Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2241 | Date: 23-Jan-1990
છે જે સમજવાનું, નથી સમજાતું રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં
Chē jē samajavānuṁ, nathī samajātuṁ rē, arē ō saṣṭā tārī ā sr̥ṣṭimāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2241 | Date: 23-Jan-1990

છે જે સમજવાનું, નથી સમજાતું રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં

  No Audio

chē jē samajavānuṁ, nathī samajātuṁ rē, arē ō saṣṭā tārī ā sr̥ṣṭimāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-01-23 1990-01-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14730 છે જે સમજવાનું, નથી સમજાતું રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં છે જે સમજવાનું, નથી સમજાતું રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં

છે જે કરવાનું, નથી થાતું રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં

જે દેખાય છે, તે તો નથી રહેવાનું રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં

નથી જે તે દેખાશે ને થાશે રે, અરે ઓ સૃષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં

છે વિરાટ તો તું, સમાતો નથી દૃષ્ટિમાં રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં

છે વામન એવો તું, તોય ના સમાયે હૈયામાં રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં

છે નિરાકાર, રહ્યો બનતો સમયે સાકાર રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં

દીધી બુદ્ધિ તો નાની, વિચારો તો ઝાઝા રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં

છે સાચું લાગે ખોટું, ખોટું તો લાગે સાચું રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી એ સૃષ્ટિમાં

છે વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા, પ્રેમ ને ભાવો અનોખા રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં
View Original Increase Font Decrease Font


છે જે સમજવાનું, નથી સમજાતું રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં

છે જે કરવાનું, નથી થાતું રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં

જે દેખાય છે, તે તો નથી રહેવાનું રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં

નથી જે તે દેખાશે ને થાશે રે, અરે ઓ સૃષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં

છે વિરાટ તો તું, સમાતો નથી દૃષ્ટિમાં રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં

છે વામન એવો તું, તોય ના સમાયે હૈયામાં રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં

છે નિરાકાર, રહ્યો બનતો સમયે સાકાર રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં

દીધી બુદ્ધિ તો નાની, વિચારો તો ઝાઝા રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં

છે સાચું લાગે ખોટું, ખોટું તો લાગે સાચું રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી એ સૃષ્ટિમાં

છે વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા, પ્રેમ ને ભાવો અનોખા રે, અરે ઓ સષ્ટા તારી આ સૃષ્ટિમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē jē samajavānuṁ, nathī samajātuṁ rē, arē ō saṣṭā tārī ā sr̥ṣṭimāṁ

chē jē karavānuṁ, nathī thātuṁ rē, arē ō saṣṭā tārī ā sr̥ṣṭimāṁ

jē dēkhāya chē, tē tō nathī rahēvānuṁ rē, arē ō saṣṭā tārī ā sr̥ṣṭimāṁ

nathī jē tē dēkhāśē nē thāśē rē, arē ō sr̥ṣṭā tārī ā sr̥ṣṭimāṁ

chē virāṭa tō tuṁ, samātō nathī dr̥ṣṭimāṁ rē, arē ō saṣṭā tārī ā sr̥ṣṭimāṁ

chē vāmana ēvō tuṁ, tōya nā samāyē haiyāmāṁ rē, arē ō saṣṭā tārī ā sr̥ṣṭimāṁ

chē nirākāra, rahyō banatō samayē sākāra rē, arē ō saṣṭā tārī ā sr̥ṣṭimāṁ

dīdhī buddhi tō nānī, vicārō tō jhājhā rē, arē ō saṣṭā tārī ā sr̥ṣṭimāṁ

chē sācuṁ lāgē khōṭuṁ, khōṭuṁ tō lāgē sācuṁ rē, arē ō saṣṭā tārī ē sr̥ṣṭimāṁ

chē viśvāsa, śraddhā, prēma nē bhāvō anōkhā rē, arē ō saṣṭā tārī ā sr̥ṣṭimāṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2241 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...223922402241...Last