જગાવે ભક્તિ કેવી ને ક્યારે રે, એ તો પ્રભુ જ જાણે છે

દેશે દર્શન એ તો કેવા ને ક્યારે રે, એ તો પ્રભુ જ જાણે છે
View Original Increase Font Decrease Font


દેવું કોને કેટલું ને ક્યારે, અરે એ તો પ્રભુના હાથમાં છે

કરવું કર્મ તો સદાયે રે, એ તો સદા તારા જ હાથમાં છે

ઘડાયું છે ભાગ્ય તારું તારાં કર્મોથી રે, કર્મો તો તારા જ હાથમાં છે

અપાવે ને છોડાવે સાથ કોના ને ક્યારે રે, એ તો પ્રભુના હાથમાં છે

જગાવે ને ટકાવે ભાવ જેવા ને જ્યારે રે, એ તો પ્રભુના હાથમાં છે

કરાવે સહુની પાસે શું અને શા માટે રે, એ તો પ્રભુ જ જાણે છે

કરાવે સહુ પાસે કર્મો કેમ ને ક્યારે રે, એ તો પ્રભુ જ જાણે છે

મંગાવે છે પ્રભુ સહુ પાસે કેમ ને ક્યારે રે, એ તો પ્રભુ જ જાણે છે

જાગે ને જગાવે ભક્તિ કેવી ને ક્યારે રે, એ તો પ્રભુ જ જાણે છે

દેશે દર્શન એ તો કેવા ને ક્યારે રે, એ તો પ્રભુ જ જાણે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dēvuṁ kōnē kēṭaluṁ nē kyārē, arē ē tō prabhunā hāthamāṁ chē

karavuṁ karma tō sadāyē rē, ē tō sadā tārā ja hāthamāṁ chē

ghaḍāyuṁ chē bhāgya tāruṁ tārāṁ karmōthī rē, karmō tō tārā ja hāthamāṁ chē

apāvē nē chōḍāvē sātha kōnā nē kyārē rē, ē tō prabhunā hāthamāṁ chē

jagāvē nē ṭakāvē bhāva jēvā nē jyārē rē, ē tō prabhunā hāthamāṁ chē

karāvē sahunī pāsē śuṁ anē śā māṭē rē, ē tō prabhu ja jāṇē chē

karāvē sahu pāsē karmō kēma nē kyārē rē, ē tō prabhu ja jāṇē chē

maṁgāvē chē prabhu sahu pāsē kēma nē kyārē rē, ē tō prabhu ja jāṇē chē

jāgē nē jagāvē bhakti kēvī nē kyārē rē, ē tō prabhu ja jāṇē chē

dēśē darśana ē tō kēvā nē kyārē rē, ē tō prabhu ja jāṇē chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2240 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...223922402241...Last