Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2250 | Date: 29-Jan-1990
આંખો ફરશે બંને તારી તો જગમાં, માયા જગની ત્યાં તો દેખાશે
Āṁkhō pharaśē baṁnē tārī tō jagamāṁ, māyā jaganī tyāṁ tō dēkhāśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2250 | Date: 29-Jan-1990

આંખો ફરશે બંને તારી તો જગમાં, માયા જગની ત્યાં તો દેખાશે

  No Audio

āṁkhō pharaśē baṁnē tārī tō jagamāṁ, māyā jaganī tyāṁ tō dēkhāśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1990-01-29 1990-01-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14739 આંખો ફરશે બંને તારી તો જગમાં, માયા જગની ત્યાં તો દેખાશે આંખો ફરશે બંને તારી તો જગમાં, માયા જગની ત્યાં તો દેખાશે

ક્ષણભર ભી આંખ જ્યાં બંધ તો થાયે, સૃષ્ટિ સ્વપ્નની તો ભરમાશે

ઊતરશે આંખો ઊંડી જ્યાં અંતરમાં, ત્યાં તો તું ને તું જ દેખાશે

રાખશે એક આંખ જગમાં ખુલ્લી, બીજી અંતરમાં ઊંડે, ત્યાં તો બંને સચવાશે

રહેશે આંખો ફરતી ને ફરતી જગમાં, ધીરે ધીરે હૈયે માયા તો સ્થપાશે

કર કોશિશ થોડી, આંખને અંતરમાં ઉતારવા, દર્શન પ્રભુનાં ત્યાં તો થાશે

થઈ ગઈ દઢ માયા ખૂબ જો હૈયે, ના જલદીથી એમાંથી તો છુટાશે

અનુભવો જગની માયાના, કદી ન કદી દગો તો દઈ રે જાશે
View Original Increase Font Decrease Font


આંખો ફરશે બંને તારી તો જગમાં, માયા જગની ત્યાં તો દેખાશે

ક્ષણભર ભી આંખ જ્યાં બંધ તો થાયે, સૃષ્ટિ સ્વપ્નની તો ભરમાશે

ઊતરશે આંખો ઊંડી જ્યાં અંતરમાં, ત્યાં તો તું ને તું જ દેખાશે

રાખશે એક આંખ જગમાં ખુલ્લી, બીજી અંતરમાં ઊંડે, ત્યાં તો બંને સચવાશે

રહેશે આંખો ફરતી ને ફરતી જગમાં, ધીરે ધીરે હૈયે માયા તો સ્થપાશે

કર કોશિશ થોડી, આંખને અંતરમાં ઉતારવા, દર્શન પ્રભુનાં ત્યાં તો થાશે

થઈ ગઈ દઢ માયા ખૂબ જો હૈયે, ના જલદીથી એમાંથી તો છુટાશે

અનુભવો જગની માયાના, કદી ન કદી દગો તો દઈ રે જાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āṁkhō pharaśē baṁnē tārī tō jagamāṁ, māyā jaganī tyāṁ tō dēkhāśē

kṣaṇabhara bhī āṁkha jyāṁ baṁdha tō thāyē, sr̥ṣṭi svapnanī tō bharamāśē

ūtaraśē āṁkhō ūṁḍī jyāṁ aṁtaramāṁ, tyāṁ tō tuṁ nē tuṁ ja dēkhāśē

rākhaśē ēka āṁkha jagamāṁ khullī, bījī aṁtaramāṁ ūṁḍē, tyāṁ tō baṁnē sacavāśē

rahēśē āṁkhō pharatī nē pharatī jagamāṁ, dhīrē dhīrē haiyē māyā tō sthapāśē

kara kōśiśa thōḍī, āṁkhanē aṁtaramāṁ utāravā, darśana prabhunāṁ tyāṁ tō thāśē

thaī gaī daḍha māyā khūba jō haiyē, nā jaladīthī ēmāṁthī tō chuṭāśē

anubhavō jaganī māyānā, kadī na kadī dagō tō daī rē jāśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2250 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...224822492250...Last