BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2255 | Date: 02-Feb-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

કોઈ ને કોઈ, કંઈક ને કંઈક, સહુને જગમાં વ્હાલું તો લાગે છે

  No Audio

Koi Ne Koi, Kaik Ne Kaik, Sahu Ne Jag Ma Vaahlu Toh Lage Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1990-02-02 1990-02-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14744 કોઈ ને કોઈ, કંઈક ને કંઈક, સહુને જગમાં વ્હાલું તો લાગે છે કોઈ ને કોઈ, કંઈક ને કંઈક, સહુને જગમાં વ્હાલું તો લાગે છે
સહુ સહુને તો સંતાન પોતાનાં, જગમાં પ્યારાં તો લાગે છે
વ્હાલસોઈ બેનડી તો, ભાઈનું વ્હાલભર્યું હેત તો માગે છે
નવોદિત નારી, પોતાના કંથનો, હૈયે પ્યાર તો ઝંખે છે
ભૂખ્યાને તો અન્ન રે, જગમાં વ્હાલું તો બહુ લાગે છે
જળના પ્યાસાને ઝંખના જળની જાગે, જળ બહુ વ્હાલું લાગે છે
લોભીને તો હરદમ જગમાં, પૈસા નજરમાં વ્હાલા ખૂબ લાગે છે
રણશિંગું ફૂંકાતાં તો શૂરવીરને તો, રણાંગણ વ્હાલું લાગે છે
થાક્યા પાક્યા માનવીને તો, ઝાડની શીતળ છાયા વ્હાલી લાગે છે
માડી તને તો હું વ્હાલો લાગું, માડી મને તો તું વ્હાલી લાગે છે
Gujarati Bhajan no. 2255 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કોઈ ને કોઈ, કંઈક ને કંઈક, સહુને જગમાં વ્હાલું તો લાગે છે
સહુ સહુને તો સંતાન પોતાનાં, જગમાં પ્યારાં તો લાગે છે
વ્હાલસોઈ બેનડી તો, ભાઈનું વ્હાલભર્યું હેત તો માગે છે
નવોદિત નારી, પોતાના કંથનો, હૈયે પ્યાર તો ઝંખે છે
ભૂખ્યાને તો અન્ન રે, જગમાં વ્હાલું તો બહુ લાગે છે
જળના પ્યાસાને ઝંખના જળની જાગે, જળ બહુ વ્હાલું લાગે છે
લોભીને તો હરદમ જગમાં, પૈસા નજરમાં વ્હાલા ખૂબ લાગે છે
રણશિંગું ફૂંકાતાં તો શૂરવીરને તો, રણાંગણ વ્હાલું લાગે છે
થાક્યા પાક્યા માનવીને તો, ઝાડની શીતળ છાયા વ્હાલી લાગે છે
માડી તને તો હું વ્હાલો લાગું, માડી મને તો તું વ્હાલી લાગે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kōī nē kōī, kaṁīka nē kaṁīka, sahunē jagamāṁ vhāluṁ tō lāgē chē
sahu sahunē tō saṁtāna pōtānāṁ, jagamāṁ pyārāṁ tō lāgē chē
vhālasōī bēnaḍī tō, bhāīnuṁ vhālabharyuṁ hēta tō māgē chē
navōdita nārī, pōtānā kaṁthanō, haiyē pyāra tō jhaṁkhē chē
bhūkhyānē tō anna rē, jagamāṁ vhāluṁ tō bahu lāgē chē
jalanā pyāsānē jhaṁkhanā jalanī jāgē, jala bahu vhāluṁ lāgē chē
lōbhīnē tō haradama jagamāṁ, paisā najaramāṁ vhālā khūba lāgē chē
raṇaśiṁguṁ phūṁkātāṁ tō śūravīranē tō, raṇāṁgaṇa vhāluṁ lāgē chē
thākyā pākyā mānavīnē tō, jhāḍanī śītala chāyā vhālī lāgē chē
māḍī tanē tō huṁ vhālō lāguṁ, māḍī manē tō tuṁ vhālī lāgē chē
First...22512252225322542255...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall