Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2246 | Date: 25-Jan-1990
તું તો લાગે વ્હાલી મને રે માડી, વ્હાલી મને તું તો લાગે છે
Tuṁ tō lāgē vhālī manē rē māḍī, vhālī manē tuṁ tō lāgē chē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 2246 | Date: 25-Jan-1990

તું તો લાગે વ્હાલી મને રે માડી, વ્હાલી મને તું તો લાગે છે

  No Audio

tuṁ tō lāgē vhālī manē rē māḍī, vhālī manē tuṁ tō lāgē chē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1990-01-25 1990-01-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14735 તું તો લાગે વ્હાલી મને રે માડી, વ્હાલી મને તું તો લાગે છે તું તો લાગે વ્હાલી મને રે માડી, વ્હાલી મને તું તો લાગે છે

માની છે તને મેં તો મારી, તું તો મારી ને મારી જ છે

કરું જ્યાં યાદ તને રે માડી, પાસે ને પાસે તું તો લાગે છે

પલક ખોલતાં ને બંધ કરતા, સામે ને સામે તું તો આવે છે

વીત્યા ભલે જન્મો, નથી વીતવાના મળવા તને, એની ખાતરી છે

પુકારું જ્યાં તને ભાવભર્યા હૈયે, દોડી ને દોડી તું તો આવે છે

જાણવું નથી બીજું કાંઈ રે માડી, એક તને મારે તો જાણવી છે

પ્યાર તો છે હૈયામાં રે મારા, પ્યાર છે હૈયામાં તારા, તું તો એક લાગે ના

હૈયું હોયે ભલે મારું, ધડકન છે તારી, જીવન ભર્યું ભર્યું તો લાગે છે

આંખડી હોયે ભલે તારી, સમાવું છે એમાં માડી, જગને એમાંથી નિહાળવું છે
View Original Increase Font Decrease Font


તું તો લાગે વ્હાલી મને રે માડી, વ્હાલી મને તું તો લાગે છે

માની છે તને મેં તો મારી, તું તો મારી ને મારી જ છે

કરું જ્યાં યાદ તને રે માડી, પાસે ને પાસે તું તો લાગે છે

પલક ખોલતાં ને બંધ કરતા, સામે ને સામે તું તો આવે છે

વીત્યા ભલે જન્મો, નથી વીતવાના મળવા તને, એની ખાતરી છે

પુકારું જ્યાં તને ભાવભર્યા હૈયે, દોડી ને દોડી તું તો આવે છે

જાણવું નથી બીજું કાંઈ રે માડી, એક તને મારે તો જાણવી છે

પ્યાર તો છે હૈયામાં રે મારા, પ્યાર છે હૈયામાં તારા, તું તો એક લાગે ના

હૈયું હોયે ભલે મારું, ધડકન છે તારી, જીવન ભર્યું ભર્યું તો લાગે છે

આંખડી હોયે ભલે તારી, સમાવું છે એમાં માડી, જગને એમાંથી નિહાળવું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tuṁ tō lāgē vhālī manē rē māḍī, vhālī manē tuṁ tō lāgē chē

mānī chē tanē mēṁ tō mārī, tuṁ tō mārī nē mārī ja chē

karuṁ jyāṁ yāda tanē rē māḍī, pāsē nē pāsē tuṁ tō lāgē chē

palaka khōlatāṁ nē baṁdha karatā, sāmē nē sāmē tuṁ tō āvē chē

vītyā bhalē janmō, nathī vītavānā malavā tanē, ēnī khātarī chē

pukāruṁ jyāṁ tanē bhāvabharyā haiyē, dōḍī nē dōḍī tuṁ tō āvē chē

jāṇavuṁ nathī bījuṁ kāṁī rē māḍī, ēka tanē mārē tō jāṇavī chē

pyāra tō chē haiyāmāṁ rē mārā, pyāra chē haiyāmāṁ tārā, tuṁ tō ēka lāgē nā

haiyuṁ hōyē bhalē māruṁ, dhaḍakana chē tārī, jīvana bharyuṁ bharyuṁ tō lāgē chē

āṁkhaḍī hōyē bhalē tārī, samāvuṁ chē ēmāṁ māḍī, jaganē ēmāṁthī nihālavuṁ chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2246 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...224522462247...Last